Konkurranse innen mobilbetaling

Mobilbetaling har en formidabel vekst både i Norge og verdens markedet. Hvem vil bli markedsleder. Nye EU-regler (PSSD2), som vil tre i kraft 2018 for mobilbetaling, vil åpne markedet for nye aktører. Er det Facebock, Amazon, Apple eller Google, som vil komme med stor tyngde inn på det norske markedet i løpet av 2018. Innen den tid bør payment i det norske markedet få til en felles løsning, ellers er jeg redd for at de små blir spist av de store. Selvsagt vil forbrukeren velge den løsningen som er billigst og mest brukervennlig.

I dag har Vipps (DNB) 1,9 millioner brukere, mCash (Sparebank1) 440 000 brukere og Mobilpay (Danske Bank, Nordea) 300 000 brukere. DNB sier at det er til forbrukernes beste at hver bank konkurrerer om å lage den beste løsningen. Men er dette så sikkert, vi forventer å kunne få en app som er enkel å bruke. Det samme som vi forventer å kunne ringe alle mobiltelefoner uavhengig av operatør. Kan Vipps, mCash og Mobilpay få til en felles teknologisk plattform, som kan fungere i alle butikker. Dette kan gi de norske apper en absolutt konkurransefortrinn når de store amerikanske bedriftene fra Silicon Valley inntar det norske markedet i 2018.

I våre nabolandene Sverige, Danmark og Storbritannia har de samarbeidet bredt om den digitale betaling. Banken har støtte opp om en felles løsning - ikke bare i utviklingen, men fasen der løsningen skal tas i bruk. Dette har ført til at kontantløs betaling har fått en stor utbredelse.

 

Noe av grunnen til at det kan være vanskelig å samarbeide om en løsning er at banken kjemper om store inntekter i fremtiden. Den er beregnet til å omhandle ett beløp på omkring 15 milliarder kroner. 

Visa verdens største aktør innen betalingssystemer og kortnettverk, følger utviklingen innen mobilbetaling nøye. Visa vil i fremtiden kjøpe seg inn i payment-markedet. Med stor sannsynlighet den som vil bli markedsleder på verdensbasis. I dag er Nord-Europa ikke langt unna ett kontantløst samfunn, så når løsningen blir tilgjengelige og gode nok vil det går fort.

 

Bloggen vil følge utviklingen videre, vil Norge ta ett samfunnsansvar og utvikle en felles teknologisk plattform. Dette vil gjøre mobilbetalingen forbrukervennlig og vi har mulighet til å konkurrere med de store amerikanske selskapene i Sillicon Valley. Vi må også huske at personvern og sikkerhet står sterke i Norge enn USA.

 

 

 

Kilder:

Dagens Næringsliv

EU-direktiv PSSD2

 

 

 

Årets Nobel Pris vinner i litteratur - Bob Dylan

Årets Nobel Pris vinner i litteratur er Bob Dylan 75 år, en vel fortjent pris. Som korsanger har jeg fått kjennskap til hans sanger. Sangtekstene er fascinerende. De setter seg i kropp og sjel. Han får sagt tusen ting ved noen enkle ord.

Nobel komitéen uttaler: "Bob Dylan får prisen for å ha skapt poetisk uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen"

 

Bob Dylan

 

Bob Dylan har blitt foreslått flere ganger siden 1997. Han har også vunnet Oscar for låten «Things Have Changed» som var med i filmen «Wonder boys». Det gikk ett gisp igjennom salen da Bob Dylan ble tildelt Nobel Prisen i litteratur 2016.

Prisen deles ut i Stockholm 10. desember.

Nobel Prisen i litteratur ble opprettet i 1901. Bare tre norske forfattere har fått den: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928.

Som korsanger i Sjetnekoret gratulerer jeg Bob Dylan med Nobel Prisen i litteratur. Det er en stor glede og ære å få synge hans sanger.

Den 30 oktober - Allehelgensdag, skal koret synge i Tiller kirke.

"Fordi eg elsker deg" - Bob Dylan  Ett lite utdrag av teksten kommer her:

Nå raser stormen over åpent hav

Å gjennom sorg sin mørke sko

Framtidas vind vil blåse himlen klar

Alt skal bli mykje bedre enn du trur

 

Eg vil sjå deg lykkeleg, vil sjå deg glad

Gje deg alt det som du helst vil ha

Alt du har drømt om skal bli av en dag

Fordi eg elskar deg

Fordi eg elskar deg

 

Kilder:

Vg.no

Twitter

 

 

Litteraturhuset i Trondheim åpner 15 oktober

Trondheim er teknologi- og kunnskapsbyen, i disse dager åpner Litteraturhuset i Trondheim. Disse to institusjonene er tett vevet sammen. Ett samfunn uten kultur er ett «fattig» samfunn. Kultur skal være med å gi oss kjennskap til vår historie, gi oss kunnskap om tiden vi lever i, og gi oss fremtidsvisjoner.

 

Litteraturhuset i Trondheim

 

Innbyggerne i Trondheim ønsker Litteraturhuset velkommen. Oslo fikk sitt Litteraturhuset i 2007, Bergen i 2013. Litteraturhuset vil bli en spennende møteplass mellom mennesker. Litteraturhuset i Trondheim er nært knyttet til biblioteket og kunsthallen i Trondheim. I ett «Cluster» oppstår nye ideer og tanker. Hvor de kan dra veksler på kunnskap.  

«Cluster» - «næringsklynge»- ble introdusert av Michael Porter i boken «The Comentitive Adventage of nations (1990). Dette vil gi økt innovasjon, stimulere til nye ideer og bedre samhandling. Dette er viktig både nasjonalt og globalt - wikipedia

I høstens program er det ett mangfold av aktiviteter innen teknologi, kunnskap og kultur. Vi får ett møte med forfatter Jørgen Brekke, Arkitekt Ole Wiig, møte mellom ulike religioner, aktiviteter for barn og unge, formidling av ny teknologi og byutvikling.

Dette kan gi ett nytt løft for Trondheim by, og dette ønsker vi velkommen. Trondheim har tatt ett strategisk valg ved å lage en næringsklynge. Noen av samarbeidspartnere er Sør-Trøndelag fylkeskommune, Stiftelsen Fritt Ord, Kulturrådet og NTNU.

 

Program for våren 2016 

Kilder:

Wikipedia

Adresseavisen

litteraturhusetitrondheim.no

Innovasjon i norsk økonomi

Diskusjonen går både høyt og lavt - hvordan skal Airbnb og Uber - Delingsøkonomien skattlegges i Norge. EU og Europakommisjonen i Brussel har 28 medlemsland, og de ber Europa omfavne den nye økonomien. De arbeider nå med å utarbeide en felles europeisk retningslinje for selskaper innen Delingsøkonomien.

  

EU vil spesielt regulere innenfor to områder; arbeidsliv og skatt. Dette for å sikre arbeidstagere rettigheter som forsikring, pensjon og sosiale rettigheter.  Når organisering og strukturer i samfunnet er lite regulering i form av lover og regler blir arbeidstager lett den tapende part. Det vil også være ett behov for regulering, for å sikre at selskaper innen Delingsøkonomien betaler skatt der virksomheten utføres.

 

Norge har i dag eksisterende lover og regler som kan anvendes. Lov om merverdiavgift § 2-1 første ledd som sier at næringsdrivende og offentlige virksomheter skal registreres i mva-registre når omsetning og uttak til sammen overstiger kr 50.000 i en periode på tolv måneder. Hvis ikke blir det å regne som hobby. 

Lov om skatt av formue og inntekt § 5-1 første ledd; sier at skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet. Det vil si at aktiviteten må objektivt sett være egnet til å gi overskudd på lengre sikt. En skatteyter som er næringsdrivende har også krav på fradrag for underskudd i hht skattelovens §6-3 første ledd.

Utleie av egen bolig er skattefritt opptil 20 000 kroner. Det samme gjelder om du leier ut mindre enn 50% av en bolig du bor i selv- Utleie av hytte er skattefritt opptil 10 000 kroner.

 

NHO Reiseliv er kritisk til dagens ordning for bruk av Airbnb, dette må også ses i lys av hotellnæringen har fått en konkurranse fra Delingsøkonomien. De ser på dagens skatteregler, som skjev da hotellnæringen både må betale skatt og moms på sine tjenester.

La oss se på hvilke løsninger myndighetene i Nederland har valg for Airbnb. De har satt ett tak på 60 overnattingsdøgn i året. Turistene skal betale en skatt, men Airbnb vil ikke dele data med myndighetene.

I Tyskland er det ikke lov til å korttidsutleie hele boligen. Det finnes en mulighet for å søke myndighetene, men det er sjelden dette innvilges.

 

Delstaten San Francisco krever at utleier på Airbnb i byen registrer seg, Men dette ønsker ikke Airbnb. Utfordringen i de globale selskapene er å dele informasjon fra databasen til de enkelte lands myndigheter. Som vi ser så skal både EU og Europakommisjonen utforme ett felles regelverk for Europa.

 

Delingsøkonomien utfordrer det allerede etablerte innen næringslivet. Det blir behov for nye lover og regler  i Europa for regulering av verdensøkonomien.

 

Innbrudd i Blockchain

I sommerferien var det ett innbrudd i Blockchain, hvor Bitcoin av en verdi 575 millioner kroner (65 millioner dollar) ble stjålet. Dette har også skjedd en gang tidligere, da store summer ble «stjålet» i ett hackerangrep.

Den digitale valuta Bitcoin hadde «innbrudd» i begynnelsen av august. Verdien falt med over 20%, fra 604 dollar til 482 dollar, før den igjen steg til 540 dollar.

Det har en gang tidligere vært innbrudd i Blockchain. I februar 2014 stupte Bitcoin-verdien etter at den japanske handelssiden Mt. Gox ble hacket. Den gang ble minst 850 000 Bitcoin stjålet og det ble sendt en begjæring om konkurs i april 2014.

I den digitale verden er det også muligheter for kriminalitet. Før teknologien kom i vårt samfunn hadde vi skapsprengere og togrøvere. En av de mest kjente togrøverne i vår tid er Ronald Biggs. Etter mange år på rømmen i Australia med kone og barn ble han straffet.

Teknologien blockchain er en hovedbok, der brukerne kan se alle transaksjonen. Det er en enkel digital plattform, hvor man må godkjenne transaksjonen, og den er sporbar i datasystemet. Alle brukere av systemet kan se overføringene. Det finnes ingen administrator/ bokholder eller sentrale myndigheter. Den er avhengig av kryptografi. Det finnes ingen mulighet til å slette transaksjonene. 

Spørsmålet i dag blir hvem som skal belastes for tapene som har oppstått ved hacking! Den digitale verden er ikke innbrudds sikker. Denne sårbarheten finnes også i den teknologiske verden.

 

Kilde:

e24

Twitter: @coindesk

Twitter: @bitcoin

 

Prisene steg mer enn ventet i juli

 

Årets julehandel i Storbritannia alternativt New York vil bli billigere i år. Etter at pundet/ dollar har blitt svekket med 12%/ 4,06% i løpet av de siste seks månedene. Dette har også ført til at det er billigere å importere varer til Norge. Årets juleshopping kan godt gjøres i utlandet.

Julehandel i London

 

 

Halvparten av alle matvarene i Norge blir importert fra utlandet. Dette har påvirket konsumprisindeksen og kjerneinflasjonen i juli. Forventet konsumprisindeks var 4,4% og forventet kjerneinflasjon var 3,7%, men ble hhv 3,8% og 4,4%. 

 

Norsk kjerneinflasjon (kpi-jae) var 3,7% på årsbasis, høyeste nivå siden starten i 2004

 

Produsentprisindeksen (PPI) steg med 0,4 prosent fra juni til juli. Metallprisene i PPI nådde i juli sitt høyeste nivå siden november 2015, og bidro til oppgangen. De har nå steget sammenhengende siden april - og fra juni til juli steg de 4 prosent, melder SSB.

 

Det var de ikke-jernholdige metallene som steg mest, med en økning på 5,3 prosent. Nikkel, aluminium, sink og kobber, som inngår i norsk metallproduksjon og dermed i PPI, steg alle i pris. Fra juli 2015 til juli 2016 falt PPI 7,2 prosent.

Storbritannia kuttet i forrige uke renten fra 0,5% til 0,25%. I de siste 7 år har renten vært uendret på 5%, men etter Brexit ble renten kuttet ytterligere. Storbritannia gjør som USA (FED) og EU, og bruker en ekspansiv politikk for å stabilisere og styrke økonomien i Storbritannia.

Hvorfor ble det nei til Brexit! Og konsekvensene for økonomien i Storbritannia! Og hvordan påvirker dette norsk økonomi.

 

Kilde:

SSB

Dagens Næringsliv

Dagbladet

Digitale betalingsløsninger - morgendagens kontanter!

Sverige har fått det til, en standardisert mobilbetaling - Swish. Vil Norge også i tiden som kommer utvikle noe tilsvarende. I mitt blogginnlegg - august 2016 - «Endelig har den kommet» - fikk vi en introduksjon av mobilapper fra Bunnpris (mCash), samtidig med Danske Bank sin (MobilPay), som også blir brukt av REMA1000.

Denne våren (1 april) har også Finans Norge etablert ett selskap - Bits - som skal sitte i førersetet for arbeidet med å utvikle en standard mobilapp for den norske forbruker.

De to største aktørene i daglivarebransjen Norgesgruppen og Coop skal sammen med Eika-gruppen, utvikle en løsning for mobilbetaling basert på BankAxept-standarden.

 

 

Digitale betalingsløsninger

 

I dagens mobilapp marked er det en konkurranse om å få til den billigste og mest brukervennlige mobilbetalingen. Vil det bli ett samarbeid mellom Finans Norge - Bits - og Retail Norway, som er to av de største aktørene i dagligvarebransjen. Eller blir det slik at de norske forbrukere får 100-via av apper å forholde seg til når vi skal handle forbruksvarer.

Nye aktører og ny teknologi er på vei inn i betalingsmarkedet. Disse må ta ett samfunnsansvar for en felles standard i Norge. Den felles standarden må være konkurransedyktig på brukervennlighet og pris når de store selskapene som Apple, Google, Facebook og Paypal kommer med full tyngde inn på det norske markedet.

I våre naboland Sverige, Danmark og Storbritannia har de samarbeidet bredt om digital betaling. Bankene har støttet opp om fellesløsningene - ikke bare i utviklingen, men også fasen der løsningen skal tas i bruk. Dette har ført til at kontantløs betaling har fått en stor utbredelse.

Spørsmålet blir hvem som vinner kappløpet med digital betaling. Aktør som kan tilby forbrukeren det beste grensesnitt og image, kan lett bli den som støvsuge markedet, sier Professor Tor W. Andreassen - leder Senter for tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole. Tidligere har han uttalt at norske banker må komme ut av tornerosesøvnen i sin tro på trofaste bankkunder.

  

 

Kilde:

Dagens Næringsliv - juni 2016

Adressavisen - mars 2016

EU-direktiv PSSD2

Norges Bank

Finans Norge

 

En valglov for #SoMe

Ett forslag om endring i valglov for #SoMe og den digital hverdagen. Denne endringen i valgloven kan favorisere de som mestere til å formidlet sitt budskap på de forskjellige digitale medier. I USA har de Sean Gardner og Hillary Clinton som er brilliant på #SoMe - De er geniale i å formidle sine budskap. Hillary Clinton i sin kampanje for å bli USAs neste president. Sean Gardner som ledende Key Note Speaker/ foredragsholder.

Bilde: Twitter - Sean Gardner

Sean Gardner

@2morrowknight 

World Traveler, Board Member/VP of Social @WorldCommForum, Keynote Speaker, #GivingTuesday Ambassador, SM Producer @TwinStarCU, Authorhttp://bit.ly/1tCkBa7 

 

Denne valgloven er for fremtiden på digitale medier. Men hvorfor møter dette stor motstand på Stortinget.

Regjeringen har lagt frem forslag om endring av valgloven. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil gi velgerne større påvirkningskraft ved stortingsvalget enn de har i dag. Etter dagens valglov kan velgerne gi personstemmer. Men det skal så mange personstemmer til at det i realiteten er umulig å endre på rekkefølgen av kandidater.

Etter uttalelser fra de som sitter på stortinget ser det ut til at dette ikke vil bli aktuelt. Frp på stortinget er sterkt imot denne endringen, mens Høyre, Venstre og MDG stemmer for å gi folk større innflytelse på hvem som blir valgt inn på Stortinget. De får også støtte fra SV. AP tror at denne valgloven vil gi menn ett fortrinn. SV foreslår å utrede en litt annen modell enn den regjeringen har lagt frem.

Hvorfor er man så imot den nye valgloven. Jo, det kunne komme «kjente» personer på listen som har liten tilknyttning til partiet, og egentlig ikke bør velges! Ett annet argument imot denne loven er at det vil favoritisere menn. Men i dette tilfellet burde kvinner mobilisere ved valg for å stemme inn sine kandidater. Dette skulle da absolutt være mulig. I dag er det allerede en stor overvekt av menn i partiene, og dens ledelse. Så i dette tilfellet kan det da ikke bli verre enn det allerede er.

Kan en ny valglov styrke demokratiet i Norge? Ville dette gitt større representasjon av kvinner i de styrende organer på Stortinget. Har dette gitt mulighet for å styrke kvinners rettigheter i demokratiet!

 

Kilde:

Prop 73L- Endring i valgloven (2015-2016)

Dagens Næringsliv - juni 2016

ABC-nyheter - april 2016

Twitter @gstorro

Optimismen er tilbake i verdensøkonomien

I sitt møte på Harvard fredag 27 mai, var FED Yellen optimistisk for en renteøkning i juni eller juli viss USA får positive veksttall. Neste rentemøte blir den 14-15 juni.

Aksjemarkedet reagerte positivt på denne uttalelsen fra Janet Yellen, men amerikanske statsobligasjoner falt. USAs inflasjon er under sentralbankens inflasjonsmål på 2% (Hawkish). Noe av grunnen til dette er den svake oljeprisen og en styrket dollar.

Tallene er postitive, men det er en svak vekst. Det ser ut til å ta tid. En eventuelt rentøkning i juni/ Juli kan bli for tidlig. Hvis rentehevingen skjer for hurtig har ikke sentralbanken noen virkemidler å bruke. Da økonomien allerede ligger nede med brukket rygg.  

Yellen (FED) har behov for å skape optimisme i markedet. I ett håp om at den økonomiske veksten vil bli sterkere i den kommende tiden. Det er en av de beste virkemidlene i dag. De hadde ett anslag på BNP-vekst på 0,5% i første kvartal, men dette ble justert opp til 0,8%. Veksten i økonomien ble bedre enn først antatt. På grunn av den meget svake veksten i økonomien i første kvartal vil det nok gå en tid før renten vil øke i USA. Vi får se hva som vil skje i september. Dette vil ta tid.

Bloggen vil fortsatt følge veksten i verdensøkonomien

 

Kilde: 

The Guardian

Yahoo Finance

Ny teknologi - nye muligheter

I disse dager har det vært en viktig konferanse i Austin, Texsas. Hvor det blant annet har vært mulig å se Virtual Reality (VR), Argumented Reality (AR) og selvkjørende biler. Ett viktig samling hvor man har fått se hvordan fremtidens teknologi vil prege vår fremtidig hverdag både på vår arbeidsplass og hjemme.

En av de nye teknologiene som har kommet til Norden i den senere tid er blockchain. Nordea er i dag fremst på denne teknologien, de samarbeider med 45 banker verden over - Goldman Sachs, Citi Bank, Deutche Bank, Santander etc. For å lære seg teknologien, og finne gode løsninger for bruk innen finansnæringen.

 

Twitter: @gstorro

 

Hva er egentlig blockchain og hva gjør den så unik. Satoshi Nakamoto har utformet et dataprogram basert på den matematiske løsningen fra den kjente spillteorien Bysantinske generalsekretærens problem. Den kjennetegnes ved at Generalen må finne en måte å sende en melding som ikke kan saboteres.

Blockchain har en hovedbok, der brukerne kan se alle transaksjonen. Det er en enkel digital plattform, hvor man må godkjenne transaksjonen, og den er sporbar i datasystemet. Alle brukere av systemet kan se overføringene. Det finnes ingen administrator/ bokholder eller sentrale myndigheter. Den er avhengig av kryptografi. Det finnes ingen mulighet til å slette transaksjonene.

 

Daglig leder i Oslo Business Region, Fredrik Winther mener også at det finnes ett potensiale i teknologien for norske gründere. Det som gjør denne teknologien så unik i forhold til internett er at man kan programmere inn tillit i digitale løsninger.

En viktig konferanse avholdes i 2017 innen teknologi og kommunikasjon, SXSW Interactive i Austin, Texas den 6-9 mars. Den verdensledende politikere President Obama med sin kone Michelle - USA var tilstede på årets konferanse. Det er viktig at ledende politikere deltar på slike konferanser for å få kunnskap om fremtidens teknologi, og forstå hva dette er. 

Kilde:

DN

Twitter

Internett

The Guardian

Bloomberg

 

Digitale mynter - myter og mystikk

Digitale mynter er omspunnet med myter og mystikk. Hvem er oppfinneren av Bitcoin og teknologien Blockchain! Nesten som en moderne novelle av Agatha Christie, hvor plottet er teknologi. Så for de som følger med i dette, kan det i tiden som kommer få mange spennende leseropplevelser, ettersom nye kapitler blir skrevet.

 

Blockchain har gått fra å være en omdiskutert teknologi til en hype. Finans Norge har begynt å se på mulighetene som finnes ved bruk av blockchain. Dens geniale oppbygging ved bruk av den kjente spillteorien Bysantiske generalsekretærens problem. Dette gir blant annet en mulighet for raskere overføringer av pengetransaksjoner, hvor det blant annet ikke er behov for en tredjepart.

 

Teknologien kan brukes til å overføre verdier og kontrakter, som kan være penger, skip, hus - hva som helst. Som eksempel en aksjehandel kan utløse opptil ti deltransaksjoner mellom kjøper, megler og børs, verdipapirsentral og banker. I blockchain kan dette skje i én transaksjon.

The guardian lanserte teorien i denne uken at Craig Wright, en 45 år IT- og sikkerhetsekspert er skaperen av Bitcoin og blockchain. C. Wright er en serie-gründer fra Australia, som eier ett dusin selskaper. I 2015 solgte han flere av disse.

Foto: Business Insider - Konferansen "Ethereum", Devcon1, London

 

 

På den andre siden har vi Nick Szabo er forsker og spesialist innen digitale kontrakter og digital valuta. I November 2015 ble konferansen «Etherium» arrangert i Devon1, London. Hvor N. Szabo var gjesteforeleser. Szabo har en dyp innsikt i både Bitcoin og blockchain.

Hvorfor er Nick Szabo oppfinneren av Bitcoin og blockchain. Det er flere grunner til dette:

  1. Forsker innen teknologi 
  2. Alderen
  3. Noe for de spesielt interesserte
  4. Kommer fra en innvandrer-familie i USA
  5. En dyp innsikt og interesse for dette, grenser til det litt uforståelig for de andre
  6. Twitterkonto @NickSzabo4

 

Craig Wright har ingen av disse kvalifikasjonen som Nick Szabo. Ved søk på internett om Craigh Wright er det lite informasjon å finne som gir noe grunnlag for dette.

Det er ingen i dag som fult ut vet hvordan denne teknologien vil bli anvendt i samfunnet i fremtiden. I ett historisk perspektiv så burde dette bli ett fremskritt i den videre utviklingen. Dette vet man i fra tidligere industrielle revolusjoner.

 

 

Kilde:

gunnstorro.blogg.no

The guardian

Vg.no

Twitter

DN.no

Business Insider UK

 

Ny valglov

Kommunalministeren i regjeringen til Erna Solberg har i disse dager sendt en proposisjon til Stortinget om endring i valgloven. Det inne bærer at en sikker plass på Stortinget kan bli valgt bort av folket.

For vår folkevalgte regjering kan det å være aktiv på de sosiale mediene bli av stor betydning. En av de som har vært meget aktiv er Venstres leder Trine Skei Grande. I fremtiden vil det å beherske sosiale medier få en stor betydning for utfallet av ett Stortingsvalg. Det vil bli spennende å se hvordan dette kan påvirke det neste Stortingsvalget. De yngste i befolkningen har lettest for å ta i bruk nye dataverktøy.

I praksis betyr dette at minimum 8% av partiets velgere i ett fylke må gi en ekstrastemmer til en kandidat på en usikker plass langt nede på valglisten, for at denne kandidaten vil rykke helt øverst på listen og få stortingsplass. Dette forutsetter selvsagt at kandidaten totalt har flere personstemmer enn toppene på valglisten. Tidligere har kravet vært en endring på 50% av velgerne.

Saken blir behandlet til sommeren, og viss saken blir vedtatt vil dette gi befolkningen i Norge en større innflytelse i demokratiet. Velgerne har mulighet til å gi en personstemmer til kandidater som står oppført på valglistene. Såfremt du står oppført på en liste så har du en større mulighet til å bli Stortingsrepresentant.

Vil den nye valgordningen eventuelt gi sosiale medier større makt i en valgkamp. Men først må den bli vedtatt i Stortinget.

#Valglov #Demokrati #SOME #Stortinget

Kilde:

Prop 73L- Endring i valgloven (2015-2016)

Dagens næringsliv

 

Hvordan lykkes!

I det første forskningsprosjektet ble det lagt vekt på jobbintervjuet. Og hvordan arbeidsgiveren resonnerer når de evaluerer og rangerer søkere. I denne forskningen er man opptatt av fasen etter at man har fått jobben. Hvordan oppleves dette i fra en arbeidstakers ståsted.

 av: Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til - Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere

 

Hva er det arbeidsgiver ønsker av sin medarbeider. En fordel med god personkjemi. En bestevenn. Men den personen kan være litt vanskelig å finne. I fasen jobbintervju overselger gjerne arbeidstaker og arbeidsgiver seg.

En arbeidsplass er et samfunn i miniatyr. Du tilbringer en stor del av din våkne tid på arbeidsplass. Derfor er det også viktig å få en faktor av trivsel i din nye jobb. Dette er ett gjensidig arbeid mellom arbeidstakere i bedriften og arbeidsgiveren. Dette synes å være enkelt, men noen ganger så vanskelig.

Dette innebærer en faglig og sosial integrasjon. Og hva vil dette si. Du kan vel huske når du første gang får beskjed om at her gjør vi det slik (faglig sosialisering). I din tidligere jobb var arbeidsmetodene en annen. Så dette krever en omstilling. Men det som er viktigst er trivsel. Den sosiale integrasjonen. Det er bare slik at noen blir en del av gruppen tidlig, mens noen aldri blir en del av teamet. Begge deler må være like akseptert på en arbeidsplass. Vi har to typer mennesker de ekstroverte og introverte. De ekstroverte har lettere for å være synlig i bedriften. De introverte ikke bestandig så synlig i bedriften. Men de gjør en like bra jobb for bedriften. Ett arbeidsforhold er en lang forelskelse mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

 

Happy Days!

 

 

For arbeidstakeren er det viktig med opplevelse av mestring. I denne fasen er det arbeidsgiverens ansvar for tilrettelegging så arbeidstaker lykkes. Samtidig har arbeidstaker sin del av ansvaret. I utgangpunktet er det arbeidsgiveren som har makten i arbeidsforholdet. Det vil si at mye av ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

 

Hvilket ansvar har arbeidsgiveren for å tilrettelegge for en god arbeidshverdag i bedriften. Fadder/ mentor er en løsning. Mentor blir brukt i mellom- og lederstillinger. Noe mindre i lavere stillinger. I mange tilfeller kan arbeidsgiveren bare «la det skure og gå». Dette er ikke arbeidsgiver eller arbeidstaker tjent med. En ansettelse er en investering i bedriften. En god start i bedriften er en samfunnsøkonomisk investering.

 

Kilde: 

Forskningen fra FAFO som ble finansiert av NAVs forskningsmidler FARVE

 

 

 

 

 

Jobbintervju

Det sies at det tar fem sekunder etter at du har hilst, om du blir den kandidaten som blir ansatt i jobben. Ja, så lang tid tar dette. Og hva er det da som styrer ansettelses-prosessen. Biologi, litt mer enn vi ønsker å innrømme.

 

Foto: e24
 

Forskerne fra FAFO - Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri sier at å gå i ett jobbintervju er det samme som å gå på dating. Hva innebærer dette. Hvem sitter med fordelene i dette spillet. Det å være god på small talk er en fordel, kanskje litt i overkant god på small talk i ett kleint jobbintervju. Spørsmålet blir, hvor godt egnet er jobbintervjuer som virkemiddel for å skille mellom kvalifiserte arbeidssøkere.

 

Forskning av: Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

"Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet"

 

En ting er hva arbeidsgiver sier han gjør, noe annet er hva som gjøres. Arbeidsgiveren sier at de absolutt ikke er negativ til innvandrere. De ser på mangfold som noe positivt i sin bedrift. Men hva skjedde i virkelig. Forskning viste at det var 25 prosent mindre sjanse for å bli kalt inn til jobbintervju hvis du hadde minoritets-navn, fremfor ett norsk navn. Vi vill så gjerne, men får det ikke til. Stigmatisering av grupper skjer automatisk. Og hva kan en arbeidsgiver - HR-avdeling i en bedrift gjøre for bedre sine holdninger og verdier på dette området.

 

Gode utviklede personalanalytiske evner, integritet og emosjonelle intelligens. Den finner du ikke på karakterskalaen hos universitetene og høyskolene.

Hvordan finne den beste kandidaten i ett jobbintervju blant allerede kvalifiserte arbeidssøkere. Hvordan finne den personligheten som passer inn i virksomheten. Hvordan spør de etter sterke og svake sider. I mange situasjoner velger vi det som vi kjenner, som gir oss trygghet.

Hvis så skjer, hvem er vinnere og hvem blir tapere i en slik prosess!

 

Kilde:

E24

Forskningsstiftelsen FAFO

#ny_jobb #HR #HumanREsources #Business #Success #EQ #JonRogstad #ErikaSterri

 

 

 

Internasjonal økonomi

Nivå på anemi i den globale økonomien er faretruende lavt. Absolutt ingen god start på 2016. Gårsdagens håp var FED, og eventuelt en ny renteøkning i mars. I desember hadde de den første renteøkning på sju år. Men renten ble holdt uendret. Det var ett visst håp for økning i renten i USA. Gode jobbtall i februar -  242 000. Aksjemarkedet hadde styrket seg med 10 prosent. En oljepris som har økt med 23,7 prosent den siste måneden. I dag er oljeprisen på $41,92 fatet.

FED forventer en forsiktig justering av pengepolitikken, dette for at den økonomiske aktiviteten vil vokse moderat og arbeidsmarkedet vil fortsatt styrke seg.

Etter hvert som tweetene kom fra det internasjonale finansinstitusjonen ble det klart at den globale økonomien har en veldig svak vekst. Indonesia kuttet renten fra 7 prosent til 6,75 prosent. Sveits har for tiden en negativ rente på 0,75 prosent. I Storbritannia har renten vært uendret i sju år. De som skilte seg litt fra de andre var Sør- Afrika, som hevet renten fra 6,75 prosent til 7,00 prosent. Komiteen i Sør-Afrika sto ovenfor det dilemma mellom økende inflasjon og forverrede vekstutsikter, ifølge sentralbanksjef Lesetja Kganyago.

Styringsrenten i Norges Bank

 

Styringsrenta i Norges Bank ble redusert fra 0,75 prosent til 0,5 prosent. Dette var ikke uventet. Men man kunne håpe på en uendret rente. Spådommene fra sentralbanksjef Øystein Olsen er at det i løpet av året vil bli negativ rente. Dette er en historisk lav rente i Norge. Valutakursene styrket seg i forhold til utenlands valuta. ((29.3)Oppdatering kursutvikling -  kronen har svekket seg i forhold til utenlandsk valuta, en midlertidig endring etter rentemøte i Norges Bank mars -16) 

 

Kursutviklingen:

kurs 16 mars     17 mars 18 mars 29 mars
         
EUR/NOK     9,4998 9,4603 9,39 9,48
GBP/NOK 12,1057 11,9779 12,02 12,086
USD/NOK 8,5514 9,3917 8,33 8,476

                                          Yahoo finans@gunn.com oppdatert 29.3.16

 


Det har blitt dyrere å importere varer. Ferien utenlands blir dyrere. Samlet sett for Norge er ikke denne utviklingen positiv. Men vi må ikke glemme at Norge har oljefondet. Dette gjør at vi står i en særstilling internasjonalt. Men den lave oljeprisen er en utfordring for Norge!

Sentralbanken advarer mot risikoen som følger av enda lavere renter. Dette kan gi økt sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenta nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. For Norge gjelder å gå varsomt frem i rentesettingen.

Lav vekst i den internasjonale økonomien gir utfordringer for finansmarkedet og næringslivet. Bloggen vil følge utviklingen videre i 2016.

Kilde:

Twitter

e24

ECB øker stimuleringstiltakene i den europeiske økonomien

 

ECB kom torsdag med nye pengepolitiske stimulitiltak for å øke veksten i den europeiske økonomien. Dette for å unngå deflasjon og negativ rente. I januar var det ett kraftig fall i aksjemarkedet, som ikke var positivt for den europeiske sentralbanken.

Foto: Den europeiske sentralbanken

 

Anslaget for vekst for 2016 var 3,1%, den ble redusert til 2,7%. Etter to måneder inn i 2016 ser veksten ut til å bli enda lavere. Dette har ført til at ECB på torsdag bestemte nye pengepolitiske tiltak, for å få fart på økonomien. Sentralbanken har bestemt å øke støttekjøpet av obligasjoner fra 60 til 80 milliarder euro pr. mnd. I utgangpunktet var det 75 milliarder euro pr. md i støttekjøp, men dette anslaget har blitt oppjustert den siste måned. Programmet vil også i denne omgangen inkludere kjøp utstedt av selskaper og ikke bare av finansinstitusjoner. Aksjemarkedet reagerte positivt på denne meldingen.  

USA hevet renten med 0,25%, for første gang på åtte år i desember 2015. Neste rentemøte blir i løpet av denne måneden. Det ser lyst ut for en ny renteheving i mars, da februar har viste gode jobbtall og ett aksjemarked som har økt med 10%. Positiv vekst i USA vil også gi gode meldinger til den europeiske sentralbanken.

I dag ser det ut til at USA har lykkes med sin ekspansive politikk. Det er stor sannsynlighet for en ytterligere renteheving i løpet av mars. Dette gir gode meldinger til verdensøkonomien.

Den ledende økonomene John M. Keynes og den nobelprisvinnende Paul Krügman, mener at i økonomisk lavkonjunktur, er de beste tiltakene å øke den offentlige pengebruken, når renten allerede er veldig lav.

Thorium - Fornybar energi

I dag forskers det på Thorium, dette kan bli fremtidens energikilde. Det vil bli behov for nye energikilder, kan dette være ett alternativ? I dag er det 440 kraftverk Internasjonalt, og det er det en økende interesse for bruk av thorium som energiressurs. Så det finnes ett globalt marked.

I dag brukes uran i kjernekraftverk, og dette vil med tiden ta slutt. For å erstatte uran i fremtiden kan Thorium være ett alternativ. Thorium-avfall brytes raskere ned enn uran, og etter spalting forsvinner plutonium som er spesielt farlig. Både uran og thorium vil produsere radioaktivt avfall, men thoriumavfall brytes raskere ned, og har ikke behov for like lang lagring. Thorium blandingen har «liten strålingsfare». Risikoen for å kunne utnytte dette stoffet til produksjon av kjernefysisk våpen er minimal.

Våren 2013 startet Institutt for Energiteknikk på Kjeller. Testene blir på oppdrag av firmaet Thor Energy (Adm. Dir Øystein Asphjell). Det er frem til i dag brukt sju år på forskning av Thorium, ennå vil det minst gå fem år før man har ett grunnlag angående fremtidig bruk av Thorium.

Thorium er et sølvhvitt radioaktivt metall. Dette metallet ble oppdaget i 1828 av en svensk kjemiker. I 1898 oppdaget både Marie Curie og Gerhard Schmidt, at thorium var radioaktivt. Dette er ett metall som forekommer i større eller mindre mengder i norsk natur. Anslagsvis seks prosent av verdens forekomst, først og fremst i Fensfeltet i Telemark. India har også store forekomster Thorium.

Den nåværende regjering blå-blå er positiv til forskningen på thorium. Miljøorganisasjonen Bellona synes ikke at denne forskningen er ett framskritt i klimakampen. De frykter at denne forskningen kan fortrenge satsingen på kunnskap om fornybar energi.

I løpet av de senere år har vi hatt tre store kjernekraftverkulykker: 1) Windscale (England) 1957, Three Mile (Island) 1979 og Fukushima (Japan) 2011.

Hvilke meninger har mine blogglesere om Thorium?

 

Are you ready, I am ready.

Europakommisjonen avslutter i disse dager prosessen som tar for seg de digitale plattformenes virksomhet. Høringsnotat ble sluttført den 6 januar. Dette skal regulere de internasjonale selskapene som Uber og Airbnb. EU-lovgivningen vil på dette feltet bli tatt inn i EØS-avtalen i norske lover. Samtidig arbeider EU med en skattepakke, hvor de utarbeider en plan for tiltak mot de multinasjonale selskapenes uthuling av skattefundamentene og flytting av overskudd. Dette skal forhindre konkurransevridning i markedene.

Det vi har sett så langt er nok bare begynnelsen. Etter som tiden går får man ett større innblikk i hva dette vil si for Norge. Det som blir viktig for Norge, er å få eierskap til sine egne digitale apper, dette for å beholde arbeidsplasser, inntekter og skatter i Norge. I dag er det slik at de store amerikanske selskapene har ett konkurransefortrinn i markedet, ved bruk av skatteplanlegging. Som gjør det mulig å sette en lav pris på produktene.

Den britiske økonomen og nobelprisvinner Ronald Coase var den første til å beskrive hvorfor det oppstår bedrifter. Dette ble skrevet i artikkelen «The Nature of Firm» (1937). Når litt komplekse oppgaver skal utføres, kan det lønne seg å danne en bedrift, der de ansatte kan knyttes sammen med arbeidskontrakter, lojalitetsrelasjoner og felles organisasjonskultur. Prosessen med å gjennomføre en markedsbasert transaksjon er forbundet med kostnader, såkalte transaksjonskostnader.

Eks: Taxi næringen i samarbeid med DNB vipps har begynt å se på utvikling av app for å konkurrere med Uber. Utfordringen ser ut til å få til en felles løsning for Norge. Resultatet ser ut til å bli utvikling av individuelle løsninger for det enkelte taxi-selskap. Spørsmålet blir om de største selskapet kjøpe de mindre bedriftene. Markedet vil på lengre sikt regulere seg selv.

Forskning av økonomene i OECD ved John Davies, Sean Ennis og Yohee Kim. Finner at lavinntektsgrupper er de som vinner mest på større konkurranse i markedet. Dette krever en aktiv konkurransepolitikk fra EU og Europakommisjonen. Men også tiltak fra myndighetene. Og de mest målrettede virkemidlene er skattepolitikk og arbeidsmarkedspolitikk.

Vi har bare sett begynnelsen hvilke muligheter app-teknologien kan gi av ny næringsutvikling. Og ikke minst forenkling, en bedre hverdag for det enkelte menneske. Myndighetene må også bli en aktiv deltager for utforme en politikk, som gir oss en bedre utnyttelse av ressurser. Dette vil føre til mindre ulikhet i samfunnet.

 

Kilde:

EU-dokument

Forskning fra Narket Power and Wealth Distribution ? John Davis, Sean Ennis og Yohee Kim

Forskning fra Antitrust, Competition Policy and Inequality ? Jonathan Baker og Steven Salop

Dagens Næringsliv

 

Den internasjonale økonomien i knestående

Europa står på sine ustødige bein. USA i knestående. Kina opplever ett lite jordskjelv. Verdensøkonomien er litt rufsete i kantene i det nye året. Vi får håpe kuldegradene blir til varmegrader i første halvår 2016.

 

Finanskrisen i 2008 har satt sitt preg på verdensøkonomien i de siste sju årene. I 2008 startet USA med QE, for å øke aktiviteten i økonomien. For første gang på åtte år økte USA renten i desember 2015 med 0,25%. Neste rentemøte blir i mars. Utsiktene for en fortsatt renteheving er veldig usikker. Jobbtallene i USA er stabile, men i den senere tid har det vært stor uro i aksjemarkedet. Børsfallet har vært betydelig den senere tid. Dette har rammet forbrukerne. Sparepengene har forsvunnet. Dollaren har styrket seg markant mot handelspartnerene. Dette har skapt utfordringer for eksporten i USA. Janet Yellen - FED - har uttalt hvis dette vedvarer kan det skape problemer for den amerikanske økonomien. Renteheving i mars kan bli utsatt. Kutt i renten gir ingen gode signaler i den internasjonale økonomien.

 

Frankrike og Italia er landene i eurosonen med lav vekst i økonomien. Frankrike hadde en vekst på 0,2 % i siste kvartal 2015, og Italia en vekst på 0,1 %. Til sammenligning hadde Tyskland, som er den største økonomien i eurosonene, en vekst 1 % for 2015. Og en vekst i siste kvartal på 0,3 %. Verdiskapningen i USA var på 0,7 % i 4. kvartal 2015. En blodfattig lav vekst i den globale økonomien. Er dette ett tegn på at neste krise i eurosonene er i ferd med å begynne.

ECB vil på kort sikt gi ytterligere stimulanse enten gjennom kutt i renten eller en utvidelse i QE, mest sannsynlig begge deler. Dette for å stimulere økonomien i eurosonen, og unngå negativ rente og deflasjon. I lys av prognosen for global vekst for 2016 som i utgangpunktet var 3,1 % har blitt redusert til 2,7 %. Prognosene for USA er en redusert vekst fra 2,3% til 2,1%. Dette er det siste verdensøkonomien har behov for i 2016.

En reduksjon i råvareprisen har ytterligere forverret den svake internasjonale økonomien. Oljeprisen er i dag på $33 fatet. For to år siden i Oljeøkonomiens storhetstid var prisen $120 fatet. De som har blitt hardest rammet av den lave oljeprisen er Brasil, Russland og Saudi Arabia. Norge står i en særstilling med sitt oljefond, dette vil gi oss lengre tid til omstilling fra oljeøkonomi til grønnøkonomi. Håpet er at vi har noen kloke politikere som oppmuntrer til ny næringsutvikling i den nærmeste fremtid. Det er av stor betydning hvordan myk eller hard landing dette vil få for Norge. En ressurs som Norge har i dag, og ikke klarer å se potensiale, er den store migrasjonen i Europa. På sikt kan dette bety en vekst i Norsk økonomi. I dag har Norge en for lav befolkningsvekst. Norge har behov for de arbeidene hender i årene som kommer.

Den verdensledende økonomi Kina, har ett korrigerende aksjemarked og lav vekst, dette kan føre til devaluering av Yuan. Prognosene for vekst i økonomien er forventet å gå sidelengs. I 2015 var veksten på 6,9 %. Forventet vekst i 2016 er 6,3 %, og 6 % i 2017.

 

Den internasjonale økonomien stagnerer og solidariteten blir satt på prøve i 2016. Mulighetene som migrasjonen har gitt eurosonen er det bare Tyskland som har utnyttet. Mario Draghi - ECB - har uttalt at: «Migrasjon er ikke negativt for unionen». Han ser på migrasjonen som en mulighet for vekst i økonomien. Med lav vekst vil Europa og resten av verden oppleve en større sårbarhet. Hvordan vil den lave veksten påvirke Norsk økonomi på kort og lang sikt. Utfordringen i den globale økonomien ved inngangen i det nye året har behov for noen kloke ledere i verden.

Kilde:

The guardian - prognoser

 

Entreprenøren

I boken «7 Habits of Highly Effective People» av Stephen R. Covey beskrives sju trekk som er viktig for entreprenøren.

 

Foto: Twitter @GrunderNorge

 

Det kan være en utfordring, spennende og ikke minst arbeidskrevende å starte sin egen bedrift. En entreprenør kan skape sin egen arbeidsplass, men også skape nye arbeidsplasser.

 

Def: Entreprenørskap er å etablere og utvikle en ny forretningsmessig virksomhet. I den hensikt med å skape profitt (Gunn)

 

Def: Innovasjon betyr å skape noe nytt og bedre, noe som er mulig å selge og gi fortjeneste (Gunn)

 

Bloggen har skrevet en god del om Delingsøkonomien, utvikling av app-tech, hvor dette har skapt nye arbeidsplasser. Både mCash og  Zwipe er norske payment-apper. Mens Danske Banks mobilpay ble utviklet i Danmark, og etter to år kom den til Norge. Utvikling av apper til bruk i Delingsøkonomien har blitt det trendye innen næringsutvikling. Teknologien er motoren i utviklingen av den nye økonomien.

 

85% av ny virksomhet kommer fra allerede eksisterende bedrifter. Såkalte "spin-off", som eksempel Norsk Gjenvinning - Sirkulærøkonomi, og Finn.no som lar de ansatte i bedriften bli gründere, gjennom innovasjonsinkubatoren «Sandbox». Det er sjelden norske selskaper har slike løsninger, som hos finn.no. Tiden vil vise om dette er en god modell for entreprenørskap. Hos finn.no gir man fra seg en eierandel, til gjengjeld får man økonomisk bistand i startfasen. Dette vil gi noen begrensinger i muligheten til å satse videre internasjonalt. Du er og blir ansatt i firmaet, med lite kontroll over produktet du har skapt. Stephen Covey beskriver 7 viktige trekk ved en entreprenør! Vil da finn.no sin forretningsmodell tiltrekke seg en entreprenør!

 

Telenor - statlig eierskap - prøvde også på utvikling av appen Valyou, dette produktet ble ikke vellykket. Så etter kort tid ble den delen av virksomheten avviklet. I utgangpunktet er staten ingen god gründer. Gründere vil i en tidlig-fase ha behov for risiko-kapital, dette er før man vet om produktet vil gi god økonomisk avkastning til eiere og investorer. Der har Norge ingen god tradisjon. Norge har ett «hull i økosystemet».

 

Norge er på 14. plass i en global internasjonal index rangering for nyskapende virksomhet. Sør-Korea er på 1. plass. Sverige kommer på 3 , og Danmark 9. I undersøkelsen var det 141 land. Norge med sine 5 millioner, og Sør-Korea med 49 millioner innbyggere har ikke d samme utgangpunktet. Kultur- og holdninger er forskjellig i forhold til entreprenørskap. Norge er også ett høykostland, fortrinnet til Norge er kompetansenivået, så vi kan absolutt konkurrere globalt. Norges 14. plass kan vi være stolt av. Vi er på god vei til å skape nye arbeidsplasser innen bioteknologi, bioøkonomi, livsvitenskap og ikke minst havbruk, som allerede er godt utviklet i Norge. Der har vi mye ressurser, da Norge består av 70% kystlinje.


 

Internasjonal ranking for nyskaping                                          

Bilde: Twitter @GrunderNorge

 

Silicon Valley er den store drømmen for tekno-entreprenørene...........drømmenes land. Ett godt utviklet miljø, med muligheter for mentorhjelp, kontorplass og ikke minst tidlig-fase-kapital. USAs arbeidsliv er nok mer effektivt enn det norske, fordi det er større konkurranse. Hvis man lykkes så er mulighetene desto større. Men bare tre av ti innovasjoner eksisterer fortsatt etter fem år. Lykken blir å lykkes!

 

Kilde:

Dagens Næringsliv

Wikipedia

Twitter

 

#Entreprenør #SiliconValley #StephenCovey #Entreprenørskap #innovasjon 

Startfasen

I januar 2012 ble kravet om aksjekapital endret fra kr 100 000 til kr. 30 000 inkl. stiftelseskostnaden i ett aksjeselskap. Samtidig ble revisjonsplikt* endret fra 2011. Gründer-drømmen kunne lettere realiseres. Som ett eksempel så ble d i 2014 etablert ca 55 000 bedrifter i Norge (SSB 2015). Men d viser seg at kun tre av ti bedrifter, som eksisterer fem år senere. Detter viser at nyetableringer møter utfordringer. Norge er ett av landene i Norden d investeres minst i ny virksomhet.

 

 Den ledende Østerrikske økonomen Joseph Schumpeter (1883-1950) innen entreprenørskap og innovasjon, var opptatt av entreprenørskapet som en viktig drivkraft i økonomien. Hvis han hadde kastet sitt blikk mot Norge i dag, så hadde han vært en stor tilhenger av dagens gründere. Dere trenger dette i dag, for omstilling fra oljeøkonomi til grønn økonomi.

 

I Norge er d ikke mangel på gode ideer, men tidlig fase risikokapital. Norske investorer kommer først på banen når vi ser d er noe som funker, og gir avkastning. Men d er også behov for kapital i tidlig fase. Der kan vi hente kunnskap fra Silicon Valley. Grapicq Design Collective design - Trondheim er ett selskap som fikk hjelp fra Silicon Valley.

 

Bedriftene som lykkes med sitt produkt har god timing i marked. Dette gjelder i forhold til økonomi, markedsføring, organisering og kommersialisering. Å finne en akselerator og økonomisk bistand er en av de store utfordring i Norge. Når organisasjonen begynner å vokse vil d være behov for en ny organisering i bedriften. Gründeren trenger nødvendigvis ikke å være god på alt i bedriften.

 

En stor utfordring for gründere er å finne andre investorer enn staten. Grapichq Collective design - Trondheim, er ett community Sourcing-modell for grafisk design. De fikk sin hjelp av akselratoren 500 Startups og investor Sean Percival. Disse selskapene har sitt utspring fra Silicon Valley (Teknohovedstaden i USA). Norge har mangel på tidlig fase risikokapital, dette «et hull i økosystemet». Dette kan resulterer i at store økonomiske ressurser og eierskap blir i USA. Norge utvikler produktet, og vips så er produktet eid/ solgt til utlandet. Norge må bli flinkere på eierskap til sine egne produkter.

 

Adm. direktør Finans Norge - Idar Kreutzer, sier at finansnæringen burde være en langt mer aktiv part i investering til nyskapning i Norge, det grønne skifte. Dette gjelder også Oljefondet (pensjonsfondet). Oljen i Nordsjøen vil en dag ta slutt. Investering i nyskapende virksomhet for Norge er og blir viktig. Dette vil skape nye arbeidsplasser. Og vekst i den norske økonomien.

 

En Grunder må både våge, tørre og satse for å lykkes. På dette området er Norge dårlig. Det er som å tape ansikt. Der har Norge behov for holdning- og kulturendringer. Idar Kreutzer sier at vi bør dyrke våre innovasjonshelter som vi dyrker våre skihelter. Norge har behov for både mangfold og kreativitet. Der har bloggere og journalister en jobb å gjøre. Medias påvirkningskraft er stor. Start i dag! Norge har for få gründere og serie-gründere. Oljefondet skulle bli ett større del av nyskaping innen næringslivet. I altfor mange tilfeller får Norge mentor og hjelp til Startups fra Silicon Valley. Norge har absolutt mulighet til å få eierskap til sitt eget.

 

*Revisjonsplikt: Selskap med driftsinntekt under fem millioner, balansesum under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte ikke utfører mer enn 10 årsverk.

 

Fakta:

Ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft består av Idar Kreutzer og Connie Hedegaard

Twitter: Konkurransekraft @grontutvalg

Skal fremme overordnet strategi for grønn konkurransekraft

Gjennomfører dialogmøter innen forskning og innovasjon, byggenæring, kraftsektor, prosessindustri, klyngeutvikling og sirkulær økonomi.

I januar 2016 var tema omstilling i petroleumssektoren

Utvalget lever sin rapport i oktober 2016

 

Kilde:

D2

Under dusken

twitter

Økonomisk dilemma ved - Delingsøkonomien

I Norge er delingsøkonomien i startfasen.  I september -15 hadde jeg mine første blogginnlegg. I 2016 har delingsøkonomien fått ett større fokus hos LO og NHO. Regjeringen skal utarbeide nye lover. Hvem skal tildeles lisenser, løyver og konsesjoner. Og ikke minst forsikring. Såfremt saken kommer til stortingsbehandling de neste to årene, har vi en regjering med markedsliberalistisk standpunkt. Som vil ønske mest mulig frie markedskrefter og minst mulig regulering.

Hva hadde den skotske økonomen Adam Smith (1723-1790) sagt hvis han hadde levd: «Finnes d et marked for de nye tjenestene, vil forbrukeren leie produktet». Adam Smith var tilhenger av de frie markedskreftene.

 


 

De første som omfavner det nye i samfunnet er «early adopters» i den andre enden har vi «skeptikerne».

 

Def. Delingsøkonomien:

Privatpersoner som selger tjenester eller leier ut tjenester ved hjelp av nettsider/ SoMe/ mobilapp. Dette gir redusert transaksjonskostnader. tjenesten kan være alt fra tid, kunnskap, seng eller en drill (Wikipedia/ Gunn)

 

 

Utfra denne definisjonene gir The Guardian (20 mai 2015) en god oversikt hva delingsøkonomi er:

  1. Konsumenter som deler med andre konsumenter, ikke leie eller leasing av varer fra et firma til konsumenter.
  2. Konsumenter som gir hverandre midlertidig tilgang til et gode. Det handler ikke om å overføre eiendomsretten til noen.
  3. Bedre utnyttelse av fysiske eiendeler, ikke som at konsumenter yter tjenester til hverandre.

 

 

De største og mest kjente tjenestene i dag er Uber og Airbnb. Utfra denne definisjonen er ikke Uber ett selskap i delingsøkonomien, men en «tappekransøkonomi», skriver professor Tor W. Andreassen.

 

Delebil - Nabobil
 

Norge har i den siste tiden tatt i bruk teknologi, som gir mulighet for oppstart av nye bedrifter ved bruk av delingsøkonomien. Noen eksempler:

 

Nabobilen: Formidler bilutleie fra privatpersoner

Leieting: Utleie av motorsag, drill etc

Novasol: Formidling av hytter mellom privatpersoner

Velg Bedre: Knytter sammen sosiale entreprenører og næringsliv gjennom handel og bærekraftige varer

Graphiq Design Collective: Tjeneste for å knytte designere til oppdragsgivere

Lydelig: Markedsplass for usignerte musikkartister, der artistene blant annet kan bookes til spillejobber

Weclean: Formidler hjemme-renholdstjenester gjennom app

Champ: Tjeneste som lar brukere finne treningspartnere og komme i kontakt med personlig trenere

Vpark: Formidler utleie av parkeringsplasser mellom individer og selskaper

Jobber: Delingstjenester for lokale småjobber

Wace: Markedsplass for utleie av forskjellige varer og produkter

 

Framvekst av ny teknologi vil gi oss en enklere hverdag! Lettere tilgang til tjenester! Ett større mangfold i utvalg av tjenester!

Myndighetene i Nederland har valgt en løsning hvor de har satt ett tak på 60 overnattingsdøgn i året. Og at turistene skal betaler en skatt, men Airbnb vil ikke dele data med myndighetene. Så d har vist seg å bli vanskelig.

De som er mest kjent i dag innen delingsøkonomien er Nabobilen og Leieting. Hos Nabobil tegner man en kollektiv forsikring ved utleie av bil, hos If Skadeforsikring. Leieting har ikke noe tilsvarende i dag.

 

Bryan Welch - Tme Magazine
 

Da gjenstår d å se hvordan regjering ønsker å tilrettelegge for den nye økonomien. For å ivareta sikkerhet for forbrukere, burde det bli gode reguleringer. Og hvordan skal løyver, lisenser, konsesjoner og forsikring organiseres. Hvordan skal myndighetene foreta beskatning av den nye økonomien.

 

Kilde:

Dagens Næringsliv

Professor i tjenesteinnovasjon - NHH -  Tor W. Andreassen 

EU - The Collaborative Economy - Impact and Potential of Collaborative Internet and Additive Manufacturing

 

 

Nye strukturer i samfunnet - Delingsøkonomi

 

Den fjerde industrielle revolusjon har også kommet til Norge. Vi går fra tjenesteøkonomi til delingsøkonomi. Og hva er dette!

 

Def. Delingsøkonomi

Privatpersoner som selger tjenester eller leier ut eiendeler ved hjelp av nettsider/ SoMe/ mobilapp. Dette gir reduserte transaksjonskostander. Tjenesten kan være alt fra tid, kunnskap, seng eller en drill. (Wikipedia/ Gunn)

 

 


 

 

NHO-abelia ved Håkon Haugli er den som har vært veldig positiv til delingsøkonomien i Norge. NHO har i disse dager avviklet en konferanse "RemixNorge" hvor de har begynt å se på hva dette vil si for norsk økonomi i fremtiden. Det råder en stor usikkerhet hvordan de skal utforme de nye regler og lover for å imøtekomme den nye revolusjonen.

 

Av de nordiske landene er det Danmark som har kommet lengst i aksept/ tilpassing. De nordiske landene kan godt bruke av hverandres erfaring. I utgangspunktet er vi like, noen individuelle tilpasninger vil måtte bli nødvendig.

I delingsøkonomien har vi fire aktører: Utleier, leietager, formidler og ansatt. De som har fått størst oppmerksomhet er formidlerne, og de ansatte har fått minst. I USA har delingsøkonomien en større utbredelse enn i Norge. Etter hvert vil Norge også utforme sin delingsøkonomi. Det vil først komme til de største byene som Oslo, Bergen og Trondheim.

 

Vi har allerede ett lov og regelverk som godt kan anvendes. Innen økonomi har vi Lov om Merverdiavgift § 2-1 første ledd som sier at næringsdrivende og offentlige virksomheter skal registreres i mva-registre når omsetning og uttak til sammen overstiger kr 50.000 i en periode på tolv måneder. Hvis ikke blir det å regne som hobby.

Lov om skatt av formue og inntekt § 5-1 første ledd; sier at skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet. Det vil si at aktiviteten må objektivt sett være egnet til å gi overskudd på lengre sikt. En skatteyter som er næringsdrivende har også krav på fradrag for underskudd i hht skattelovens §6-3 første ledd.

Norge har kjøpsloven som gir forbrukerne beskyttelse, og en arbeidsmiljøloven for arbeidstakerne. Rettsvernet i både kjøpsloven og arbeidsmiljøloven burde styrkes. Vi har allerede en velfungerende velferdsstat, som skal gi oss den økonomisk trygghet i perioder hvor d er behov for omstilling i arbeidslivet.

 

De som i dag har fått de største utfordringene i delingsøkonomien er drosjenæringen, hotellnæringen og journalistene Finansnæringene har møtt utfordringen ved å bli medeier/ kjøp av apper for payment.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har lovet en «hurtigarbeidende» komité, for å tilpasse lover og regler til den nye økonomien. Hvorfor ikke belønne bruk av «grønn økonomi» ved bruk av skatt- og avgiftsfritak. Dette for å stimulere til ett bedre miljø og klima.

 


 

Delingsøkonomien har allerede eksistert i en tid. Drivkraften for å ta i bruk «grønn økonomi» er de økonomiske fordelene dette vil gi hver og en av oss, og d vil spare miljø og klima. I fremtiden vil allerede etablerte strukturer i samfunnet oppløses og nye strukturer vil dannes. Dette vil skje over tid.

GOD JUL - GODT NYTT ÅR - til alle mine venner på #SOME

Nå nærmer julen seg med stormskritt. For en husmor/ far er d litt ekstra som skal gjøres hjemme. Heldigvis finnes d mulighet for å kjøpe en god del av d man trenger. Mange har en hektisk hverdag med jobb, småbarn +++. Uansett så er d viktig å finne roen og hyggen i hverdagen, selv om julen nærmer seg.Livet går i faser, singel-, ekteskap-, småbarns-livet. Barna vokser til, og kanskje barnebarn. D er en stadig forandring som man må tilpasse seg. I dag er d alt for mange som sitter alene i høytiden. Men noen ønsker kanskje å tilbringe tid for seg selv. Av den grunn skal man ikke føle dårlig samvittighet. D viktigste er å finne ut hvordan DU ønsker å feire julen.

 

I dag lever vi i ett fragmentert samfunn, med den frihet og ansvar d medfører. Som blogger i d siste året, og vel så d, har jeg skrevet en god del om fremtiden i ett perspektiv fra en økonom. Ny teknologi er også viktig. For mange kan ny teknologi virke skremmende. Men d vil gi oss en bedre hverdag.

Men først og fremst er vi alle mennesker, som har behov for tilhørighet. Så også i den høytiden som snart kommer.

 

Vi må ikke glemme vintersolverv den 22. desember, og d begynner å gå mot lysere tider. Det ser vi frem til.

                                          GOD JUL - GODT NYTT ÅR!

 

Virtuell valuta

Bitcoin også kalt Casascius
 

Bloggen følger den videre utviklingen i Bitcoin prisen i desember. I de siste dagene har prisen økt med 11,30%. Den 5 nov hadde Bitcoin ett stort momentum $473.

Den senere tid har Bankenes Standardiserings Kontor (BSK), vist interesse for virtuell valuta og blockchain. BSK ble grunnlagt i 1994 av banknæringen i Norge. Deres oppgave er å følge utviklingen innen betalingssystemer, IT-sikkerhet og informasjonsutveksling.

 

Terje Sletbak, Fagsjef for internasjonal standardisering ved BSK, uttaler:

 

"BSK vil i nær fremtid invitere eksperter og ledere fra finansnæringen i Norge og relevante myndigheter. Vårt formål er i første omgang å dele vår kunnskap om den nye teknologien, og diskutere mulige bruksområder for finansnæringen."

 

Terje Sletbak sier at de ikke er involvert i noen konkrete blockchain prosjekter.

 

Ett spørsmål som fremdeles står ubesvart er hvem som har utviklet teknologien blockchain. I Devcon 1 - London ble d avholdt en konferanse «Ethereum» forrige måned. En av foreleserne var Nick Szabo, som mange mener at dette er hjernen bak blockchain. Han er forsker innen IT, med spesialisering innen digital kontrakter og digital valuta.  Kanskje blir dette spørsmålet besvart en gang!

Her er omsetning og kurser på digitale mynter 1 desember 2015:

 

 

Myntenhet

 

 

Total verdi alle mynter

(mill. dollar)

Verdi en mynt

(dollar)

oms siste 24 timer

(1000 dollar)

Kursendring

siste 24 timer

 

Bitcoin                     

 5,445  365,33  58,655  -3,81

 

Litecoin

 151,954  3,50  2,358  -3,89

 

Ripple

 138,325  0,004127  222  -3,79

 

Ethereum

 65,691  0,874303  674  0,9

 

Dogecoin

 13,056  0,000128  120,904  -0,73

 

Dash

 12,754 2,12  38,790  -2,49

 

Peercoin

 10,012  0,438998  52,227  -5,08

 

BitShares

 18,067  0,003183 57,838 -1,52

 

Stellar

 7,922  0,001638  1,073  -7,14

 

Namecoin

 6,092  0,467744 20,658  -3,16

                                                  Tabell (Kilde: coinmarketcap.com) - @2015 gunn-grafikk 

 

Total verdi Bitcoin 2015 er $5,445 i motsetning til 2014 hvor verdi var $6,681. Når man ser på utvikling Bitcoin pris fra august -14 $506,59 til desember-15 $365,33. I august -14 var prisen på Bitcoin over $500. D har vært en markant økning i omsetningen. Dette tyder på at Bitcoin har fått ett større marked. Som nevnt tidligere har flere og flere leverandører akseptert bruk av Bitcoin til betaling - (Kilde: blogg - august 2014)


 

Bloggen skal følge den videre utviklingen av Bitcoin.

 

#coindesk #Bitcoin #coinmarketcap #BankenesStandardiseringsKontor #BSK #Ethereum #Litecoin

 

 

#SOME - Payment

Facebook, Apple Pay, Google Wallet og SnapCash skulle i utgangpunktet bli de store vinnerne innen utlån og Payment, men dette har ikke skjedd. De har absolutt d digitale økosystemet. Finansielt skulle alt ligge til rette. Hva skjedde på veien til målet! 

 

Alle disse tre bedriftene har kontoradresse i USA. Norge har ett strengere personvern enn USA. Dette kan være en utfordring for SOME. Vil Norge også få ett svekket personvern på lengre sikt, for vi vil bli påvirket av utviklingen innen teknologien i Silicon Valley. Å tro noe annet er d samme som å tro på julenissen. Hvordan Norge har tenkt å løse denne utfordringen, gjenstår å se. 

Apple pay

ble lansert oktober 2014. Det har heller ikke blitt noen stor suksess ennå. I følge Aite Group står mobilbetalingen for kun én prosent av all detaljhandelstransaksjonen i USA, og bare 27 prosent av butikkene har oppdatert betalingsterminalene med NFC. Noe som både Apple pay og Valyou er helt avhengig av (kilde: e24 okt 2015)

 

Apple er en gigant i verdensmålestokk på omsetning av sine produkter, markedsføring og utvikling av nye produkter. Slik skulle man tro de hadde d digitale økosystemet til å lykkes med utviklingen innen payment. Men dette har ikke skjedd. Har de mulighet for å komme sterkere tilbake litt senere!

 

Facebook

 

I blogg (februar -15) ble Facebook sett på som en av de store i d digitale økosystemet. Dette skulle absolutt gi SOME mulighet til å vinne markedsandeler innen lån og Payment. Men så har ikke skjedd. De har fått banklisens for utlån i Irland. 

De har kjøpt bedriften Whatsapp i 2015. Dette har gitt Facebook en ny strategisk alliansepartner, som gir mulighet for tilgang til nye markeder. Whatsapp messenger er en mobilapp for å sende meldinger uten at du må betale, en konkurrent til SMS. D er også mulig å sende bilder-, film- og lydmeldinger.

De har også utviklet en ny meldingsapp Messenger som de kaller Photo Magic. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i Europa i dag. Fagdirektør i Datatilsynet Atle Årnes sier d er vanskelig å vurdere lovligheten av d nye produktet i dag (Kilde: Adresseavisen nov-15)

Facebook har også utviklet tjenesten Instant Articles. Denne tjenesten vil knytte seg tettere til internasjonale mediehus gjennom nye tjenester. Tjenesteleverandører vil være The Guardian, BBC, Washington Post og New York Times. I dag finnes ingen planer on lansering for Instant Articles i Norge sier Facebook-sjef i Norge Rune Paulsen (kilde: Dagens Næringsliv nov-15)

 

CEO Mark Zuckerberg sier han skal ta to måneders svangerskapspermisjon i forbindelse med at han skal bli far til en datter. Zuckerberg sier at dette er en personlig beslutning.

Ansatte i Facebook har mulighet for fire måneders betalt svangerskapspermisjon. Netflix Inc annonserer også at foreldre kan i løpet av barnets første leveår kan ta fri etter behov fra jobb for tilsyn av barn. Dette etter eget ønske.

I USA har bare 12 prosent av ansatte i privat sektor mulighet til lønnet foreldrepermisjon. Dette ifølge arbeidsdepartementet i USA. Dette er d eneste i-landet som ikke tilbyr foreldre lønnet permisjon i forbindelse med fødsel (kilde: Bloomberg News - nov-15)

 

Google Wallet

Appen eksisterer men har slettes ikke blitt noen suksess. Men Google sier de skal satse ytterligere på sin utvikling av appen. De har absolutt økonomiske «muskler» for å satse. Og vil de lykkes!

 

Snapcash

 

Ser ikke ut til å bli noen stor suksess. Noe som ble påpekt i min blogg (februar -15) så er en av Snapcash sine utfordringer, sikkerhet. 

 

   Snapcash - Gone with the wind!            

 

D vil bli spennende å følge utviklingen i SOME. Teknologi og delingsøkonomien har kommet for å bli. I hvor stor grad vil dette påvirke vår hverdag. Myndighetenes viktigste oppgave blir å utforme lover for å regulerer vår nye fremtid til d beste for alle borgerne i Norge.

Løp og kjøp!

Strategiske alliansepartnere og tilførsel av frisk kapital er viktig for å øke markedsandel innen apper som betalingsløsninger. Dette er en av grunnene til at de har lyktes. Klarna og Swish Pay er selskap som har hovedkontor i Sverige. PayPal er amerikansk. USA har ett større hjemmemarked enn Sverige, så når man først lykkes så har også selskapet ett stort potensiale. PayPal har også integrert lån til til sine kunder i den nye strategiplanen. Payment selskapene blir konkurrenter til bankene. I den forbindelse har bankene blitt investorer i appene for betaling.

 

 

Klarna

ble etablert i Stockholm i 2005. I dag har de blitt ett av de selskapene med størst vekstpotensiale i Europa. Har knyttet til seg strategiske partnere i 2014 som SOFORT GmbH, Tyskland og medlemskap i European Association of Payment Service Providers for Merchants.

 


 

De har 1 100 ansatte og er aktiv i 16 land. De betjener 25 millioner kunder og samarbeider med 45 000 bedrifter. De har som mål å bli verdens største bruker innen e-handel. De har både visjoner og en strategisk plan for fremtiden.

Swish Pay og Klarna skal bli samarbeidspartnere innen Payment i nær fremtid. De vil komplimentere hverandre. Dette vil si at forbrukerne kan swishe betalinger ved kjøp av produkter og tjenester. De har også knyttet til seg American Express i Sverige, Finland, Tyskland og USA. Med 115 millioner kort medlemmer globalt og ett sterkt varemerke er America Express en betydningsfull samarbeidspartner.

Klarna er i dag verdsatt til 19,58 milliarder kroner - 2,25 milliarder dollar.

(Kilde: Mynewsdesk 2015)

 

Swish Pay

ble etablert desember 2012 av Gets Wish AB. Wish ble etablert av de seks største bankene. Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB og Swedbank og Sparebankene. Skandia Banken ble medlem i 2013, samt ICA Bank i 2014.

 

I 2015 hadde Swish Payment 3 millioner brukere, og de omsatte for 3,6 milliarder SEK. De fikk 170 000 nye brukere første halvdel av 2015. De har i dag en stor og solid markedsandel innen Payment i Sverige

Afrika er d neste stedet hvor Swish Pay har ett ønske om å erobre markedsandeler. Bedriften de samarbeider med er Perago for mobile-commerce, de ser også på videre ekspansjon i de 20 europeiske landene.  Swish Pay tror de kan få 400 000 nye abonnenter innen 2016; ifølge Claudio Ceresani - Direktør i Perago.

 

Perago - SIA (etabl. april 1999) er ledende i Europa innen design, implementering og forvaltning av infrastruktur og teknologiske tjenester. Selskapet har kontorer i Milano, Roma, Torino, Macerata, Brussel og Utrect.

 

Swish Payment har funnet sitt segment i markedet. De vokser i Europa og Afrika, og har styrket sin kapital til videre utvikling i markedet (Kilde: wikipedia)

 

Paypal

Ble etablert i 1998 har i dag fått ett godt grep om Payment markedet.  De fortsetter å vokse ved å knytte til seg strategiske alliansepartnere.


 

Amerikanske eBay skiller ut betalingstjenesten PayPal som eget selskap. Planen er å børsnotere selskapet i 2015. eBay har økt til 173 millioner brukere. Det er 4 millioner nye kontoer i løpet av d siste året. Fortjenesten i tredje kvartal 2015 3,24%, i motsetning til 2014, hvor fortjenesten var 3,39%. Aksjene falt i pris med 1,7% til $35,91 i forrige uke. Fortjenestemarginen er redusert d siste året. Dette er en av grunnen til at eBay og PayPal blir fisjonert. D har blitt mindre strategisk og konkurransemessig fordelaktig for begge selskapene, sier eBay-sjef John Donahoe i en uttalelse.

 

 

En av de nye tjenestene som selskapet tilbyr er PayPal Working Capital, som gir lån til bedrifter som er brukere av PayPal. PayPal har også kjøpt bedriften Xoom Corp, California - USA for $890 millioner i juli. Bedriften har fått en økt kundemasse fra 1 million brukere til 3 millioner i 2015. Omsetningen er på $300 millioner (Kilde: Bloomberg okt 2015)

 


 

I del 3 - betalings-løsninger #SOME. Disse har ikke lyktes i så stor grad som først antatt. De har evnen til å bygge d digitale økosystemet. Men dette har ikke vært den avgjørende faktoren for å lykkes i markedet - apper for betalings-løsninger. 

Gründer-drømmen

5 år senere! Hvordan gikk d med gründer-drømmen. Hvilke av appene innen Payment ble en suksess, og hvem ble en flopp. Tall fra SSB sin undersøkelse viser at en av tre blir en suksess. Hvorfor lykkes noen, og andre ikke. D å starte ett eget firma krever en god del innsats, riktig timing og kapital.

Arbeidsintensiv innsats!

 

I februar hadde bloggen fokus på utvikling av apper til Payment. Hvordan gikk d!

 

mCash

MCash har lyktes i sin utvikling av sin app. De har klart kunsten å vokse. De har blant annet solgt appen til Bunnpris-kjeden og Sparebank 1 Gruppen, som består av 16 banker. Banken vil også kjøpe den norske delen av selskapet.

mCash mobilapp

Kunder i BN Bank kan knytte sin eksisterende bruks konto direkte til mCash. D er også mulig å knytte mCash opp mot Visa og MasterCard med samme vilkår som ved betaling i butikk.

mCash ønske å ta nye markedsandeler. De skal hjelpe Sparebank 1 gruppen å vokse i Norge. De har også begynt å se på d internasjonale markedet. I dag har de konkrete planer for Tyskland og Sveits. De ser også store mulighet i Europa.

De har lyktes med å få solgt sin app, som har gitt kapital for videre ekspansjon i utlandet. De har fått inn 43 millioner fra to investeringsselskap Northzone Ventures og Entrée Capital. Northzone Ventures er ett investeringsselskap som har spesialisert seg på teknologibedrifter.

 

Mobilbrukere av teknologien til Microsoft har ennå ikke fått tilgang til appen mCash. Disse har blitt lovet at dette skal være på markedet i løpet 2016.

 

Izettle 

Svenske iZettle som selger løsninger for kortbetaling via mobil. Har fått til en avtale med den nordiske bank Nordea, dette kan gi selskapet mulighet til en betydelig vekst. Avtalen mellom iZettle og Nordea går ut på at Nordea skal selge iZettle løsninger og utstyr på nett på sine 800 lokalkontorer i Norden. I februar annonserte de en distribusjonsavtale med Eplehuset. iZettles er lansert i flere europeiske lande, blant annet i Norden og Storbritannia. Selskapet ser også på muligheter i Mexico, og d kan tenke seg en ytterligere internasjonal ekspansjon.

Izettle er en app hvor du kan bruke kredittkort for å betale via mobiltelefon. Du bruker kortleser med PIN-kode-tastaur som leser både chip og magnetstripe. Denne kommunisere med mobilen via bluetooth. 

Segmentet for Izettle er privatpersoner og småbedrifter som flytter mye fra sted til sted, eller bare bruker kortbetalingen i enkelte tilfeller. En enkel og fleksibel løsning. Det unike med Izettle er muligheten for å eksportere data til regneark og bruke dette til å analysere omsetningen.

 

IZettle har endret sine vilkår for pris, i dag tilbyr de progressiv prising. Det vil si at du betaler en prosentsats av omsetningen for bruk av tjenesten. Og den blir lavere jo større omsetning du har. Tidligere hadde iZettle en fast prosentsats på 2,75 prosent, noe som gjorde tjenesten mest lønnsom for bedrifter med lav omsetning.

iZettle har vært på markedet i Norge siden 2012. Der hvor IZettle har fått størst markedsandel i Norge, er hos privatpersoner og små næringsdrivende; sier Norden-sjefen Sverker Ingre hos iZettle.

Nothzone Ventures er en av investorene til iZettle (Kilde: internett)

 

Valyou 

November 2014 lanserte Telenor, DNB og Sparebank 1 mobiltjenesten Valyou. Etter enighet med eierne har Telenor valgt å avvikle tjenesten fordi det ikke gikk så bra som de hadde håpet.

Årsaken til at Valyou ikke ble videreført, er at d ikke er mange nok kunder og ikke nok terminaler ute i butikkene som er klargjort. D ble ikke nok banker som ble med på samarbeidet, og de andre mobiloperatørene har heller ikke vist så stor interesse. Dette har ført til at Telenor har valgt og avvikle sin satsingen innen mobilbetaling (kilde e24 - okt 2015)

 

 Zwipe

Etter fem år har selskapet oppnådd suksess. I dag vurderer selskapet børsnotering i løpet av de neste to årene. Så de har absolutt lykkes i sin utvikling av appen til Payment.

D som er unikt med Zwipe er deres bruk av biometri som identifisering-metode. Det minner om teknologi som selveste James Bond bruker. James Bond har alltid d nyeste av d nye innen teknologi. Etter denne standarden må dette bare bli genialt.

 

 

Terminal til zwipe

 

Zwipe har i dag 16 ansatte og kontorer i USA. De har i dag kunder over hele verden. MasterCard ble en av partnerne i Zwipe i 2014. Og 13 oktober -15 fikk de en ny finansiell partner, den kinesiske teknologi-giganten Kuang-Chi Group, de tilførte Zwipe 40 millioner kroner. Dette vil si at Kuang-Chi Group har en eierandel på 20 prosent av selskapet. Gründer Humborstad 18 prosent av selskapet. Wintra Eiendom - Lars F. Windfeldt 9,5 prosent av aksjene. (kilde: DN november -15)

 

Noen av appene dere ble presentert for i februar 2015 har lyktes. De har funnet sitt segment i markedet, timingen har vært riktig, vellykket markedsføring og ikke minst, de har fått tilført ny og frisk kapital. Investorene i bedriftene har vært verdensomspennende.

 

 

Ett nytt sosialøkonomisk system

Bitcoin prisen har vært på sitt høyeste i 2015, den 5 november. Prisen økte med 18 prosent på en dag, til $473. Ikke så overraskende. Fra oktober til november har Bitcoin Prisen økt med 29 prosent, fra $248 til $321. Momentumet har vært stort den siste måneden.

 

Denne høsten begynte meglerhus og banker å se nærmere på teknologien til Bitcoin, blockchain - (blogg mai-15). De ser på potensiale for videre utvikling av teknologien. Den 22 oktober ble d en lovendring i EU når d gjelder Bitcoin. EUs domstol bestemte at Bitcoin skal ha en merverdisats på null prosent. Kina innførte kontroll på transaksjonene til utland. Utførselen av valuta ble satt til maks $50 00 pr år. For å omgå denne grensen ved import av varer, kunne de bruke Bitcoin som en alternativ valuta. Dette førte til en oppgang i prisen på Bitcoin. Befolkningstallet i Kina er 1,3 milliarder, så d er fult mulig at dette kan påvirke prisen på Bitcoin.

 

D er mulig å få kjøpt Bitcoin også kalt «Casascius» fysisk, dette er fordi d skal være mulig å se dette fysisk. Dette gjør Bitcoin realistisk, ja dette er «noe».

 

Casascius - Bitcoin

 

E-mail revolusjonerte postverket i sin tid. Internett ble i løpet av 1990-tallet et viktig hjelpemiddel. I 1995 lanserte Microsoft en nettleser for Web, dette medførte en enorm økning i informasjonsspredning, kommunikasjon, handel og forvaltning. Internett ble allerede tatt i bruk i de akademiske miljøene tidlig på 1980-tallet. I dag er internett ett viktig hjelpemiddel i vår hverdag (Wikipedia) - Det samme kan også skje med Bitcoin.

 

I 2014 og 2015 har d vært en økende interesse for Bitcoin hos de større aktørene innen bank og meglerhus. Også EU-kjennelsen i domstolen har absolutt økt Bitcoin status.Ett nytt sosialøkonomisk system er under utvikling, d tar tid før myndighetene tilrettelegger med lover og regler for aksept og bruk.  I dag står dette økosystemet utfor det sentrale banksystemet. D blir spennende å følge Bitcoin videre i 2016.

Bitcoin miner!

Oljefondet

Oljefondet (pensjonsfondet) burde være av allmenn interesse for nordmenn, det er av stor betydning for fellesskapet i Norge.

Norges "gull"

I 1990 vedtok Stortinget loven om Statens petroleumsfond. D ble bestemt at statens inntekter fra olje- og gass skulle overføres til et fond. Fondets verdi i 1996 var 46 Mrd. NOK. Alle investeringer skal skje utenfor Norge. Målet er å investere i mange ulike land, selskaper og eiendeler for å sikre høyest mulig avkastning til moderat risiko. Ved utgangen av 2014 hadde fondet investert i 75 land og 47 valuta, dette for å oppnå en stor bredde i markeder, land og valuta.

 

Dagens markedsverdi av oljefondet er kr 7 285 Mrd kr. D vil si at hver innbygger i Norge har en andel på kr. 1,4 mill NOK (7285 Mrd/5 mill innb). Fondets markedsverdi påvirkes av størrelsen på fondets avkastning, kapitaltilførsel og endring i valutakurs. I budsjettet for 2016 anslås fondets verdi å stige med 400 milliarder kr. Statens pensjonsfond fikk en avkastning på -4,9%, eller -273 milliarder kr, i tredje kvartal 2015. Fondets avkastning siste 10 år er 5,25 prosent.

Oljeboring i Nordsjøen!

Løpende avkastning på fondet 5,25% + en inflasjon på 2%. Handlingsreglen tilsier at d kan brukes 4% av den nominelle avkastningen + en inflasjon på 2%, dette blir 6%. Med en avkastning på fondet på 5,25% vil d si at vi bruker av oljefondet, og ikke bare av avkastningen. I en uttalelse fra Steinar Holden - professor ved økonomisk institutt, UIO: «Politikerne må bli enig om nye retningslinjer for bruk av oljepengene».

 

Den lave oljeprisen har påvirket oljefondets markedsverdi d siste året. I januar var oljeprisen pr fat over $50, mai var oljeprisen steget til $60 fatet. Dagens pris pr fat  er $44. Denne lave oljeprisen ser ut til å holde seg i lang tid. Den lave renten i Norges Bank - 0,75 prosent ser ut til å vedvare i lengre tid, vi har en svak kronekurs, en forholdsvis lav arbeidsledighet. Moderat ekspansiv politikk vil veie opp for nedgangen i oljesektoren. I dag produserer Norge mindre olje, d ser ut til at oljeproduksjonen på generelt grunnlag er på vei ned. Norge vet at en dag vil oljeproduksjonen være slutt, og hva skal Norge produsere som gir arbeidsplasser og inntekt.

 


The oil price has had a quiet month trending sideways with Brent either side of $50. The head and shoulders chart pattern observed last month has not yet been completed.  To complete the pattern the oil price needs to test the recent lows ($38.22 for WTI and $41.59 for Brent, both on August 24th). Market stalemate has not yet been broken (Kilde http://euanmearns.com/ )


Den lave oljeprisen, en svak norsk kronekurs. En lav renten er ikke d beste for ett land på lang sikt, men finanskrisen som rammet i 2008 har også kommet til Norge, om enn litt senere. Norge har en buffer i sitt oljefond, som de kan bruke for å motvirke nedgangskonjunkturer. Men viss dette varer over lengre tid, som er tilfellet i dag, så påvirket dette Norge også. Men ikke med så stor tyngde som mange andre land i Europa.

 

Norges Bank vil bruke pengepolitikken for å hindre at arbeidsledigheten stiger, og lav rente skal bidra til å holde kronekursen svak så lenge oljeprisen er på sitt nåværende nivå. Den lave renten i USA påvirker også den norske renten, men de siste måneden har USA levert gode arbeidsmarkedstall. Dette innebære at de kan øke renten i desember. Selv om Norge har store verdier i sin oljeøkonomi blir vi påvirket av d som skjer i verdensøkonomien.

 

Norge i dag er i en unik situasjon med Oljefondet. De oljeproduserende land som Kuwait, Bahrain, Emiratene-Abu Dhabi og Qatar har ikke petroleumsfond, disse landene har hatt ett fortløpende forbruk av sin oljeformue. Så når disse landene er tom for oljereserver har de ikke ett fond de kan falle tilbake til. 

 

Finanskrisen i 2008 har også påvirket avkastningen til oljefondet. Alle våre investeringer i Oljefondet blir foretatt i utland. Skulle vi investere oljeformuen i Norge ville vi få en inflasjon, prisstigning og lønnsøkning. Dette har blant annet ført til at vi har fått store problemer med å eksportere våre varer. Norges oljerikdom kan være ett tveegget sverd. Den franske økonomen Thomas Pikkety har uttalt at Norge burde gi bort sin oljerikdom til Afrika.

                                                     Kilde: NorgesBankInvestmentManagement@gunn.com

 

#oljefondet #NBIM #petroleumsfondet #markedsverdi #OPEC #renter #valuta

 

Les mer i arkivet » Oktober 2016 » August 2016 » Juli 2016
gunnstorro

gunnstorro

50, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits