En mykere Brexit

Regjeringen til Theresa May led ett sviende nederlag i valget. Hennes ønske var å styrke sitt kandidatur til forhandlingen i Brexit. Resultatet ble at de konservative mistet sin majoritet. For næringslivet og befolkningen kan dette bety en mykere Brexit, en overgangsfase fremt til 2022, dette etter en uttalelse fra Bloomberg.

EU ble opprettet i 1952. Dette for å hindre krig i Europa og felles forvaltning av de viktigste innsatsfaktorene til rustningsindustrien. I dag 65 år senere ønsker blant annet Storbritannia løsrivelse fra EU.  

 

IMF (Det internasjonale pengefondet) har nedjustert sine vekstprognoser for britisk økonomi, fra tidligere 2% til 1,7%. Justeringen begrunnes med en forventet lavere aktivitet i første kvartal, som også har en sammenheng med britenes brexit-forhandlinger, skriver Bloomberg. IMF tror at driverne for den globale vekst vil gå fra Storbritannia og USA til Japan, Eurozonen og Kina.

En av de store tema i Brexit-forhandlingen er hvordan innvandringssystemet vil bli, internt hos de konservative kommer det motstridende uttalelser.

Finansminister Philip Hammond sa i et intervju på fredag at han ville ha en overgangsperiode som varer i opptil tre år, og det ville bety at "mange arrangementer som er svært like hvordan de var dagen før vi forlot EU."

Innenriksminister Amber Rudd uttaler at de har bestilt en analyse av EU-migrasjon, hun ønsker at EU-borgere skal kunne fortsette å komme til U.K. i overgangsperioden, så lenge de er registrert.

 

 Innenriksminister i Storbritannia - Amber Rudd

 

 

Theresa Mays offisielle talsmann sier at fri bevelse av EU-borgere til Storbritannia vil ende i mars 2019. Malcolm Barr, økonom i Morgan Chase sier til Bloomberg at sannsynligvis vil Brexit bli utsatt til etter 2019 med minst seks til ni måneder.

 

En rekke motstridende uttalelser fra statsråder, PM og økonomer i den siste tiden, som kan føre til at tidsskjema for forhandlingen vil måtte endres.

I fjellvettregel nr 8 - Vend i tide, det er aldri for sent å snu. Den burde være med i de videre arbeidet med Brexit. Politikerne fremste oppgave er å tjene folket best mulig.

 

Kilder:

Politico

E24

Twitter

Bloggen har sommerferie

 

Kommer sterkere tilbake !

 

E-mail: gunn727@yahoo.no

Blogg: gunnstorro.blogg.no

Twitter: @gstorro

Instagram: @gunngtm

 

God sommer alle SoMe-venner!

 

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>Rotvoll-fjæra

 

 

 

Valg i Storbritannia - General Election

Det ble ingen en brakende valgseier for Statsminister Theresa May, som hun hadde håpet. Grunnen til ønske om nyvalg var for å styrke sin posisjon som Statsminister, da hun ikke var valg av folket, men ble etterfølger til Statsminister David Cameron. De konservative ønsket også å styrke sitt mandat før Brexit-forhandlingene med EU, som begynner den 19 juni.  Men den gang ei. Innspurten til valget har ikke blitt som planlagt for Theresa May. To terroraksjoner rett før valget, en i Manchester og en i London, dette har ikke vært til fordel for den sittende Statsminister. Hun har tapt stemmer den siste tiden. Forspranget hun hadde til Labour's Corbyn har skrumpet betraktelig. Storbritannia har i dag fått det som kalles «hung parliament».

 

Def: «hung parliament» For å danne en regjering må man ha 362 seter i Parlamentet. De konservative fikk 316 seter, dette er ikke nok til å danne en flertalls-regjering. Dette skjer for andre gang på sju år.

 

I dag er det usikkert om det blir Theresa May eller J. Corbyn som vil danne regjering. Men størst sannsynlig Theresa May. Tiden vil vise.

 

Når stemmene fra 647 valgdistrikt var talt opp i dag, hadde de konservative 314 seter i Parlamentet, mens Labour hadde vunnet 266. Dette vil si at Det konservative partiet blir det britiske parlaments største parti, men de fikk færre seter i Underhuset enn de hadde før Theresa May utlyste nyvalg. Dette vil ikke gi støtte til den sittende statsministere i Brexit-forhandlingene, som hun hadde håpet før utlysningen av nyvalget.

 

Bilde fra Politico

 

 

Vil Theresa May gå av som statsminister i Storbritannia, etter ett sviende nederlag i valget. Hvem vil danne en ny regjering Labour Jeremy Corbyn eller de konservative. Uansett hvem som skal danne regjering så har de ikke flertall. Jeremy Corbyn må eventuelt samarbeide med SNP (Skotske nasjonal parti), som har fått 34 seter. Theresa May må få støtte fra Liberal Demokratene, som har 14 seter.

 

Siste nytt 26 juni:

Den britiske statminister Theresa May vil samarbeide med Det nordirske unionistpartiet (DUP), for å gi de konservative flertall i parlamentet. Denne avtalen ble underskrevet etter to ukers forhandlinger. Dette vil innebære at DUP vil støtte de konservative i deres politikken, som budsjettet, Brexit og nasjonal sikkerhet (Politico 26 juni)

 

 

Kilde:

VG.no

Politico

 

Korsvikaspillet Håkon & Kark 16 - 20 juni 2017

Det første Korsvikaspillet ble framført ved Lade kirkes 800-årsjubileum i 1989 og gjentatt to år seinere. I 1995 skrev Idar Lind nytt manus. Det ble i 2011 framført for tiende gang. Musikken er komponert av Frode Fjellheim*. Det er lokale amatører fra Trondheim, samt profesjonelle skuespillere, både på og bak scenen.

I mitt blogginnlegg av 19 mai får dere ett lite innblikk i vikingetida og våre konger i tidsrommet 970 - 1000. I Korsvikaspillet får vi bli kjent med Tormod Kark og Håkon Ladejarl. Vi blir også kjent med skalden Einar Skåleglam.

 

Korsvikaspillet 16 - 20 juni 2017

 

 

Konflikten i historien bak Håkon og Tormod Kark er i brytningstida hvor gammel gudstro og skikker står mot den nye tida med den kristne trua. Vi møter også Håkons mor Bergljot, som er vokst opp i den gamle gudstrua. Og den kristne trellen Anna, som er Tormod Karks kjæreste, som kommer med varsel om den nye tida som skal komme. Og Tora som lever med sin kjærlighet til Håkon Ladejarl.

 

Korsvikakoret

 

 

Musiker, komponist og produsent Frode Fjellheim har skrevet den flotte musikken til Korsvikaspillet.

*Frode Fjellheim har også komponert åpningslåten til Disneyfilmen Frost (Frozen)  om hadde premiere i Norge 1. juledag i 2013. Og som ifølge Disney er inspirert av norsk natur, kultur, arkitektur og musikk.

 

 

Oil price are rising

Oil boosted by production cut hopes

 

Oil prices are rising ahead of a meeting of Opec producers next week, as hopes grow that a production cut agreed in November could be extended by nine months to March 2018.

 

Foto: dn.no

 

Both Saudi Arabia and Russia, key producers, recently suggested such an extension was possible, pledging to do - whatever it takes - to tackle a supply glut. Even though US shale producers are taking up some of the slack from output cuts elsewhere, the prospect of such an extension is supporting crude prices.

Brent is currently up 1.2% at $53.16 a barrel while West Texas Intermediate - the US benchmark - is up a similar amount at around $50. Ipek Ozkardeskaya, senior market analyst at London Capital Group, said:

"Markets currently price in a nine-month extension in OPEC/Russia production cuts and the $50 level has been a reasonable target for those who took the oil recovery bet. [An] additional rise toward the $53/$55 is expected to be bumpier as it would certainly require deeper output cuts and/or any positive surprise at the May 25 meeting"

 

Kilde:

The Gurdian - May 19th 2017

Vikingetida - år 800 - 1006

Vikingetida i Norge ca 800-1006

Handel

Handel har eksistert gjennom alle tider, og synet på handel har endret seg gjennom tidene. Handelsvirksomhet har ofte vært sett på som moralsk tvilsomt. I det gamle Hellas oppfattet man handelsvirksomhet som et nødvendig onde. Den greske guden Hermes var handel og kjøpmenns gud, som også ivaretok tyvenes ve og vel.  

Den lokale handelen i middelalderen foregikk i byer, på faste markedsplasser og ved omreisende kramkarer. De fleste handelsplassene lå ved kysten og i fjordene, men også enkelte i innlandet. Kramhandel ble forbudt ved flere lover fra slutten av 1200-tallet, og all handel ble samlet i byer og kjøpesteder eller forbeholdt de som bodde i byene.

Byttehandel var vanlig, særlig i bondesamfunn, men edelt metall ble gradvis tatt i bruk som betalingsmiddel. Harald Hardråde (1047-1066) var den første som tillot sølvmynten i større omfang.

 

Handel i vikingetida - år 800 -1006

 

Religion 

Profeten Muhammed (569-632), som også var en handelsmann, han grunnla religionen Islam rundt år 610, med sentrum i den arabiske byen Mekka. Muslimske kjøpmenn som Sinbad ble sett på som helter. Fram til 1000-tallet ble en stor del av det vestlige Europa kristnet under ledelse av paven i Roma. Den katolske kirke tok avstand fra å ta renter på lån, i likhet med hva islam gjør i dag.

Blant de kristne oppstod uenighet om den rette lære. Patriarken i Konstantinopel nektet å godta paven som kirkens overhode, og uenigheten om flere teologiske spørsmål endte med brudd mellom den romersk-katolske og den gresk-ortodokse kirken i 1054. Konflikten nådde sitt høydepunkt 1000- og 1100-tallet under investiturstriden, som dreide seg om retten til å velge biskop.       

Egeninteressen og grådighet ble sett på som dødssynder av middelalderens teologer. Praksis og holdninger på dette området i Europa forandret seg imidlertid etter 1200-tallet, i takt med den økonomiske utviklingen i retning av større omgang av handel og pengesamfunn.

 

Befolkningen

I middelalderen (ca år 1650) steg folketallet i Norge til ca 400 000 innbyggere og nye gårder ble ryddet. Bøndene gikk fra å være selveiere til leilendinger under kongen, kirken og adelen, men i Norge var bøndene frie i sammenlikning med bøndene i andre europeiske land. Vikingene (Sjøkrigere) drog på tokt til fjerne strøk. De både røvet og plyndret, men de drev også med fredelig handel, bygde byer og grunnla nye riker. Andre halvdel av 1000-tallet var en fredelig vekstperiode for Norge, men tronfølge ordning og endrede samfunnsforhold førte til borgerkrig på 1100-tallet.

I høymiddelalderen (1000-1300) økte jordbruksproduksjonen, da folketallet også økte. Det ble grunnlagt tusenvis av byer, og de som bodde i byene utviklet seg til en ny samfunnsklasse. Samtidig økte kongene sin makt, fordi de utarbeidet nye lovbøker og bygget ut en sentraladministrasjon.

 

Norges konger i tidsrommet (ca 970-1000)

Håkon Sigurdsson jarl (ca 935-995). Konge (ca 970-995).

Håkon antas å ha vokst opp på gården (Sålva) i Agdenes, som voksen kan han ha bodd på Ørlandet. Snorre skriver at han kom kong Harald Hårfagre i møte med en stor hær og ble hans jarl i Strindafylket, hvor kongsgården Lade ble bygd. Harald Hårfagre la under seg 8 kongedømmer i Trøndelag.

Håkon Ladejarl la med dette grunnlaget for jarleætta, gjennom giftemål i flere av høvdingætta i området. Med dette ble de i stor grad de reelle makthaverne i Trøndelag i to-tre generasjoner framover. Den viktigste kilden i dette er Snorre Sturlasons Kongesagaer.  

Håkon Ladejarl var i følge sagaen en skjørtejeger, og hadde mange friller. Det sies at: «Håkon jarl var vakrere enn folk flest». Av forståelige grunner ble han upopulær blant bøndene. Og til slutt måtte han flykte da den unge Olav Trygvason kom til Trøndelag. Det fortelles at han gjemte seg i grisebingen til Tora på Rimol i Melhus utenfor Trondheim, hvor trellen Kark drepte ham. Det er sådd tvil om denne historien er helt sann i følge professor i norrøn filologi og norsk middelalderhistorie ved Høgskolen Telemark-Bø Claus Krag (1943-  )

 

Olav Tryggvason (ca 968-1000). Konge (ca 995-1000).

Olav Tryggvason grunnleggeren av Trondheim. Vokste opp i Russland. Han reiser fra Dublin i 995. Døpt i England 995. Det er ikke kjent hva som skjedde i Olav Trygvason`s liv før 995. Etter at Håkon Ladejarlen var drept ble Olav Trygvason tatt til konge på Øreting. Som konge fikk han innført kristendommen i deler av sitt rike, men hadde lite oppslutning i Trøndelag og Hålogaland. Kong Olav la grunnlag for det som Olav den hellige skulle føre videre senere.

Han er en av våre mest kjente konger, selv om han ikke var lenge på tronen. Han døde år 1000 i slaget ved Svolder.

 

Gull og grønne skoger

Mel/tekst: Vidar Sandbeck

 

Je er så redd for kjerringa, at ho ska kom hau alt je sa og lovte i mi friartid - å, trøste meg høss sku - det bli. Et kjøleskap, en personbil, men tel jul-kveld'n fekk a e neglefil. Tra lalla la, der da bra å stelle pent med kjerringa.

 

Je tegne et hus med fire rom, for det var det ho drømte om Og møblemang i ek og teak, - å, trøste meg som tala slik. Je har en tomt der måsan gror, for vi fekk et rom hos a svigermor Tra lalla la, det er da bra å stelle pent med kjerringa.

 

Je tala så pent om livets gang, at det sku bli en julesang At jordbærkrem med sukker på, - å, trøste meg høss det sku gå. En ferietur tel Riviera'n - men i fjol da òk a på Røros ba'n Tra lalla la, det er da bra å stelle pent med kjerringa.

 

Je lovte visst alt som livet byr, tå sukkertøy og eventyr Og jubalong i måneskinn, - å, trøste meg for truten min! En himmelsk drøm i nerts, jo takk - Men ho har da fått seg en poplinsfrakk. Tra lalla la, det er da bra å stelle pent med kjerringa.

 

Je vil itte skryte, langt i frå, men je har da alltid lagt an på Å vara snill den lange dag, og vise tål og hjertelag. Nå tar je meg en liten knert - for det er da kjerringa ærlig verdt! Tra lalla la, det er da bra å stelle pent med kjerringa.

 

 

Hvem var Vidar Sandbeck:

 

Vidar Sandbeck (1918 ? 2005), en norsk folkesanger, komponist og forfatter.

 

Vidar Sandbeck (1964)

 

Født i Åmot kommune i Østerdalen, Hedmark. Absolutt ikke født inn i rikdom og velstand. Men oppdaget i tidlig alder sine musikalske evner, debuterte offentlig første gang i Stjørdal, Nord-Trøndelag (1941).

Han skrev poesi, og fikk publisert sin første samling i 1954. Komponerte både klassiske verker og ballader. En kjent stemme i radioen for barn. Noen rikdom ble det ikke av hans kunstnerliv, men fikk flere utmerkelser i sin levetid. Døde 2005 i sin fødeby Åmot. I en alder av 87 år.  

 

 

Noen av sangene/ bøker som er skrevet av Vidar Sandbeck:

 

  • Pengegaloppen (1958)
  • Anitras dans (1983
  • Husbondens røst (1982)
  • Rundtrampe og flatfele (1962)
  • Stakkars kroken (1978)
  • Kjærlighet og gråbensild - Cappelen (1967)

 

 

Kilde:

Wikipedia

Youtube

Spotify

 

Emmanuel Macron vant kongeriket til sin Brigitte

Emmanuel Macron vant kongeriket til sin Brigitte. Den 14 mai flyttet de inn i Elyséepalasset i Paris. Den 39 år gamle E. Macron er den yngste president i Frankrike's historie. Med en ungdommelighet, entusiasme, og en stor fremtidstro og ett ønske om å reformere fransk økonomi. Han vil også gi EU mer makt men dette vil kreve ett tett samarbeid med Tyskland. Til høsten er det tysk forbundsdagsvalg, dette vil avgjøre om Macron vil få støtte i støtte for reform i EU.

 

Parade: Presidenten ble kjørt i åpen bil ned paradegaten Cham-Elusees - Men hvor er Brigitte? Foto: Michel Euler, Reuters

 

Vinner kanslerkandidaten Martin Schulz med utenriksminister Sigmar Gabriel fra SPD -  sosialdemokratene, vil Macron få støtte for sine ideer om reformer i EU. Ett annet spørsmålet er hvor mye vil dette koste Tyskland. De tyske velgerne har vist liten entusiasme for å bli Europas økonomisk garantist, i tilfelle må de få noe tilbake for sin velvilje. Skulle Angela Merke CDU/ CSU  - kristeligdemokratene vinne valget til høsten, vil Emmanuel Macron møte større motstand for sin EU plan. Det blir også uttalt fra Schäubler at Macron's planer er lite realistisk, fordi disse krever endring i EU-traktatene, noe som vil kreve mange års arbeid og må bli godtatt av de andre medlemslandene.

 

EU har behov for reformer som vil Europas befolkning troen tilbake på EU.

Det er ventet at Macron vil presentere sin nye statsminister snarlig. I juni vil det bli valg på ny fransk nasjonalforsamling. Dette vil avgjørende hvor styrings-dyktig presidenten vil bli i sitt embete. Vil han få tilstrekkelig parlamentarisk støtte for sine reformer han har lovet sine velgere. La Republique en Marche, som Macrons bevegelse heter, har jobbet for å finne kandidater til valget. 50% skal være kvinner, og 50% skal være uten politisk erfaring. Ett frisk og dristig valg av Frankrikes nyvalgte president. Ett friskt pust i dagens Europa som gir optimisme og fremtidstro.

 

Emmmanuel og Brigitte

 

 

Det har blitt utlyst nyvalg i Storbritannia den 8 juni. Statsministeren for de konservative Theresa May ønsker å styrke sitt kandidatur i forbindelse med løsrivelsen fra EU. Dagens sammensetning i parlamentet har skapt utfordringer i den videre skilsmisseprosess. Mening's målingene viser en stor oppslutning for statsminister Theresa May.

 

Kilder:

Twitter

Dagens næringsliv

VG.no

 

Vil Emmanuel Macron vinne kongeriket til sin Brigitte

De siste meningsmålingen som kommer fra Politico viser ett "close race" for de fire president-kandidatene. Noen timer før valg-lokalene stengte viste målingene en knapp ledelse for den revolusjonære Jean-Luc Mélenchon (65) foran Marine LePen, men to timer senere viser den løpende valgdags-målingen at Marine Le Pen blir utfordreren til Emmanuel Macron den 7 mai.

 

Bilde fra twitter @EuropeElects


 

Begge disse kandidatene ligger politisk til høyre. Marine Le Pen høyrepopulist og Emmanuel Macron sentrumspolitiker. Den som har mest politisk erfaring av disse to er Macron med flere politiske stillinger som han har blitt utnevnt til. I 2010 ble han hentet som økonomisk rådgiver for Hollande. I 2014 gjorde Hollande ham til næringsminister. Han huskes godt for den såkalte Macron-loven, en pakke reformer som skulle få fart på den franske økonomien og redusere arbeidsledigheten. 

 

I valgkampen har Emmanuel Macron sagt at han ønsker fortsatt medlemskap i EU for Frankrike i motsetning til Marine Le Pen som vil at Frankrike skal melde seg ut av EU. Macron ønsker å gi Eurozonen en felles finansminister, ett felles investeringsbudsjett, eget parlament for eurosonen og ett EU-investeringsfond for å hjelpe Europas industri. Men dette krever samarbeid med Tyskland. 

 

Valgthrilleren i Frankrike fortsetter 7 mai mellom to kandidater som ligger til meget langt til høyre i politikken. 

Emmanuel Macron kan også sies å være askeladden som endelig fikk sin prinsesse. Den 24 år eldre fransklærerinnen Brigitte Trogneux, som han møtte på gymnaset når han var 15 år. I 2007 ble de gift. Hun har tre barn og sju barnebarn fra ett tidligere ekteskap. Da får vi følge askeladden videre og se om han også vinner kongeriket til sin Brigitte.

 

Oppdatering:

Dette er Emmanuel Macron politikk for Fransk økonomi og Eurozonen (The Guardian 24.04.17):

 
 

Kilde:

Vg.no

Politico 

L'Express

"Close race" ved valget i Frankrike

Den høyrepopulistiske vinden blåser friskt igjennom Europa. I morgen er det valg i Frankrike. Det har blitt opprettet grupper på twitter både i Irland, Sverige og Norge for sosialisten Benoît Hamon, men han blir nok ikke en av kandidatene i andre valgrunde 7 mai.  I den siste målingen i avisen L'Express er det ett "close race" for fire kandidater. Macron med en oppslutning på 24%, Le Pen 21,5%, Fillon 20% og Melenchon 19,5%. 
 

 

Twitter @gstorro - L'Express


Dette gjør valget i Frankrike ganske spennende. For hvem av de fire kandidatene vil gå videre til neste valgrunde 7 mai.  I Nederland ble det en valgtriller mellom Mark Rutter med 26,6% av stemmene, mot Geert Wilders 24,8% i siste målingene valgdagen. Dette fikk velgerne til urnene, hele 82% av Nederlenderne gikk og stemte, dette var den største oppslutning på 31 år. Det vil bli spennende og se hvor stor oppslutning det vil bli i Frankrike. 

 

Etter den siste menings-målingen er det høyre-populisten Marine Le Pen og den liberal demokratiske kandidaten Emmanuel Macron, som vil gå videre til neste valgrunde. Den som har mest politisk erfaring av disse to er Macron med flere politiske stillinger som han har blitt utnevnt til. I 2010 ble han hentet som økonomisk rådgiver for Hollande. I 2014 gjorde Hollande ham til næringsminister. Han huskes godt for den såkalte Macron-loven, en pakke reformer som skulle få fart på den franske økonomien og redusere arbeidsledigheten. En politiker med erfaring.

 

Tett etter Macron kommer den konservative kandidaten François Fillon og Jean-Luc Mélenchon, som politisk ligger til venstre.

 

Bilde fra L'Express

 

I morgen vil vi se en valg-thriller i Frankrike. Fire kandidater som alle har en oppslutning på rundt 20% på meningsmålingene, og utfallet er åpent. Valgdeltagelsen kan bli høy, som i Nederland når befolkningen skjønner at deres ene stemme kan være med å avgjøre valget.

 

Emmanuel Macron har også fått omtale i media for sin søte kjærlighetshistorie, ser ikke bort fra at dette kan gi noen stemmer ved valget søndag. Han giftet seg i 2007 med sin fransklærerinne Brigitte Trogneux fra gymnaset, som er 24 år eldre. 

 

 

Kilder:

Politico

L'Express

Dagens Næringsliv

 

 

 

 

 

 

Vind i seilene for industrien i Norge og Europa

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefensindeks og offentliggjøres i samarbeid mellom NIMA og Danske Bank. PMI viser de høyeste indeksverdien på fem år. Dette betyr at aktiviteten i industrien har økt ytterligere i mars. Men vi må huske på at påskens plassering skaper utfordring for sesongjustering for mars og april. 

 

Innkjøpssjefensindeksen viser generelt en solid vekst i industrien, med en god fremgang i samtlige delindekser, bortsett fra leverandørenes leveringstid. PMI steg til 54,7 fra 53,0 i februar. Dette er gode nyheter for norsk økonomi.  Norge har også fått kjenne på den svake veksten i verdensøkonomien. USD og pund har blitt svekket, samtidig som vi har en lavere inflasjon enn ventet i Norge. Det har også vært en relativ oppgang i oljeprisen til over $50 på det nye året etter OPEC avtalen den 1 januar, dette har skapt optimisme i industrien

 

Økt aktivitet har ført til at produksjonsindeksen steg til 56,9 i mars fra 54,4 i februar. Dette er den høyeste verdien siden august 2013. Dette på grunn at flere bedrifter som melder om økt produksjon. Ordreindeksen steg til 57,0 i mars fra 54,0 i februar. Denne indeksen er på sitt høyeste nivå siden mars 2012. Ordreindeksen har vært svært volatil det siste året.

 

Sysselsettingen i industrien har også økt til 52,2 i mars fra 50,0 i februar. Dette er den høyeste indeksverdien siden august 2014. OPEC avtalen som begynte å gjelde fra 1 januar har gitt ett boost til oljeindustrien i Norge første kvartal 2017. Men skiferindustrien i  USA har igjen begynt å øke produksjonen som har ført til en redusert oljepris i mars/ april.  

Delindeksen for innkjøpte varer hadde en økning fra 45,6 til 49,5 og er nå den eneste delindeksen som ligger under 50, mens indeksen for leverandørens leveringstid falt til 53,5 i mars fra 57,7 i februar.

 

Neste norske PMI kommer 2 mai. Vi får se om oppgangen i første kvartal er en forbigående effekt eller den økte produksjonen vil fortsette videre i 2017.

 

 

PMI- tallene ute i verden gir også grunn til optimisme:

Europas innkjøpstall i industrien fortsetter å gå til himmels. Det har ikke vært meldt bedre tall siden April 2011.

Ordreinngangen har ikke vært bedre på seks år. Dette har ført til en oppgang for PMI i Eurozonen på 56,2 i mars, i februar var den på 55,4. Den største veksten på 70 måneder. Dette har ført til at leverandørene har problemer med å få levert nok råvarer.

Tyskland har levert den beste PMI på 71 måneder 58,3. Nederland viser også til gode PMI-tall 57,8. Mens Hellas har en PMI 46,7, som slettes ikke har forsvart til forventningene i Eurozonen. Men i det hele viser Eurozonen en forbedring, og dette får vi håpe fortsetter i 2017. Verdensøkonomien har behov for økning i veksten.

 

Grafe fra twitter @EU_Eurostat

 

 

 

Kilde:

Norsk PMI - Danske Bank/ NIMA

Yahoo Finans

Twitter

EU_Eurostat

Good news for the Eurozone

Meanwhile in the eurozone, Mario Draghi might be tempted to enjoy a glass of gavi with his lunch, following the latest inflation data.

 

Inflation (KPI) in the eurozone tumbled to just 1.5% this month, according to new flash figures, down from 2% in February. Core inflation (KPI-JAE) fall from 0.9% to 0.7% in March. 

 

That takes the Consumer Prices Index (PMI) back below the European Central Bank's target, and means president Draghi might feel less pressure from hawkish colleagues to slow his stimulus programme.

 

 

Twitter @jsblokland

 

However...it may not last. Economists point out that the slowdown is partly because Easter was in March last year, but comes in April in 2017. That means the traditional jump in airline prices, and certain foods, is coming later this year.

 

 

Eurozone unemployment falls to near-eight year low.

 

We have further good news for the Eurozone this morning, on top of the strong factory data.

 

Unemployment across the region has fallen to its lowest level in almost eight years, in another sign that its economic recovery continues.

The eurozone jobless rate fell to 9.5% in February, statistics body Eurostat reports, down from 9.6% in January. That's the lowest rate recorded in the euro area since May 2009.

 

Unemployment in the wider European Union also fell in February, to 8.0% from 8.1%. Twenty six EU members reported lower unemployment than a year ago, but the jobless rate did rise in Denmark and Lithuania.

 

Twitter @MxSba

The bright face of the euro-area recovery: the unemployment rate fell to 9.5% in February, a new 8-year low - twitter @MxSba 

But in Greece, the jobless rate remains over 23%, and in Spain it is 18.0%

Twitter @EU_Eurostat

Euro area unemployment at 9.5% in Feb 2016: lowest rate since May 2009. EU at 8.0% - lowest since Jan 2009

 

 

Kilder:

The Guardian April 3th

Twitter

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7963741/3-03042017-BP-EN.pdf/d77023a5-64cb-4bf5-8181-8f4d3a0ee292

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-03042017-BP 

Brexit - Lisboa-traktat artikkel 50

Grunnsteinen i EU ble lagt i 1952, da Frankrike, Italia, Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg opprettet Den europeiske kull- og stålunionen (EKSF) - den hadde to formål:

 

1) Felles forvaltning av de viktigste innsatsfaktorene til rustningsindustrien

2) Hindre en krig mellom de europeiske landene

Siden den gang har nye medlemsland blitt innlemmet, og nye avtaler blitt opprettet, som de har funnet hensiktsmessig ettersom tidene har forandret seg.

 Storbritannia ble medlem i EU 1973. De har vært medlem i 44 år. I dag ønsker de å melde seg ut av EU etter en folkeavstemming den 23 juni 2016. I tumultene etter flertallet for JA til utmeldelse fikk England en ny statsminister, Theresa May. David Camron måtte forlate embete etter avstemmingen. Storbritannias statsminister Therese May skal lose Storbritannia igjennom prosessen.

 

29 mars vil Theresa May ta de første formelle stegene på veien mot at Storbritannia skal melde seg ut av EU, utløse Lisboa-traktaten artikkel 50, og offisielt informere EU om Storbritannias intensjon om å trekke seg. Lisboa-traktaten ble vedtatt først i 2009. Før den tid var det ingen formell mekanisme for et land å forlate EU. Lisboa-traktaten består av 262 ord. 

 

Her er den engelske versjonen av Lisboa-traktaten artikkel 50:

 

1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.

2. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.

 

3. The Treaties shall cease to apply to the state in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European council, in agreement with the Member state concerned, unanimously decides to extend this period.

 

4. For the purpose of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of the European Council or in Decisions concerning it.

Aqualified majority shall defined in accordance with Article 238 (3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

 

5. If a state wich has withdrawn from the union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure refferd to in Article 49.

 

The protocols and Annexes to the Treaties shall form an intergral part thereof.

 

Bloggen vil følge Brexit videre

 

 

Kilde:

E24

The Lisbon Treaty

Wikipedia

Brexit

I januar ble World Economic forum avviklet i Davos. Tilstede var statsministeren i Storbritannia. I sin tale sa Theresa May at hun ville fortsette arbeidet med Brexit. Hun ville blant annet arbeide for globale handelsavtaler, rettferdig beskatning av bedrifter og multinasjonale selskaper.

 

Theresa May i Davos januar 2017

 

I folkeavstemmingen juni 2016 stemte 51,9% ja og 48,1% nei til EU. Etter den tid har statsministeren arbeidet for godkjennelse for å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten. Underhuset vedtok lovforslaget for flere uker siden, men Overhuset ønsket endringer. Disse endringen ble nedstemt i Underhuset 13 mars, og da forslaget kom i retur til Overhuset senere på kvelden, sa også Overhuset ja.

Nå trengs kun godkjennelse fra dronning Elizabeth. Så kan statsministeren utløse Lisboa-traktaten innen slutten av mars. Etter dette vil utmeldingsprosessen ta opptil to år.

 

Det er en viss skepsis i både det konservative partiet og opposisjonspartiet Labour. Disse ønsker at Parlamentet skal ha det avgjørende ordet når det gjelder Brexit. Men Theresa May virker meget bestemt på at utmeldingen fra EU skal skje uansett.

 

Konsekvensene av utmeldelsen fra EU er det ingen som vet i dag, men valutakursen har blitt styrket med 2£. Fra £12 til £10. Dette har ført til billigere eksport for industrien i England, men også en større kostnad for bedriftene og importere varer. Disse kostnadene vil befolkningen også være med å betale.


20. mars -    GBP/NOK 10,5101
 

Styrket pund har ført til økt inflasjon (CPI). I november var inflasjonen 1,2%, desember 1,6% og januar 1,8%. Til sammenligning var inflasjonen i juni 2016 - 0,5%. På lengre sikt vil økt inflasjon føre til økte renter.

 

Bilde fra @Brexit - For første gang siden september 2013 har CPI økt til 2.1% 

 

Aksjemarkedet har ikke blitt påvirket nevneverdig av Brexit. Investorene vil til enhver tid handle aksjer og valuta etter hvor fortjenesten er størst

Generelt i Europa har det vært lav vekst siden 2008, men det ser ut til at veksten skal til å økte forsiktig igjen i 2017.

 

I november var Theresa May på frierferd hos den nye president i USA, for å se på mulighet for en handelsavtale. Men møte mellom to proteksjonister førte ikke frem.

Møte mellom statsminister Theresa May og President Donald Trump - 27 januar 2017


I dag ser Storbritannia på muligheten for medlemskap i Nafta, men Nafta er ikke så begeistret.  Dette på grunn av interesseforskjellen mellom Norge og Storbritannia, særlig innen landbruk. Men Norge ser også fordeler dersom England skulle gå inn i handelsorganisasjonen.

Norge har i dag 20% av eksporten til Storbritannia. Så for Norge er det viktig å opprettholde ett godt forhold, også etter Brexit.

 

I dag oppleves Brexit som en vinglete affære fra Storbritannias politikere. Stridighetene innad i parlamentet er stor i den videre prosessen. De forsøker med prøve å feile metoden, for å se om de lykkes. Dette kan ta tid. Videre prosessen bærer preg av stor usikkerhet.

I fjellvettregel nr 8 - Vend i tide, det er aldri for sent å snu. Den burde være med i de videre arbeidet med Brexit. Politikerne fremste oppgave er å tjene folket best mulig.

 

Oppdatering:

I dag den 20 mars er det ni måneder siden Storbritannia bestemte seg å forlate EU i en folkeavstemming. Den 29 mars vil arbeidet med utmeldelsen starte. I den forbindelse ble det en rystelse i pundet, men den hentet seg fort inn igjen. EU-kommisjonens president Jean-Claude Junker sier dette vil bli en tidkrevende prosess  både for EU og Storbritannia.

 

Kilder:

Dagbladet

VG

Wikipedia

Business Insider

Dagens Næringsliv

Største valgdeltagelse på 31 år i Nederland

Mangfoldighetenes land - Nederland. Der har de partier for det meste, et parti som er imot kvinners stemmerett, ett parti for dyras rettigheter, ett innvandrerparti, og ikke minst partiet for Jesus Lever. Valgmulighetene er mange. Til sammen er det 28 partier. Men ved årets valg har det vært ett bakteppe hvor alvoret har tynget befolkningen i Nederland. Det høyrepopulistiske partiet - Frihetspartiet (PVV-ENF) til den kjente politikeren Geert Wilders hadde stor oppslutning i målingen før valget. Men etter hvert som valget nærmet seg begynte oppslutningen å synke raskt.

 

Statminister i Nederland Mark Rutter

 

 

Oppslutningen i årets valg er det høyeste på 31 år, med en valgdeltagelse på 82%. Hollenderne mobiliserte for å få slå tilbake den høyrepopulistiske bølgen i Nederland. Allikevel fikk Geert Wilders (PPV-ENF) 20 seter i parlamentet, og Mark Rutte (VVD-ALDE) ser ut til å få 33 av 150 seter i Underhuset. De andre partiene som fikk stor oppslutning var Kristeligdemokratene (CDA-EEP) 19 seter, og Demokratene (D66-ALDE) som også fikk 19 seter i Underhuset.

Det er mange partier som ikke vil samarbeide med det høyrepopulistiske partiet - til Geert Wilders (PVV-ENF), men de fikk en stor oppslutning ved valget, så de vil nok prege Nederland de neste fem årene.

Parlamentet i Nederland

 

Den høyrepopulistiske vinden blåser friskt igjennom Europa. Om ikke lenge er det valg i Frankrike. Det har blitt dannet grupper på twitter både i Irland, Sverige og Norge for sosialisten Benoît Hamon. Om dette får velgerne opp av sofaen og gå til urnene i valget vil bli interessant å se.

Hva sier investorene om valgresultatet i Nederland!

Netherland stock markets are up after election. Investor feeling relaxed and optimistic -

twitter @gstorro

 

Euroinvestor 16 mars 2017

 

Kilde:

VG

Dagbladet

Twitter @EuropeElect

The Guardian

Valg i Nederland

I morgen er det valg i Nederland. Geert Wilders Frihetsparti ser ut til å få stor oppslutning blant velgerne. Den høyre populistiske vinden blåser sterkt i Europa. Men det ser ut til at Mark Ruttes liberale parti (ALDE) VVD vil få en stor oppslutning, med "close race" på siste valgdags måling.

 

Twitter: @EuropeElects

 

Det er 20 partier som stiller til valg i Nederland, av disse vil det bli en koalisjonsregjering på rundt seks partier, trolig ledet av (ALDE) VVD og Mark Rutter. Det er mange partier som ikke vil samarbeide med Geert Wilders, men ettersom de får så stor oppslutning i valget må de andre partiene ta dette til etterretning.

 

Etter de siste valgdagsmålingen ser det ut til at Mark Ruttes liberale parti (ALDE) VVD vil få 18% av stemmene og 27 parlamentsmedlemmer. Geert Wilders Frihetsparti 16% vil ende med 24 plasser i parlamentet.

Parlamentet i Nederland

 

Bloggen kommer med oppdateringer etter valget i Nederland.

 

Siste nytt:

Fredag 23 juni har det gått 100 dager siden parlamentsvalget i Nederland, men kanskje trenger de 100 dager til før det har blitt enighet om hvilke parti som skal styre landet. I mellomtiden forsøker Mark Rutter å gjøre sitt beste for landet. Men dette er ikke enkelt. 

Det har blitt ekstra vanskelig da Geert Wilders fikk 20 seter i parlamentet (13%), og har fått en stor oppslutning, men Mark Rutter ønsker ikke å samarbeide med Det høyrepopulistiske partiet - Frihetspartiet (PVV-ENF) til den kjente politikeren Geert Wilders  da han oppfatter disse som upålitelige samarbeidspartnere. Bloggen følger de videre forhandlingene i Nederland.

 

Netherlands' Democrats 66 (D66) party leader Alexander Pechtold, Dutch Christian Democratic Appeal (CDA) party leader Sybrand Buma, informer Herman Tjeenk Willink, Christian Union party (ChristenUnie) party Gert-Jan Segers and Prime Minister Mark Rutte speak during a meeting on June 23, 2017 in The Hague.
Willink is appointed as the second informer by the Dutch House of Representatives, after informer Schippers was not able to find coalition parties willing to form a new cabinet. / AFP PHOTO / ANP / Jerry Lampen / Netherlands OUT (Photo credit should read JERRY LAMPEN/AFP/Getty Images)

L
The leaders of the D66, the Christian Democrats, the VVD, and the Christian Union party meet with Tjeek Willink (C) presiding on June 23 2017 | Jerry Lampen/AFP via Getty Images

 

 

Kilde:

VG

Twitter @EuropeElects

Aftenposten

Politico

Après la primaire, Benoît Hamon sera-t-il la révélation de la présidentielle - Premiers indices

LE HUFFINGTON POST

POLITIQUE

 

Porté par une belle dynamique, le vainqueur de la primaire de la gauche veut rassembler au-delà du PS. Malgré la tenaille Mélenchon-Macron.

30/1/2017

Geoffrey Clavel - Chef du service politique du HuffPost

Alexandre Boudet - journaliste politique au HuffPost

 

 

Benoît Hamon

 

PRESIDENTIELLE 2017 - "Je veux commencer par rassembler les socialistes, tous les socialistes, parce que c'est ma famille politique et que j'y ai consacré trente ans d'engagement". Dès le soir de sa victoire sans détour au second tour de la primaire de la gauche, Benoit Hamon a fixé sa feuille de route. Désigné candidat du PS et des partis membres de "La Belle alliance populaire", le député des Yvelines sait qu'il dispose de très peu de temps avant que le souffle de sa campagne-éclair ne retombe.

 

Véritable révélation du scrutin qui s'achève, celui qui a tour à tour terrassé Arnaud Montebourg puis Manuel Valls peut se targuer d'avoir à son tour déjoué tous les pronostics. Il y a encore six mois, lorsqu'il annonçait sa candidature, personne ou presque ne pariait sur l'éphémère ministre de l'Education, éclipsé par la personnalité haute en couleur d'Arnaud Montebourg. Après un sérieux travail d'analyse et une profonde conversion écologiste, Benoît Hamon a fait taire les sceptiques, rattrapant point après point son retard sur les favoris.

Toute la question est de savoir si la dynamique enclenchée pendant la primaire peut se prolonger pendant la campagne présidentielle alors que le candidat socialiste est annoncé perdant dans tous les cas de figure, pris en tenailles entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Deux candidats qui se disputent déjà les restes d'un Parti socialiste au bord de l'implosion.

continuer la lecture

http://www.huffingtonpost.fr/2017/01/29/apres-la-primaire-benoit-hamon-sera-t-il-la-revelation-de-la-pr/

 

Twitter: @Hamon_Suede  

 

Bonjour, Nous sommes le comité de soutien a Benoit Hamon en Suède. Nous souhaitons porter le projet social-écologique au sein de la communauté française pour la présidentielle, mais aussi faire déborder le débat plus largement dans la société suédoise dans une perspective d'un combat commun au niveau européen. Si vous souhaitez militer avec nous, et que vous avez des contacts qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à moi contacter ! Amitiés écologistes, socialistes et humanistes. /Adrien

 

 

Source:

Le Huffington Post

Twitter

Twitter: @Hamon_Suede      

 

AI eller kunstig intelligens - fremtidens industri

Tidligere industriell utvikling har vist at ny kunnskap, nye medisiner og teknologi gjør det mulig å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer. Bedriftene må utarbeide nye forretningsmodeller etter hvert som ny teknologi blir utviklet. Det vil bli behov for samarbeid mellom universitet, næringsliv og fagforeninger.  Jobber som er fysisk krevende og ensformig vil bli erstattet av maskiner. Dette vil gi ett mer inkluderende samfunn, som vil gi bedre levekår for den jevne nordboer. I den senere tid har det vært skrevet om bedrifter som flagger hjem til Norge, da produksjons kostnaden i lavkostland har blitt høyere. Noe av dette skyldes ny teknologi, som gir Norge ett konkurransefortrinn.

I dag har Danmark, Tyskland og USA kommet lengre i utviklingen av den nye teknologien. De virkelig store i dag er Google og IBM. Målet er å konkurrere med disse selskapene.

 

Watson - IBM

Def av AI eller kunstig intelligens: er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Feltet er tverrfaglig, og har vokst frem med bidrag fra informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk. AI er en intelligent agent som observerer sitt miljø og tar avgjørelser for å maksimere sin egen suksess (Wikipedia)

 

Universitet i Agder har åpnet ett senter for AI. Den 8 mars åpner NTNU i samarbeid med SINTEF og Telenor i Trondheim ett tilsvarende senter. Førsteamanuensis Morten Goodwin, nestleder ved Universitet i Agder har allerede jobbet med dette i 10 år, så helt nytt er det ikke, men nå har utviklingen innen teknologien ført til at det vil satses og spisses mer innen kompetansefeltet.

 

NTNU samarbeider med Telenor

 

Universitet i Agder har knyttet til seg næringslivsaktører som Agder Energi og Sørlandet sykehus. Tilsvarende har NTNU i Trondheim knyttet til seg Telenor, disse bidrar med 40 millioner kroner i økonomisk støtte til det nye senteret. Dette er viktige strategiske valg for videre satsning for å lykkes innen business i fremtiden.

Fagforeningene og NHO må se på hvordan fremtidens arbeidsmarked vil bli utformet dette best mulig i det nye arbeidsmarkedet. Seks timers dag er absolutt en mulighet.

CEO i Tesla Elon Musk og forsker Stephen Hawking tror at fremtidens teknologi kan true både fremtidens jobbmarked og i verste fall selve menneskeheten. Bill Gates - grunnleggeren av Microsoft, mener robotene bør skatte i fremtidens arbeidsmarked. Dette for å finansiere omstillingen og dempe frykten for innovasjon. Men vil dette bli nødvendig. Noen jobber vil forsvinne og nye jobber vil bli skapt i kjølevannet av nye teknologien. En arbeidsgruppe i EU-parlamentet har utarbeidet ett dokument om de moralske, etiske og juridiske utfordringene i ett automatisert samfunn.

I fremtidens arbeidsmarked vil det bli gode muligheter for alle arbeidstakere. Det vil gi noen fantastiske muligheter til å lage nye produkter, tjenester og jobber. Norge er i dag ikke ledende innen den nye teknologien, men Norge har absolutt ett godt utgangspunkt. Gleder meg til å følge utviklingen innen AI teknologien, og hva dette vil gjøre for å gi økt levestandard hos verdens befolkning.

 

AI =  artificial intelligence

 

Kilde:

E24

Dagens næringsliv

Wikipedia

Twitter

Norsk økonomi

Del 2

I fremtiden vil bli behov for omfattende ekspertise innen IKT, materialteknologi, nanoteknologi, livsvitenskap og nye energiformer. Disse nye teknologiene vil danne plattform for fremtidens næringsliv. Vi trenger forskning, innovasjon og utdannelse, både i bedrifter og universiteter. 

Universitetet i Agder har opprettet et senter for utvikling av AI-teknologi. Norge har behov for flere satsninger innen utvikling av ny teknologi i fremtiden. Oljefondet burde gi en viss %-sats årlig i bidrag for å skape nye arbeidsplasser innen teknologi.

 

Robot som serverer mat på en Kinesisk restaurant

 

 

Inflasjonsmålet til Norges Bank er 2,5%. I 2016 hadde Norge en inflasjon på 3,6%. Den norske kronen har styrket seg i forhold til utenlands valuta. Lønnsutviklingen for 2016 har vært negativ. Forventet lønnsvekst for 2017 er på 2,6%, dette vil gi en negativ reallønnsvekst for 2017. Det siste året har styringsrenten ligget på rekordlave på 0,5%.

 

Økt produktivitetsvekst for Norge vil komme innen teknologi. USA, Tyskland og Danmark har kommet lengre innen utviklingen. For Norge blir det i stor grad å ta i bruk teknologien, og dette vil gi økt produktiviteten. Forutsetningen for effektiv kunnskapsdeling har aldri vært bedre. Teknologi kjenner ingen landegrenser.  

Verdensøkonomien har i lengre tid ligget nede med brukket rygg, dette har også påvirket norsk økonomi. For Norge ble BNP 0,4% i 4 kvartal. Svakt opp fra 3 kvartal på 0,1%. BNP for 2016 ble 0,8%. Men vi begynner å se ett håp for økt vekst i begynnelsen av 2017.

 

Statistikk fra SSB - 9 februar 2017

 

Norge er i en omstilling til ny industri. Våre politikere vil ha behov for å koordinere og tilrettelegge for en bedre forvaltning av Norges ressurser. De nordiske landene har mange felles trekk, men har behov for individuell tilpasning i forhold til sine særegenheter i forhold til kultur, topografi og næring.

En liten lakkmustest på Norges omstillingsevne fikk vi når utvalget for delingsøkonomien kom med sin innstilling.

 

Kilder:

Norges Bank - Årstalen 2017

e24

Twitter

 

Svak vekst i norsk økonomi

Del 1

Rundt 1900 var Norge en av de mest fattige nasjonene i Europa. Folketallet var 2,2 mill innbyggere. I dag bor det  5,1 mill i Norge. På 1960-tallet begynte Norge å lete etter olje, dette ble den nye næringen. Samtidig ble det en velstandsvekst i Norge. I løpet av 1990 ble idéen om å opprette ett oljefond, som skulle sikre de kommende generasjoner.

 

I dag er Norges største eksportartikler sjømat og olje. Men siden høsten 2014 har oljeprisene vært lave, og dette har påvirket norsk økonomi. I storhetstiden var oljeprisen over $120 i dag en oljepris på $54.

Oljeprisen fra jan 2014 - 


 

Norge har også fått kjenne på finanskrisen som rammet verdensøkonomien i 2008. Oljefondet har gjort at Norge ikke har blitt så hardt rammet av krisen. Vår sårbarhet er at Norge er en åpen økonomi, så vi blir også påvirket av det som skjer. I dag har vi lave renter, høy inflasjon, arbeidsledigheten har økt, valutakursene svinger i takt med verdensøkonomien. Både FED og EU har de seneste årene brukt QE i sin ekspansive politikk. Verdensøkonomien er på bedringens vei, starten av året har gitt gode PMI-tall og BNP-tall. Får håpe dette fortsetter i 2017.

Oljeinvesteringer og oljepengebruk

 

Norge har brukt ekspansiv politikk. Men dette har også ført til en høy inflasjon og en styrket valutakurs. Dette har igjen gitt billigere import. Men samtidig økte kostnader for eksport-bedriftene. For 4.kvartal hadde Norge en BNP på 0,3% i 4 kvartal 2016.

En fortsatt svak vekst i norsk økonomi

 

Bidragene fra finanspolitikken har ikke gitt de ønskede resultatene for norsk økonomi. Svekket vekst har gjort utfordringene større. Pengepolitikken har blitt strukket til sitt ytterste for den finansielle stabiliteten. Men ingen land har gitt signaler om å endre sin politikk om inflasjonsstyring.

Etter 15 år med inflasjonsmål vurderer Norge om det er behov for modernisering av forskriftene. Ett av tiltakene er å endre handlingsreglen, fra 4% til 3%. Regjeringen har også foreslått at aksjeandelen i oljefondet skal økes til 70%, og det legges til grunn en forventet realavkastning i fondet på 3%.

 

Kilde:

Norges Bank - Årstale 2017

Wikipedia

SSB

Twitter

 

Årets merkevarenavn VIPPS

Merk dere merkevarenavnet VIPPS. DNB lanserte denne vennebetalingstjenesten sommeren 2015. Siden den gang har flere aktører vært med i kampen om betalingstjenester i Norge. Spørsmålet har vært hvem som ville få den mest forbrukervennlige betalingsløsningen. Konkurrenten til VIPPS har vært MobilPay, en stor aktør fra den DanskeBank. MCash hos Sparebank1-alliansen. Den som har kommet seirende ut i første rundet er VIPPS. Vinneren innen payment-tjenester vil bli den som leverer den mest brukervennlige og konkurransedyktige tjenesten i fremtidens marked.

 

App for payment!

 

Etter samtaler siden november har DNB i samarbeid med Sparebank1-alliansen kommet fremt til en samarbeidsavtale. DNB vil opprette et frittstående selskap der DNB er størst eier med en andel på om lag 52%. Sparebank 1-alliansen skal eie 25%, de selvstendige sparebanken 12%, Eika 10% og Sparebank Møre 1%.

 

Det er over 100 banker som går sammen om VIPPS. DNB hadde «muskler» strategisk og økonomisk til å samle Bank-Norge til en felles betalingsløsning. Så vil fremtiden vise om denne alliansen er sterk nok når det kinesiske og amerikanske payment-løsningen blir sluppet fri i 2018. Etter uttalelser fra grunnleggeren av Alibaba (AliPay) Jack Mae er deres mål å erobre markedsandeler i Asia og India.

  

På lengre sikt ønsker DNB ekspansjon i det nordiske markedet, om dette ønsket blir oppfylt får tiden vise. Sverige har sin Swish, og Danmark MobilPay. Vil DNB´s VIPPS bli konkurransedyktig i Norden. Bloggen skal følge utviklingen innen betalings-løsninger. Som forbruker vil vi velge den løsningen som er mest brukervennlig.

Kilde:

e24

Dagens Næringsliv

Twitter @gstorro

EU-direktive PSD2 - GDPR

 

Retail Payment - felles infrastuktur

Bloggen har fulgt utviklingen for Payment i Norge. Det har vært en jungel av betalingsterminaler. Dette har vært lite brukervennlig. I ett forsøk på å rydde i denne jungelen ble selskapet Retail Payment etablert i juni 2016. Formålet er å utarbeidet en felles infrastruktur. Retail Rayment er eid av NorgesGruppen og Coop. Selskapet har 10 egne ansatte.

Retail Payment har knytte til seg flere partnere som IBM, Intel, Verifon, Forgerock og Capgemini som vil levere ulike deler innen payment.  Plattformen skal tilrettelegges for å kunne akseptere alle betalingsmidler som kort, mobil og ny kontaktløs teknologi.

 

Ny terminal innen betalingstjenester og kundekort

 

I våre naboland Sverige, Danmark og Storbritannia har de samarbeidet bredt om digital betaling. Bankene har støttet opp om fellesløsningene - ikke bare i utviklingen, men også fasen der løsningen skal tas i bruk. Dette har ført til at kontantløs betaling har fått en stor utbredelse. Dette må også bli det langsiktige målet for Retail Payment. I dag finnes ulike payment i bankene, tilbudet er mangfoldig.

MobilPay fra DanskeBank , Nordea

Vipps - DNB

MCash - Sparebank1 

Snapcash - Eika

Det er absolutt behov for en felles infrastruktur. Rema er en av handelsaktørene, som støtter opp om initiativet. Forbrukerne ønsker en kostnadseffektiv, brukervennlig og helhetlg løsning.

Ny teknologi fører til en ny maktfordeling i bransjen. Bankene gir signaler om overtallighet i staben med ny teknologi. Dette er en naturlig utvikling i fremtiden. Vi vil få god tid til omstilling. Det vil bli behov for fornyet kompetanse i finansnæringen, som er tilpasset den ny teknologi. Nye jobber blir skapt med fremtidens teknologi. Ny næring vil bli skapt med ny teknologi. Fremtidens jobbmarked vil by på nye og spennende jobber.

Når EU-direktivet (PSSD2), som trer i kraft 2018 vil det komme nye konkurrenter innen Payment, som Apple, Google og Samsung. Store multinasjonale selskaper, som kan gi en skarp konkurranse til det norske Payment markedet. Hvis de kan gi ett bedre tilbud til forbrukerne, kan disse erobre store markedesandeler i Norge innen Payment. Får håpe at Retail Payment utvikler ett produkt, som er konkurransedyktig i internasjonal målestokk.

.

Kilde:

Dagens Næringsliv

EU-direktiv PSSD2

Norges Bank

Finans Norge

 

En hyllest til mannen

Verdens snilleste mann, stort varmt hjerte og stor omtanke for sine medmennesker. Positiv - god samtalepartner. En stor historie-forteller. Vill alltid at de nærmeste skal sovne med ett smil om munnen og glede i hjerte. «Det beste er bare godt nok»

 

Denne mannen ble jeg gift med for 7 år siden. Så jeg har brukt noen år for å finne ham, men verdt å vente på. Som dere ser så er jeg nå kommet midt i livet. Så noe «bagasje» hadde jeg da vi møttes, men samtidig så hadde også han ett levd liv. Og vi hadde begge ett ønske om en felles fremtid. Det ville si å gi og ta, og møtes på midten. Og forhandlingene har fortsatt, og de vil fortsette i all fremtid.

 

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>Dublin. Irland (2010) - Fantastisk arkitektur

Hva vil det si å være to; du har noen å lage middag til, spise middagen sammen med. Gir deg roser på fredag. En oppmuntring i hverdagen. Noen å dele gleder og sorgene med.

 

Det skal sies at det er enklere på noen områder når man er ung, og ett ganske ubeskrevet blad i livets mysterier. Det man kanskje har til felles er alle sine reiser i inn og utland. Dagene har vært fylt av livets glade dager, lite eller ingen av livets sorger. Meste av tiden har blitt brukt på deg selv. Og selvfølgelig så tror man at livets enkelhet vill vare evig. Man har da hele livet foran seg, og mulighetene er mange. Så hvor skal man starte!

 

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>Dublin, Irland (2010)

 

 

Årene går. Livets tilfeldigheter slår til. Noen av drømmene blir oppfylt, og noe av livets illusjoner blir knust. Opp fra skuffen henter man «kart og kompass», og orienterer seg i det nye terrenget. Finner nye mål og strekke seg etter.

 

Ja jeg har vært så heldig å treffe mannen i mitt liv. Med en varme og godhet, som ingen kan ta fra ham. Han er der når du trenger ham som mest, og enda litt til.

ENHVER KVINNES DRØM. Litt provoserende kanskje, men dog sant. Dere som leter etter drømmemannen/ kvinnen. Det finnes jo ingen som er PERFEKT.

Å være to det krever raushet og romslighet fra begge. Tålmodighet og enda mer tålmodighet. Og ikke minst masse kjærlighet og omtanke.

 

I februar 2015 ble vi besteforeldre. Nye gleder og nye opplevelser. Slik fortsetter livs-veven.

Nav med ny rapport for arbeidsledighet

I dag har Arbeids- og velferdsetat Nav kommet med ny rapport for arbeidsledighet. Den viser en ledighet på 3,2% i januar, fra 2,8% i desember. Dette er en økning på 0,4% den siste måneden.

 

Justert for sesongmessige svingninger faller ledigheten med 1 200 personer fra desember til januar ifølge Nav.

Januar tallene viser at antallet nye personer som har meldt seg ledig hos Nav var på sitt laveste siden desember 2014. Den justerte ledigheten er ned med 5 000 personer fra ett år siden, da ledigheten var på 3,4%, ifølge Nav.

I desember registrerte Nav 78 600 helt arbeidsledig, som er 2,8% av arbeidsstyrken. I januar var antall registrert ledige 88 200. Ett år tidligere var 93 300 registrert som helt ledige.

Svingninger i jobbmarkedet er mindre når man justerer for normal variasjon. Sesongjusterte ledigheten var på 80 914 personer i januar, mot 82 151 personer i desember, og 85 701 personer for ett år siden, ifølge Nav. 

Figur fra twitter: @NAVNorge

 

Nav's tall for arbeidsledighet er lavere enn tall fra SSB, inkl de som er på jakt etter arbeid uten å ha registrert seg hos Nav. Arbeidsledigheten for november hos SSB var på 4,7%. TV2 fant en ledighet på 7,8% for januar. Noe av forklaringen kan vises i overstående figur hvor det er en nærmere inndeling av gruppene. 
 

Tallene spriker fremdeles mellom tallene hos NAV, SSB og TV2.

Kilde:

E24 - Kjell Malkenes Hovland

Twitter

@NAVNorge

 

 

Norsk innkjøpssjefsindeks - PMI

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i samarbeid mellom NIMA og Danske Bank. PMI viser den største sysselsettingen på 25 måneder.

 

Sysselsettingsindeksen steg fra 50,0 i desember til 51,5 i januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden november 2014. Disse tallene stemmer godt overens med faktisk industrisysselsetting fra SSB statistikk. Pund og amerikansk dollar har blitt styrket i forhold til NOK. Pundet pr 31.01 kurs på NOK 10,3133 og dollar NOK 8,2624. Den andre faktoren som påvirker PMI er en forsiktig økning i oljeprisen etter enighet i OPEC om oljekutt fra 1 januar.

 

Tall fra SSB - 30 januar 2017

 

Norsk PMI, sesongjusterte tall viser følgende:
Ordreindeksen falt fra 53,1 i desember til 50,6 i januar. Reduksjonen skyldes i sin helhet enda svakere ordreinngang fra eksportmarkedet, mens ordreinngangen fra hjemmemarkedet ble bedre. Ordreindeksen har vært svært volatil det siste året.


Produksjonsindeksen steg fra 51,5 i desember til 52,1 i januar. Det viser en positiv, men moderat vekst i produksjonen i januar. Færre bedrifter melder om redusert produksjon. Bortsett fra november målingen er dette niende måned med økende produksjon.

Endelige tall for innkjøpssjefens forventnigsindeks for industrisektoren i eurosonen viste onsdag en oppgang til 55,2 poeng i januar. I desember var PMI 54,9 i eurosonen. Dette er de beste tallene siden krisen begynte for alvor i 2011. Tyskland har en PMI 56,4, har ikke vært så høy på 36 måneder. Irland 55,5 det laveste på to måneder. 

 

Grafe og tall fra Eurostat

 

 

Kildere:

Twitter: @SSBnytt

NIMA og Danske Bank

Dagens Næringsliv

Twitter EU

Twitter @gstorro

 

Statistikk for arbeidsledighet i Norge

Del 2

I November var 130 000 personer uten jobb, det vil si 4,7% av arbeidsstyrken, ifølge AKU fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig som arbeidsledigheten har falt i November, har også sysselsettingen falt med 0,5%. Dette er ikke positivt for det norske arbeidsmarkedet. Yrkesdeltagelsen har falt gjennom hele 2016, men prosentvis arbeidsledige viser en nedgang.

 

AKU fra Statistisk sentralbyrå (November)

 

Det har vært en negativ utvikling i sysselsettingen gjennom 2016. Lavere tall i november enn ved starten av året. Ser vi på utviklingen helt fra 2014 har det vært en negativ utvikling i arbeidsledigheten.

SSB - AKU publisert 24 januar 2017
 

Grunnen til at ledigheten har vært stabil i 2016 er at de som er meldt ledig har blitt redusert. Årsaken til dette kan være at de har gått over til andre ytelser. Dagpenger har man rett på i to år.  

 

Dette kan være en svakhet i statistikken. Den fanger ikke opp alle nyansene i arbeidsmarkedet. Fylket med sterkest vekst i registrert ledighet fra november 2015 til november 2016 er Hordaland med en vekst på 1077 personer, det vil si 13%.

 

SSB - AKU for de med universitets- og høyskoleutdannelse 

 

I forrige post ble det diskutert nyanser i de forskjellige statistikkene til SSB, NAV og undersøkelser gjort av TV2. Dette kan fortelle litt om hvorfor det er avvik statistikkene for arbeidsledighet.

 

Kilde:

TV2 nyheter den 24 januar - Kenneth Fossheim og Steinar Figved

Dagens Næringsliv

Twitter @gstorro

Twitter @SSBnytt

Instagram: gunngtm

 

Statistikk for arbeidsledighet i Norge

Del 1

SSB statistikk sier at det finnes en ledighet i Norge på 4,7%, det vil si 130 000 mennesker i November. NAV´s statistikk viser en ledighet på 2,8% i desember. Det utgjør 78 556 personer. Summen av helt ledige arbeidssøkere og de på tiltak, var ifølge NAV på 3,6% i desember. Etter TV2 sine undersøkelser finnes det 223 165 arbeidsledige, 7,8% av arbeidsstyrken. Hvilke av disse tallene er riktig!

 

Hvor har de arbeidsledige «forsvunnet», og hvorfor er de ikke med i statistikken til SSB og NAV. TV2 sine undersøkelser viste en ledighet på 7,8%, det vil si 223 165 arbeidsledige. Dette er ett avvik på nærmere 100 000 i forhold til SSB statistikk. SSB statistikk viser at sysselsettingen falt med 0,5%. Det har vært en negativ trend for sysselsetting gjennom hele 2016. Tallene viser en negativ utvikling helt siden utgangen av 2014. 

 

 

Det vil si at ikke alle som står utenfor arbeidslivet i Norge i dag får være med i den offisielle ledighetsstatistikken. For mange mennesker er dette helt uforståelig. TV2 sin undersøkelse viser at 88 000 av 143 000 mottakerne av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Norge får beskjed om at de er arbeidssøkere når de logger seg inn på sine sider på NAV, likevel tas de ikke med i statistikken.

Ifølge NAV blir ikke disse 88 000 mottakerne av AAP inkludert i statistikken. De internasjonale kriterier tilsier at man må være klar til å begynne raskt i arbeid.

 

En annen gruppe er arbeidssøkere som tar en midlertidig jobb. De kan arbeide inntil 50 prosent av det de gjorde i sin tidligere jobb. Jobber de en halvtime eller mer i løpet av 14 dager, er de ikke lenger helt ledige, men delvis ledige. Det finnes 35.672 arbeidssøkere er i denne kategorien.

I tillegg finnes det 19 950 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak, de er ikke definert som helt ledige.

 

Spørsmålet blir hvilke tiltak kan gjøres for å bedre statistikken, så det blir større samsvar imellom NAV, SSB og TV2 sine statistikker! Det vil også gi mulighet for større målrettet tiltak fra NAV. «Skjult» ledighet er en «sovepute» for våre politikere. Det ser ut til at den «skjulte» ledigheten har økt siden 2014. 

 

 

Kilde:

TV2 nyheter den 24 januar - Kenneth Fossheim og Steinar Figved

Dagens Næringsliv

Twitter @gstorro

Twitter @SSBnytt

Instagram: gunngtm

 

Statement from Nobel prize winner Angus Deaton

Theresa may came across as the anti-Thatcher

 

Angus Deaton tells that may´s speech missed out some key issues.

For starters, there was no mention of Scotland - Deaton´s home country. He wants to be a member of the European Union, and a member of the United Kingdom - and now that doesn´t seem possible.

 

Scottish economist Angus Deaton
 

 

And on trade, Deaton says:

- I was surprised she talked about free trade all the time, ande she didn´t talk about the customs union

- That´s a big deal. Free trade and custom union are not the same thing, and I thin that will hurt Britain

- Deaton haven´t change the expectation that in the long run Britain would be a lot better of in the EU than out

- This was the first time that Deaton has watched May speak in the flesh, and he was reminded of an earlier Conservative leader.

- The immediate analogy when you see her for the first time is, this looks like Mrs Thatcher. But when you listen to her, she´s sort of the anti-Thatcher in some sense. Mrs Thatcher used to say there is no society, while she was talking about society.

- Mrs Thatcher would have not been very keen on taking us out of the EU.

- So it really is very different from Mrs Thatcher

 

 

Kilde:

The Guardian - 19 january 2017 - World Economic Forum 2017

Twitter @gstorro

Nobel Prize winner in Economy Angus Deaton

Brexit

Brexit har vært ett av temaene i Davos under World Economic Forum. Theresa May holdt en tale torsdag i denne uken, hvor hun sa at hun ville lede an innen globale handelsavtaler, rettferdig beskatning av bedrifter og multinasjonale selskaper.

Planen er at skilsmissen skal starte i mars 2017. Forhandlingen skal foregå med EUs politikere og ikke næringslivet. For Storbritannia vil forhandlingen få en større kompleksitet. England vil selvfølgelig prøve å få beholde det vil som gi dem fordeler, men dette vil nok ikke EU. Om Storbritannia vil få noe som Norge, en EØS-avtale er i dag uklart. Utfra Therese May´s uttalelser i den senere tid er lite avklart innad i regjeringen hvordan dette skal foregå. Denne vinglingen har gitt store svingninger i pundet, men valutaen har hentet seg fort inn igjen.

 

Statsminister Storbritannia Theresa May (Bilde: Davos 2017)

 

- I det indre marked ønsker statminister May en omfattende handelsavtale med EU, som gir markedsadgang for bilindustri, tjenestesektor og finansnæringen.

- Det vil bli en snarlig dom i britisk høyesterett, som avgjør om regjeringen kan på egen hånd ta England ut av EU med mandat fra folkeavstemmingen eller om parlamentet skal få si sitt. Mye er uavklart i hvordan dette skal foregå.

 

- Britene ønsker ikke å gi milliardbidrag til EU´s budsjetter, men åpner for å være med i enkelte programmer. EU ønsker at britene skal betale 30-40 milliarder euro til pensjoner og andre prosjekter, der de allerede har forpliktet seg.

- Ønsker fortsatt ett samarbeid med EU og bekjempelse av kriminalitet og terror. På dette punktet er det enighet mellom EU og Storbritannia.

 

- Når det gjelder tollunionen ønsker Storbritannia ett slags delvis medlemskap. Men vil EU godta noe slikt. Alle godene, men ingen ulemper. Sjelden det er mulig i andre skilsmisseforhandlinger.

- Ett av hovedformålene med Brexit er å få stanset EU-innvandringen. Men England som for andre land er en viss innvandring en ressurs for ett landet, såfremt de får delta på lik linje med andre borgere. Utvandring/ innvandring har foregått til alle tider.

 

Statsminister Theresa May ønsker fortsatt alle godene ved ett EU-medlemskap. Det spørs om dette er mulig. I forhandlingen med EU kan det bli knallhardt , og i ytterst tilfelle iskaldt. Hvor mye vil England bidra med til EU-kassen. EU kan ikke gi meget gode avtaler til Storbritannia, for dette kan gi incentiver til andre land til å forlate EU. Pascal Lamy, tidligere ansatt i EU og generaldirektør i World Trade Organisation sier at vil egentlig Storbritannia noen gang forlate EU!

 

 

Oppdatering 24 januar 2017

Theresa May må få godkjenning fra parlamentet for å sette i verk artikkel 50. Selv om folkeavstemmingen ga ett resultat på JA 52% og NEI 48%. Dette kan forsinke prosessen. Høyesterett har bestemt dette i dag 8 mot 3 stemmer. Det vil si at PM bare har to måneder frem til slutten av mars. Travle tider i Storbritannia. Bloggen vil følge prosessen videre i Brexit.

 

Oppdatering 13 mars 2017

Storbritannia vil utrede medlemskap i Efta - handelsorganisasjonen med Norge, Island, Sveits og Lichteinstein. Frem til i dag har både Efta og EØS-medlemskap ikke vært aktuelt for Storbritannia. Norge er ikke tjent med at Storbritannia går inn i Efta, dette pga store interesseforskjeller, særlig innen landbruk. Men Norge ser også fordeler med Storbritannia som medlem av Efta. Spesielt når de skal ut i verden og forhandle andre avtaler. 

 

 

Kilder:

Twitter - @gstorro

The Guardian

World Economic Forum 2017

Dagens Næringsliv

 

Enklere å starte aksjeselskap

 

Ett utvalg oppnevnt av regjeringen, ledet av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI - NOU 22:2016 har kommet med forslag til forenkling av aksjeloven. I dette innlegget skal vi se nærmere på aksjelovens § 3-1 1. ledd, der det er foreslått at minstekravet for aksjekapital blir satt ned fra 30 000 til én krone. Hva innebærer dette for de som vil starte en bedrift? Vil enkeltmannsforetak endre selskapsform til AS. Utredningen er nå sendt på høring, og planen er å fremme lovforslaget for stortinget i 2017. 

Forenklingen av lover og regler ble startet av flertallregjeringen høsten 2009. De hadde ett ønske om ett enklere regelverk for næringslivet, spesielt små og mellomstore bedrifter. Det første utvalget ble ledet av advokat Gudmund Knutsen.

Forenklingen i stiftelsesreglene ble første gang gjennomført 1 januar 2012, da aksjekapitalen ble redusert fra 100 000 til 30 000 kroner.

Grunnen til dette var ett ønske om å gjøre det attraktivt å stifte norske aksjeselskaper i stedet for et NUF-selskap. Selv om aksjekapitalen blir redusert til én krone vil finansinstitusjonene kreve garanti eller pant for sikkerhet ved låneopptak i selskapet/ firma. Fordelen er at aksjekapitalen ikke er bundet i firma. 

Tabell 7.2 nedenfor viser at av alle aksjeselskaper som ble stiftet i 2015, ble 65 prosent av selskapene stiftet med minste lovlige aksjekapital på 30 000 kroner (kilde: Foretaksregisteret).Videre viser statistikk at antall registrerte NUF har gått ned fra 17.184 pr. 31. desember 2011 til 9.150 pr. 31. desember 2015, jf. tabell 7.3 nedenfor. (Kilde: Foretaksregistret)

Statistikk viser at det i 2015 ble stiftet 26.706 aksjeselskaper, mens det i 2011 ble stiftet 16.249 aksjeselskaper, jf. tabell 7.4.

 

Nedgangen i antall NUF tyder på at reduksjon i kravet til minste aksjekapital har vært vellykket i den forstand at den norske aksjeloven er blitt mer konkurransedyktig sammenliknet med aksjelovgivningen i andre aktuelle europeiske land.

 

Samtidig som Norge endrer sine lover og regler må dette harmonisere med EU og EØS lovgivning. Det må også hensyn tas lover og regler i de andre nordiske land. En rekke land som Tyskland, Frankrike, Irland og Storbritannia har én euro som minstekrav.

Utvalget mener også at det bør satses på ny teknologi. Utfordringen for bedriften/ regnskaps-organisasjonen ved innføring av ny teknologi er den rivende utviklingen innen den digitale verden. Organisasjonen vil også få behov for å oppdatere bedriftens internkontroll. Det vil også bli behov for opplæringa av ansatte i ny teknologi, ikke minst en godt utnyttelse av nyvunnen datateknologi i organisasjonen. Å finne eldre dokumenter på «utgått» IT-teknologi kan bli en utfordring i fremtiden.

 

Forenkling av aksjeloven i 2013 har ifølge tabellene vært etter forventningen. Mindre registrering av NUF. Enklere og starte ett firma. Ny teknologi har også gitt nye muligheter, men også nye utfordringer 

 

 

Kilde:

Norges offentlig utredning 22:2016 - Aksjelovgivning for økt verdiskapning

Dagens næringsliv

Twitter

 

Les mer i arkivet » August 2017 » Juni 2017 » Mai 2017
gunnstorro

gunnstorro

51, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits