Enklere å starte aksjeselskap

 

Ett utvalg oppnevnt av regjeringen, ledet av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI - NOU 22:2016 har kommet med forslag til forenkling av aksjeloven. I dette innlegget skal vi se nærmere på aksjelovens § 3-1 1. ledd, der det er foreslått at minstekravet for aksjekapital blir satt ned fra 30 000 til én krone. Hva innebærer dette for de som vil starte en bedrift? Vil enkeltmannsforetak endre selskapsform til AS. Utredningen er nå sendt på høring, og planen er å fremme lovforslaget for stortinget i 2017. 

Forenklingen av lover og regler ble startet av flertallregjeringen høsten 2009. De hadde ett ønske om ett enklere regelverk for næringslivet, spesielt små og mellomstore bedrifter. Det første utvalget ble ledet av advokat Gudmund Knutsen.

Forenklingen i stiftelsesreglene ble første gang gjennomført 1 januar 2012, da aksjekapitalen ble redusert fra 100 000 til 30 000 kroner.

Grunnen til dette var ett ønske om å gjøre det attraktivt å stifte norske aksjeselskaper i stedet for et NUF-selskap. Selv om aksjekapitalen blir redusert til én krone vil finansinstitusjonene kreve garanti eller pant for sikkerhet ved låneopptak i selskapet/ firma. Fordelen er at aksjekapitalen ikke er bundet i firma. 

Tabell 7.2 nedenfor viser at av alle aksjeselskaper som ble stiftet i 2015, ble 65 prosent av selskapene stiftet med minste lovlige aksjekapital på 30 000 kroner (kilde: Foretaksregisteret).Videre viser statistikk at antall registrerte NUF har gått ned fra 17.184 pr. 31. desember 2011 til 9.150 pr. 31. desember 2015, jf. tabell 7.3 nedenfor. (Kilde: Foretaksregistret)

Statistikk viser at det i 2015 ble stiftet 26.706 aksjeselskaper, mens det i 2011 ble stiftet 16.249 aksjeselskaper, jf. tabell 7.4.

 

Nedgangen i antall NUF tyder på at reduksjon i kravet til minste aksjekapital har vært vellykket i den forstand at den norske aksjeloven er blitt mer konkurransedyktig sammenliknet med aksjelovgivningen i andre aktuelle europeiske land.

 

Samtidig som Norge endrer sine lover og regler må dette harmonisere med EU og EØS lovgivning. Det må også hensyn tas lover og regler i de andre nordiske land. En rekke land som Tyskland, Frankrike, Irland og Storbritannia har én euro som minstekrav.

Utvalget mener også at det bør satses på ny teknologi. Utfordringen for bedriften/ regnskaps-organisasjonen ved innføring av ny teknologi er den rivende utviklingen innen den digitale verden. Organisasjonen vil også få behov for å oppdatere bedriftens internkontroll. Det vil også bli behov for opplæringa av ansatte i ny teknologi, ikke minst en godt utnyttelse av nyvunnen datateknologi i organisasjonen. Å finne eldre dokumenter på «utgått» IT-teknologi kan bli en utfordring i fremtiden.

 

Forenkling av aksjeloven i 2013 har ifølge tabellene vært etter forventningen. Mindre registrering av NUF. Enklere og starte ett firma. Ny teknologi har også gitt nye muligheter, men også nye utfordringer 

 

 

Kilde:

Norges offentlig utredning 22:2016 - Aksjelovgivning for økt verdiskapning

Dagens næringsliv

Twitter

 

Economists React to the December Jobs Report: «Very Close to full Emlpoyment»

 

  • The Labour Department reported 156,000 new jobs and 4,7% unemployment

The Wall Street Journal, jan 6 2017 by Josh Mitchell 

Job creation slowed in December but other details pointed to a tightening labor market. The economy added 156,000 jobs last month, while the jobless rate rose slightly to 4.7% as more Americans entered the labor force. Workers - hourly wages grew 2.9% over the past 12 months, the strongest yearly gain in more than seven years. Here´s how economists and analysts reacted to Friday´s report.

For the year, the economy averaged job creation of about 180,000 per month - a solid result, but one that represents the slowest pace since 2012. While this is partially reflective of the slowdown in the pace of economic growth, it also reflects a labor market that is increasingly tight. «Employers are simply having a harder time filling open positions as the economy nears full employment» - Jim Baird Plante Moran financial Advisor

 


Twitter: @NYCdisinterest - Obama handed one of the strongest economies in modern American politics.

 

This solid report further underlines the Fed´s point in December that the economy is now very close to full employment. Job growth was decent and wage growth is picking up nicely. But the only real show in town is Donald Trump´s inauguration. «The economy is doing well and doesn´t obviously need the shot in the arm that Trump is planning on providing.» Interaction between the Fed and Trump, and the resulting policy mix, is likely to be the defining theme for investors this year. - Luke Bartholomew, Aberdeen Asset Management 

 

 

Update:

January 20 2017, will president Trump move into the White House, and the blog will continued follow the economy in USA. Chart from twitter @NYCdisinterest

 

Kilde:

The Wall Street Journal - January 6, 2017

Twitter

               

Rekordhøy pris på Bitcoin

Prisen på Bitcoin har mer enn blitt doblet i 2016. Ved inngangen på året var prisen $435, den 3 januar har Bitcoin en pris $1021,52. Bitcoin har nytt momentum. Prisen har ikke vært så høy de siste tre årene.

Bitcoin er en global digital mynt, som raskt kan kjøpes og selges. Valutaen har blitt populær i økonomier som har en usikkerhet i sin egen valuta. Dette gjelder først og fremst Kina, men også Hellas og Argentina. I løpet av 2016 har yuan blitt svekket med 7 prosent.

Når investorer  opplever makroøkonomisk usikkerhet er ett alternativ å kjøpe Bitcoin. Grunnen til dette er at strukturer og organisering i samfunnet ikke fungere optimalt. Det har også blitt større aksept innen finans, først og fremt for teknologien Blockchain. Janet Yellen i FED har også uttalt de skal utrede Bitcoin og Blockchain. Tidligere finansminister Lawrence Summers i administrasjonen til Bill Clinton, uttalte at dette er en historisk endring som skjer her og nå.

Etter forespørsel av mine twitter-venn @olhuveli1988 om hva jeg trodde Prisen på Bitcoin ville bli i 2017.  Ett utdrag fra Coindesk 1 januar 2017:

Utdrag fra @coindesk 1 januar 2017

 

Dette er en uttalelse fra de som jobber tett på teknologien i hverdagen. Og har en god innsikt i hva som skjer. Spådommene for 2016 ble ikke helt som forutsett. Det er knyttet mye usikkerhet rundt Bitcoin, men etter hvert som jeg har fulgt både teknologien og de digitale myntene er det først og fremt teknologien som er av størst interesse i dag.

Den totale verdien av Bitcoin er $16,41 milliarder i dag 3 januar 2017. Bitcoin nærmer seg all time high. Bloggen skal fortsette å følge utviklingen innen Blockchain og Bitcoin

 

Kilder:

Coindesk

Twitter

Reuters news

Bitcoin price

Wikipedia

Alipay fra Kina har blitt valgt som betalingstjeneste av FinansNorge

Jack Mae er grunnlegger av Alibaba Group Holdings år 2004. Bedriften Alibaba støtter Ant Financial Service Group, som har lansert Alipay, en paymenttjeneste som i dag er støttet av 65 finansinstitusjoner. Visa og MasterCard har kjøpt seg inn i selskapet. To viktige aktører innen betalingstjenester. I Kina har Alipay 400 millioner brukere, som er nesten 50% av Kinas online payment marked i 2016. Jack Mae eier også South China Morning post. Jack Mae har blitt en suksessrik businessmann i Kina med sin teknologi. Ant Financial Service Group satser mot de store markedene som India, Filipinene og Malaysia. De ønsker å satse mot de landene som ikke har så godt utviklet markeder, istede for markeder som allerede har godt utviklede paymentmarkeder som Europa og USA.

App tech

 

Finans Norge har valgt Alipay som sin samarbeidspartner innen betalingstjenester på grunnlag av dens utbredelse på verdensmarkedet. De har vært avventende for å se hvilke selskaper MasterCard og Visa har valgt som samarbeidspartnere. Da disse er ledende innen betalingstjenester i dag.

  

Noe av utfordringen med valg av en betalingstjeneste fra Kina er deres styresett - kommunisme. President i Kina Xi Jinping har de siste årene orientert seg mer mot markedsøkonomi, og tillater private aktører i forretningslivet. Dette har ført til økonomisk vekst.

 

I disse dager har Kina en markering av nettopp menneskerettighetene i Bejing. Det ble holdt ett internasjonalt symposium, og den kinesiske regjeringen sitt eget dokument om landets «filosofi, praksis og bidrag» til retten til utvikling. I år er det 30 år siden FN-erklæringen om menneskerettighetene ble vedtatt.

 

Fremdeles har Kina mange utfordringer, som manglende økonomisk omstrukturering, skjev inntektsfordeling, energiproblemer, moralsk forfall og dårlig internasjonal omdømme.  Kinas myndigheter har ett ønske om å forbedre befolkningens levekår. Økonomiske fremskritt er ett godt grunnlag for å oppfylle de grunnleggende menneskerettighetene.

 

For seks år siden tildelte Norge fredsprisen til demokratiforkjemperen Liu Xiaobo. Han har fremdeles ikke mottatt sin fredspris, men sitter fengslet i Kina. Dette har ført til at Kina har ett anstrengt forhold til Norge i dag. Demokrati og menneskerettigheter er nært knyttet sammen. Der har Kina fremdeles ett stykke igjen.

 

Kilde:

South China morning post - Eier Jack Mae

Dagens Næringsliv

Twitter

Wikipedia

 

 

Hva skjer med NOK

i løpet av 2016 har kronen styrket seg. Både til glede og bekymring for en økonom. Den absolutte glede for Norge er at det blir billigere og feriere for nordmenn i utlandet, billigere og importere varer til Norge, men også dyrere for de næringene som skal eksportere til utlandet.

 

Brexit ble en vekker for EU. Hvordan kunne dette skje! Grunnen til dette kan være at Britene synes ikke at de har fått noe bedre økonomisk levestandard ved å være medlem av EU. Det britiske pundet ble svekket etter Brexit, med ca 2 pund, fra 12 til 10 pund. Og har i dag (Desember 2016) ikke kommet tilbake til sin storhetstid på over 12 pund.

Kursutviklingen fra mars til august 2016


I dag har Italias Statsminister Matteo Renzi fått nei til sitt forsøk på redde finansnæringen i Italia. Dette skulle gjøres med en grunnlovsreform ved å gi landets regjering større evne til å gjennomføre grepene som skulle til for å få den italiensk økonomien på rett kjøl. Dette skulle gjøres i hovedsak gjøres ved: 1)begrense senatets innflytelse over italiensk politikk 2) overføre makt fra regionen til statlige myndigheter. Euroen fikk seg ett lite «rystning» i den forbindelse, men hentet seg inn igjen i morgentime. Både USD og EUR har blitt svekket i forhold til NOK i løpet av 2016.

 

Bilde fra twitter: @GemmaActon

Euro/ Dollar etter nei til grunnlovsendring i Italia

 

I USA skal den republikanske kandidaten Donald Trump innta det hvite hus den 20 januar. Hva som vil skje med USD med den nye presidenten! Trolig vil økonomien få en «boost» med den nye presidenten, men på lengre sikt kan USD bli svekket. Han har lovet den amerikanske befolkningen å gjøre «Amerika great again», i overført betydning «alt var så mye bedre før». Globalisering og ny teknologi har kommet for å bli. På lengre sikt må man finne løsninger i politikken innenfor disse rammene.

Norsk kronekurs blir påvirket av det som skjer i Verdensøkonomien. Men vi er i den heldige situasjonen at vi har oljefondet. Med kloke politikere kan vi unngå at norsk økonomi blir hardt rammet.

 

Kilder:

The Guardian

E24

Twitter

 

Insekter til mat

Hva sier du til insekter som lørdags-godt, som ett alternativ for sjokolade, potetgull og lakris til barna. Fra dette perspektivet så er det mye sunnere. Insekter er rik på proteiner. Det er mange i dag som er intolerante mot ulike tilsetningsstoffer.  I disse tilfellene så kunne insekter være ett godt alternativ. Men Norge har ikke kultur for insekter til mat, i motsetning til feks Thailand.

 

Insekter til mat!

Insekter kan være med å skaffe nok mat til klodens voksende befolkning i fremtiden. Ny teknologi gir mulighet for utnyttelse av produkter fra primærnæringen på en ny måte. Dette sier professor Anne Sverdrup Thygeson ved Institutt for Naturforvaltning (NMBUI).

Det finnes 1900 spiselige insekter, og i en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika er insekter i dag en del av kostholdet.

Firmaet Protix avlser insekter på plantebaserte organisk avfall, noe som krever liten plass og lite vann. Dette er to ressurser vi bruker for mye av i dagens matproduksjon

I fremtiden kan det være mulig å erstatte kjøtt med produkter av insekter, som er bra for både jordkloden og vår egen helse. Dette kan bli bærekraftig for fremtiden.

Norge må satse på grønn konkurransekraft i fremtiden, og dette kan skape arbeidsplasser. Ny teknologi gir nye muligheter. Den helsemessige gevinsten kan være stor for befolkningen.

 

Kilder:

Dagens Næringsliv

Forskning.no

Twitter

http://www.protix.eu/projects/

 

 

Historiske kvinner 1872 - 2016

Med god hjelp av Time Magasin har jeg blitt kjent med kvinner som tidligere har stilt som presidentkandidater i USA fra 1872-2016. Presidentkandidaten Victoria Woodhull må ha vært en modig kvinne. Kvinners rettigheter sto ikke så sterkt den gangen. Dette var også før prevensjonen´s tid. Og den friheten som dette ga kvinnene. Kvinner i USA fikk stemmerett først i 1920.

Kandidatene til ett presidentvalget har behov for å reise økonomiske midler. For mange kan dette være en utfordring.

 

Her får du også bli kjent med fem kvinner som har stilt til presidentvalg i USA igjennom tidene, noen av disse lenge før SoMe:

 

Navn: Victoria Woodhull

År: 1872

Parti: Equal Rights Party

Stemmer: Finnes ikke offentlig tilgjengelig

Parti-program: Stemmerett for alle, Politiske reformer, Borgerrettigheter og Sosial velferd

Bilde: Victoria Woodhull

 

Som visepresident utnevnte hun Fredrick Douglass, den første afro-amerikanske visepresidenten. Dette var 48 år før kvinnene fikk stemmerett. Historikerne har ikke blitt enig om hennes navn faktisk dukket opp på landets stemmesedler, eller om hun fikk noen stemmer, men en ting er de enig om at dette var ett historisk løp.

Hun kunngjorde sitt president-kandidatur i New York Herald i 1870. Men hun var kontroversiell og polariserende. Noen dager før valget publiserte hun en artikkel, som slettes ikke var akseptabelt etter datidens normer og regler. Dette ble slettes ikke populært. Hun var kun 34 år på dette tidspunktet.

 

Navn: Gracie Allen

År: 1940

Parti: Surprise Party  

Stemmer: Ukjent

Parti-program:  «Redwood, trimmed with nutty pine»

Gracie Allen stilte som presidentkandidat for å skape blest om sitt radio show. The Hids Honey & Almond Cream Program. Delvis alvor i sitt kandidatur, men også noe satire. I utgangspunktet visste hun at muligheten for å bli presidentkandidat var umulig for en kvinne i 1940. Men om ikke annet så fikk hun oppmerksomhet for sitt kandidatur som president.

 

Navn: Shirly Chisholm

År: 1972

Parti: Demokratene

Stemmer: 152 delegate votes in the Democratic primary

Program: Like rettigheter og økonomisk rettferdighet

 

Bilde fra BBC News - Shirley Chisholm at the Democratic National Convention 1972
 

Shirley Chisholm var den første afro-amerikanske kvinnen som ble valgt til Kongressen i 1968. Endelig var Kongressen i USA moden for en kvinne med afrikansk bakgrunn. I 1972 bestemte hun seg for å ta neste steg i sin karriere. Hun gjorde ett forsøk på å bli demokratenes presidentkandidat. En av årsakene til at hun ikke ble nominert var at hun ikke hadde de økonomiske midlene som sine motkandidater. Hun tapte for Richard Nixon. Men var egentlig USA moden for en kvinnelig president i 1972. I 2014 fikk hun sitt eget frimerke. Dette som en anerkjennelse for sitt forsøk på å bli president i 1972.

 

Navn: Linda Jenness

År: 1972

Parti: Sosialistisk arbeider parti

Stemmer: 83 000

Program: Frigjøring for kvinner, aldri mer krig i Vietnam

 

Etter hvert er det flere kvinner som stiller til presidentvalg. Linda Jenness, en sekretær fra Atlanta, stiller til valg samme året som Shirly Chisholm. Hun samarbeidet med Evelyn Reed. Hun utfordret George McGoven til debatt, men han nektet å stille. Også L. Jenness hadde problemer med å finansiere sin valgkamp. På tross av liten vilje hos sine motkandidater for å ta henne på alvor, skal hun ha kredit for sin innsats i valgkampen.

 

Navn: Jill Stein

År: 2012 og 2016

Parti: Grønne verdier

Stemmer: 469 015/ 2012 

Twitter: @DrJillStein

Program: Miljø og grønne jobber

 

Dr. Jill Stein


Jill Stein stilte til valg som president i 2012. H. Clinton stilte til valg som presidentkandidat i 2008, men ikke i 2012. Hun kom tilbake i 2016. Jill Stein´s motivasjon for å stille som presidentkandidater: «Våre barn trenger mødre som ikke gir opp».  Stein var også presidentkandidat i 2016, og fikk 2% av stemmene. Hun var ikke så synlig i media. I USA er Økonomi viktig for mulighet til å bygge seg en stab og markedsføring. 

 

Det har vært interessant å bli kjent med de kvinnelige presidentkandidatene i USA fra 1872 - 2016. Som vi ser har tidene forandret seg, og mulighetene for å bli president i Det Hvite Hus blitt større og større. Hvem som en dag vil bli den første kvinnelige presidenten i USA, tja si det. Og hvilket år! Hillary Clinton er 69 år, så hun stiller vel ikke til valg igjen, men Jill Stein kan fremme sitt president-kandidatur igjen.

 

Kilde:

Time Magasin - 12 mai 2015

Twitter

Wikipedia

 

 

Demonstrations outside the Bank of England

 

A protest is taken place outside the Bank of England, by campaigners who oppose its bond-buying QE programmer. 

The group, called Positive Money, belive that the goverment should take back the ability ta make and distribute money fram the commercial banks (who currently create money whenever they issue a loan).

Positive Money that the current levels of inequality, personal debts, and high government borrowing all stem from the banks - control of the money-printing.

As they put it:

"We believe the power to create money must be removed from the banks that caused the financial crisis and returned to a democratic, transparent and accountable body. New money must only be created and used to benefit the public and society as a whole, rather than just financial sector."

 

City economist and author George Cooper isn't convinced you can actually create money without debt*, but still welcomes their contribution to the debate....

- basically because money is (among other things) transferrable credit

Fran Boait - Positive Money Executive Director
 

 

Update:

Positive Money's Executive Director, Fran Boait says the BoE and the goverment should rethink monetary policy, rather than relaying on QE and ultra-low interest rate:

She told CNBC that:

"Since the crach we've had low interest rate, and the've created one of the slowest recoveries in history"

 

(as explained here)  http://www.davekuhlman.org/blog/?p=576

 

Kilde:

The guardian 3 november 2016

Twitter

 

 

Presidentvalget 2016 - USA

Norske medier har vært lite entusiastiske for Hillary Rodham Clinton (f 1947), som USA's neste president. Hva er grunnen til dette! HIllary Clinton har en lang og solid erfaring som advokat og politiker, men også i å leve som kvinne, og ikke minst livserfaring. Bernie Sanders kjempet også om å bli (D) kandidat, men fikk ikke den støtten han trengte hos (D). BS har en politikk som ligger nærmere den norske velferdsmodellen, av ulike grunner hadde han ikke så stor oppslutning hos (D), H. Clinton har vært en profilert politiker i lang tid, og har ett stort kontaktnettverk innen næringsliv og politikk.

Donald Trump (R) presidenkadidat, the «self made man». En stor forretningsmann med eget show på TV «Apprentice». Dette kan være noe av grunnen til at han har blitt (R) sin presidentkandidat. Kjendisfaktoren er høy, men liten politisk erfaring. Hvis D. Trump vinner valget, hvem blir utenriksminister! Har han kontakter innen politikken, og finner kandidater med erfaring.

 

Noe av grunnen til at D. Trump står så sterkt i politikken er finanskrisen i 2008. Når krisen rammer blir de fattige rammet hardest, mens de rikeste kommer tilbake til normal levestandard hurtigere. Enda i dag lever mange amerikanere i ytterst fattigdom etter finanskrisen i 2008. Disse har mistet troen på politikk, og håpet på en bedre hverdag. For disse er D. Trump politikk som musikk i ørene , som «Let's make America great again». Alt var så mye bedre før.

H. Clinton hører til de mer etablerte innen politikken i USA. Hun har kjempet for kvinner og barn rettigheter i hele sitt yrkeskarriere. Hun giftet seg med Bill Clinton, flyttet til Arkansa, og jobbet for Legal aid society - fri rettshjelp for de fattige. Hun ville beholde sitt eget etternavn Rodham, men dette førte til at Bill Clinton tapte valget ifølge ekspertene. Så til neste valg endret hun etternavn til Clinton for å hjelpe sin mann å bli valgt.

  

Hillary Rodham Clinton er organisatorisk, analytisk og strategisk. Hun har alltid vært politisk interessert, dette har ført henne dit hun er i dag. Hvilke utfordringer hun har møtt underveis for å komme dit hun er i dag er mange. Men hun har en egen evne til bygge relasjoner til sine medmennesker, som gir en vinn-vinn situasjon for alle. Ett eksempel er da Bernie Sanders måtte gi tapt for Hillary Clinton, for å bli (D) sin kandidat. Bernie Sanders har fått gjennomslag for noe av sin politikken, som vil prege USA de neste 4 årene. In politics, sometime you lose an sometime you win. Hillary Clinton tilhører til de etablerte innen politikken, dette trenge ikke å være en fordel. Men USA vil få en kandidat med lang erfaring innen politikken.

2016 USA presidential election poster. EPS 10

 

Valget i USA kan bli avgjort som ved Brexit, hvor strømmingene hos en mindre masse i befolkningen går til valgurnen, og gir flertall for Donald Trump. Uansett utfallet av valget, det kan bli en turbulent tid i Amerika de neste fire årene. Donad Trump kandidatur i kraft av hans «ustabilitet». Hillary Rodam Clinton kan bli forsøkt avsatt, som president. Hos republikanerne (konservative) er hun nok ikke så populær. Men i en slik situasjon vil hun nok bruke sine egenskaper som brobygger mellom de ulike grupperinger for å skape ro, slik at alle amerikanere opplever en bedre hverdag, selv de aller fattigste i USA. Dette er en av de viktigste faktoren for vekst i verdensøkonomien.

 

Virtuell reality- (VR) - i helsesektoren

Ny teknologi innen helse som vil gi en revolusjon i helsesektoren. Virtual reality (VR), dette omfatter syn- og lydinntrykk, som gir brukeren en del av virkeligheten ved bruk av stereoskopike apparater.

 

VR-headset

I dag samarbeider bedrifter innen spill-tekonologi og aktører innen helsesektoren. Men dette er bare i en startfase, etter hvert som denne formen for behandling innen helsesektoren blir tatt i bruk vil det gi muligheter. På dette grunnlaget vil det bli utviklet nye bedrifter og store besparelse innen helsesektoren. Og ikke minst reduserte lidelser for de som kan gjøre nytte seg av denne behandlingsformen. Sunnaas sykehus er den helseaktøren som i dag har kommet lengst i å ta i bruk spillteknologi i behandling.

Howard Rose og Ari Holland har i dag bedriften DeepStream VR med base i San Francisco, som har eksistert i tjue år. De utvikler VR opplevelser til bruk i smerteterapi, basert på teorien om at smerter blir dempet ved å distrahere hjernen med andre inntrykk. I Norge har bedriften Attensi, med kontor i Oslo (etabl. 2009) sju års erfaring fra spillbransjen, og de har i dag levert flere prosjekter til helsesektoren. Attensi deltar i flere forskningsprosjekter der man tester bruk av VR i ulike typer behandling.

 

Tenk deg at du ligger på sykehus ett operativt inngrep med store smerter, og du savner dagliglivet. Du får utdelt VR-briller, og kan velge å «reise» på safari med hvaler, elefanter eller løver. Når dette har god effekt på pasienten, vil antall sykedager bli redusert og ikke minst tiden for rehabilitering . 

Smerter er en tilstand som helsevesen opplever som vanskelig og behandle. Årsakene til at vi får smerter er sammensatt. Med ny teknologi innen helse vil det gi nye muligheter, og ikke minst forbedret livskvalitet for de som blir rammet av slike invalidiserende tilstander.

VR-teknologi har også uante muligheter for bruk innen film, journalistikk, utdannelse, markedsføring og reiseliv. Vi har bare oppdaget en liten del av VR sine muligheter i dag. VR vil gi oss en ny hverdag, som da smart-telefonen kom på markedet.

 

VR-teknologi i bilindustri

 

Kilder:

D2 - juli 2015

Dagens næringsliv

Internett

Twitter

 

 

 

Konkurranse innen mobilbetaling

Mobilbetaling har en formidabel vekst både i Norge og verdens markedet. Hvem vil bli markedsleder. Nye EU-regler (PSSD2), som vil tre i kraft 2018 for mobilbetaling, vil åpne markedet for nye aktører. Er det Facebock, Amazon, Apple eller Google, som vil komme med stor tyngde inn på det norske markedet i løpet av 2018. Innen den tid bør payment i det norske markedet få til en felles løsning, ellers er jeg redd for at de små blir spist av de store. Selvsagt vil forbrukeren velge den løsningen som er billigst og mest brukervennlig.

 

I dag har Vipps (DNB) 1,9 millioner brukere, mCash (Sparebank1) 440 000 brukere og Mobilpay (Danske Bank, Nordea) 300 000 brukere. DNB sier at det er til forbrukernes beste at hver bank konkurrerer om å lage den beste løsningen. Men er dette så sikkert, vi forventer å kunne få en app som er enkel å bruke. Det samme som vi forventer å kunne ringe alle mobiltelefoner uavhengig av operatør. Kan Vipps, mCash og Mobilpay få til en felles teknologisk plattform, som kan fungere i alle butikker. Dette kan gi de norske apper en absolutt konkurransefortrinn når de store amerikanske bedriftene fra Silicon Valley inntar det norske markedet i 2018.

I våre nabolandene Sverige, Danmark og Storbritannia har de samarbeidet bredt om den digitale betaling. Banken har støtte opp om en felles løsning - ikke bare i utviklingen, men fasen der løsningen skal tas i bruk. Dette har ført til at kontantløs betaling har fått en stor utbredelse.

 

Noe av grunnen til at det kan være vanskelig å samarbeide om en løsning er at banken kjemper om store inntekter i fremtiden. Den er beregnet til å omhandle ett beløp på omkring 15 milliarder kroner. 

Visa verdens største aktør innen betalingssystemer og kortnettverk, følger utviklingen innen mobilbetaling nøye. Visa vil i fremtiden kjøpe seg inn i payment-markedet. Med stor sannsynlighet den som vil bli markedsleder på verdensbasis. I dag er Nord-Europa ikke langt unna ett kontantløst samfunn, så når løsningen blir tilgjengelige og gode nok vil det går fort.

 

Bloggen vil følge utviklingen videre, vil Norge ta ett samfunnsansvar og utvikle en felles teknologisk plattform. Dette vil gjøre mobilbetalingen forbrukervennlig og vi har mulighet til å konkurrere med de store amerikanske selskapene i Sillicon Valley. Vi må også huske at personvern og sikkerhet står sterke i Norge enn USA.

 

 

 

Kilder:

Dagens Næringsliv

EU-direktiv PSSD2

 

 

 

Årets Nobel Pris vinner i litteratur - Bob Dylan

Årets Nobel Pris vinner i litteratur er Bob Dylan 75 år, en vel fortjent pris. Som korsanger har jeg fått kjennskap til hans sanger. Sangtekstene er fascinerende. De setter seg i kropp og sjel. Han får sagt tusen ting ved noen enkle ord.

Nobel komitéen uttaler: "Bob Dylan får prisen for å ha skapt poetisk uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen"

 

Bob Dylan

 

Bob Dylan har blitt foreslått flere ganger siden 1997. Han har også vunnet Oscar for låten «Things Have Changed» som var med i filmen «Wonder boys». Det gikk ett gisp igjennom salen da Bob Dylan ble tildelt Nobel Prisen i litteratur 2016.

Prisen deles ut i Stockholm 10. desember.

Nobel Prisen i litteratur ble opprettet i 1901. Bare tre norske forfattere har fått den: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928.

Som korsanger i Sjetnekoret gratulerer jeg Bob Dylan med Nobel Prisen i litteratur. Det er en stor glede og ære å få synge hans sanger.

Den 30 oktober - Allehelgensdag, skal koret synge i Tiller kirke.

"Fordi eg elsker deg" - Bob Dylan  Ett lite utdrag av teksten kommer her:

Nå raser stormen over åpent hav

Å gjennom sorg sin mørke sko

Framtidas vind vil blåse himlen klar

Alt skal bli mykje bedre enn du trur

 

Eg vil sjå deg lykkeleg, vil sjå deg glad

Gje deg alt det som du helst vil ha

Alt du har drømt om skal bli av en dag

Fordi eg elskar deg

Fordi eg elskar deg

 

Kilder:

Vg.no

Twitter

 

 

Litteraturhuset i Trondheim åpner 15 oktober

Trondheim er teknologi- og kunnskapsbyen, i disse dager åpner Litteraturhuset i Trondheim. Disse to institusjonene er tett vevet sammen. Ett samfunn uten kultur er ett «fattig» samfunn. Kultur skal være med å gi oss kjennskap til vår historie, gi oss kunnskap om tiden vi lever i, og gi oss fremtidsvisjoner.

 

Litteraturhuset i Trondheim

 

Innbyggerne i Trondheim ønsker Litteraturhuset velkommen. Oslo fikk sitt Litteraturhuset i 2007, Bergen i 2013. Litteraturhuset vil bli en spennende møteplass mellom mennesker. Litteraturhuset i Trondheim er nært knyttet til biblioteket og kunsthallen i Trondheim. I ett «Cluster» oppstår nye ideer og tanker. Hvor de kan dra veksler på kunnskap.  

«Cluster» - «næringsklynge»- ble introdusert av Michael Porter i boken «The Comentitive Adventage of nations (1990). Dette vil gi økt innovasjon, stimulere til nye ideer og bedre samhandling. Dette er viktig både nasjonalt og globalt - wikipedia

I høstens program er det ett mangfold av aktiviteter innen teknologi, kunnskap og kultur. Vi får ett møte med forfatter Jørgen Brekke, Arkitekt Ole Wiig, møte mellom ulike religioner, aktiviteter for barn og unge, formidling av ny teknologi og byutvikling.

Dette kan gi ett nytt løft for Trondheim by, og dette ønsker vi velkommen. Trondheim har tatt ett strategisk valg ved å lage en næringsklynge. Noen av samarbeidspartnere er Sør-Trøndelag fylkeskommune, Stiftelsen Fritt Ord, Kulturrådet og NTNU.

 

Program for våren 2016 

Kilder:

Wikipedia

Adresseavisen

litteraturhusetitrondheim.no

Innovasjon i norsk økonomi

Diskusjonen går både høyt og lavt - hvordan skal Airbnb og Uber - Delingsøkonomien skattlegges i Norge. EU og Europakommisjonen i Brussel har 28 medlemsland, og de ber Europa omfavne den nye økonomien. De arbeider nå med å utarbeide en felles europeisk retningslinje for selskaper innen Delingsøkonomien.

  

EU vil spesielt regulere innenfor to områder; arbeidsliv og skatt. Dette for å sikre arbeidstagere rettigheter som forsikring, pensjon og sosiale rettigheter.  Når organisering og strukturer i samfunnet er lite regulering i form av lover og regler blir arbeidstager lett den tapende part. Det vil også være ett behov for regulering, for å sikre at selskaper innen Delingsøkonomien betaler skatt der virksomheten utføres.

 

Norge har i dag eksisterende lover og regler som kan anvendes. Lov om merverdiavgift § 2-1 første ledd som sier at næringsdrivende og offentlige virksomheter skal registreres i mva-registre når omsetning og uttak til sammen overstiger kr 50.000 i en periode på tolv måneder. Hvis ikke blir det å regne som hobby. 

Lov om skatt av formue og inntekt § 5-1 første ledd; sier at skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet. Det vil si at aktiviteten må objektivt sett være egnet til å gi overskudd på lengre sikt. En skatteyter som er næringsdrivende har også krav på fradrag for underskudd i hht skattelovens §6-3 første ledd.

Utleie av egen bolig er skattefritt opptil 20 000 kroner. Det samme gjelder om du leier ut mindre enn 50% av en bolig du bor i selv- Utleie av hytte er skattefritt opptil 10 000 kroner.

 

NHO Reiseliv er kritisk til dagens ordning for bruk av Airbnb, dette må også ses i lys av hotellnæringen har fått en konkurranse fra Delingsøkonomien. De ser på dagens skatteregler, som skjev da hotellnæringen både må betale skatt og moms på sine tjenester.

La oss se på hvilke løsninger myndighetene i Nederland har valg for Airbnb. De har satt ett tak på 60 overnattingsdøgn i året. Turistene skal betale en skatt, men Airbnb vil ikke dele data med myndighetene.

I Tyskland er det ikke lov til å korttidsutleie hele boligen. Det finnes en mulighet for å søke myndighetene, men det er sjelden dette innvilges.

 

Delstaten San Francisco krever at utleier på Airbnb i byen registrer seg, Men dette ønsker ikke Airbnb. Utfordringen i de globale selskapene er å dele informasjon fra databasen til de enkelte lands myndigheter. Som vi ser så skal både EU og Europakommisjonen utforme ett felles regelverk for Europa.

 

Delingsøkonomien utfordrer det allerede etablerte innen næringslivet. Det blir behov for nye lover og regler  i Europa for regulering av verdensøkonomien.

 

Innbrudd i Blockchain

I sommerferien var det ett innbrudd i Blockchain, hvor Bitcoin av en verdi 575 millioner kroner (65 millioner dollar) ble stjålet. Dette har også skjedd en gang tidligere, da store summer ble «stjålet» i ett hackerangrep.

Den digitale valuta Bitcoin hadde «innbrudd» i begynnelsen av august. Verdien falt med over 20%, fra 604 dollar til 482 dollar, før den igjen steg til 540 dollar.

Det har en gang tidligere vært innbrudd i Blockchain. I februar 2014 stupte Bitcoin-verdien etter at den japanske handelssiden Mt. Gox ble hacket. Den gang ble minst 850 000 Bitcoin stjålet og det ble sendt en begjæring om konkurs i april 2014.

I den digitale verden er det også muligheter for kriminalitet. Før teknologien kom i vårt samfunn hadde vi skapsprengere og togrøvere. En av de mest kjente togrøverne i vår tid er Ronald Biggs. Etter mange år på rømmen i Australia med kone og barn ble han straffet.

Teknologien blockchain er en hovedbok, der brukerne kan se alle transaksjonen. Det er en enkel digital plattform, hvor man må godkjenne transaksjonen, og den er sporbar i datasystemet. Alle brukere av systemet kan se overføringene. Det finnes ingen administrator/ bokholder eller sentrale myndigheter. Den er avhengig av kryptografi. Det finnes ingen mulighet til å slette transaksjonene. 

Spørsmålet i dag blir hvem som skal belastes for tapene som har oppstått ved hacking! Den digitale verden er ikke innbrudds sikker. Denne sårbarheten finnes også i den teknologiske verden.

 

Kilde:

e24

Twitter: @coindesk

Twitter: @bitcoin

 

Prisene steg mer enn ventet i juli

 

Årets julehandel i Storbritannia alternativt New York vil bli billigere i år. Etter at pundet/ dollar har blitt svekket med 12%/ 4,06% i løpet av de siste seks månedene. Dette har også ført til at det er billigere å importere varer til Norge. Årets juleshopping kan godt gjøres i utlandet.

Julehandel i London

 

 

Halvparten av alle matvarene i Norge blir importert fra utlandet. Dette har påvirket konsumprisindeksen og kjerneinflasjonen i juli. Forventet konsumprisindeks var 4,4% og forventet kjerneinflasjon var 3,7%, men ble hhv 3,8% og 4,4%. 

 

Norsk kjerneinflasjon (kpi-jae) var 3,7% på årsbasis, høyeste nivå siden starten i 2004

 

Produsentprisindeksen (PPI) steg med 0,4 prosent fra juni til juli. Metallprisene i PPI nådde i juli sitt høyeste nivå siden november 2015, og bidro til oppgangen. De har nå steget sammenhengende siden april - og fra juni til juli steg de 4 prosent, melder SSB.

 

Det var de ikke-jernholdige metallene som steg mest, med en økning på 5,3 prosent. Nikkel, aluminium, sink og kobber, som inngår i norsk metallproduksjon og dermed i PPI, steg alle i pris. Fra juli 2015 til juli 2016 falt PPI 7,2 prosent.

Storbritannia kuttet i forrige uke renten fra 0,5% til 0,25%. I de siste 7 år har renten vært uendret på 5%, men etter Brexit ble renten kuttet ytterligere. Storbritannia gjør som USA (FED) og EU, og bruker en ekspansiv politikk for å stabilisere og styrke økonomien i Storbritannia.

Hvorfor ble det nei til Brexit! Og konsekvensene for økonomien i Storbritannia! Og hvordan påvirker dette norsk økonomi.

 

Kilde:

SSB

Dagens Næringsliv

Dagbladet

Digitale betalingsløsninger - morgendagens kontanter!

Sverige har fått det til, en standardisert mobilbetaling - Swish. Vil Norge også i tiden som kommer utvikle noe tilsvarende. I mitt blogginnlegg - august 2016 - «Endelig har den kommet» - fikk vi en introduksjon av mobilapper fra Bunnpris (mCash), samtidig med Danske Bank sin (MobilPay), som også blir brukt av REMA1000.

Denne våren (1 april) har også Finans Norge etablert ett selskap - Bits - som skal sitte i førersetet for arbeidet med å utvikle en standard mobilapp for den norske forbruker.

De to største aktørene i daglivarebransjen Norgesgruppen og Coop skal sammen med Eika-gruppen, utvikle en løsning for mobilbetaling basert på BankAxept-standarden.

 

 

Digitale betalingsløsninger

 

I dagens mobilapp marked er det en konkurranse om å få til den billigste og mest brukervennlige mobilbetalingen. Vil det bli ett samarbeid mellom Finans Norge - Bits - og Retail Norway, som er to av de største aktørene i dagligvarebransjen. Eller blir det slik at de norske forbrukere får 100-via av apper å forholde seg til når vi skal handle forbruksvarer.

Nye aktører og ny teknologi er på vei inn i betalingsmarkedet. Disse må ta ett samfunnsansvar for en felles standard i Norge. Den felles standarden må være konkurransedyktig på brukervennlighet og pris når de store selskapene som Apple, Google, Facebook og Paypal kommer med full tyngde inn på det norske markedet.

I våre naboland Sverige, Danmark og Storbritannia har de samarbeidet bredt om digital betaling. Bankene har støttet opp om fellesløsningene - ikke bare i utviklingen, men også fasen der løsningen skal tas i bruk. Dette har ført til at kontantløs betaling har fått en stor utbredelse.

Spørsmålet blir hvem som vinner kappløpet med digital betaling. Aktør som kan tilby forbrukeren det beste grensesnitt og image, kan lett bli den som støvsuge markedet, sier Professor Tor W. Andreassen - leder Senter for tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole. Tidligere har han uttalt at norske banker må komme ut av tornerosesøvnen i sin tro på trofaste bankkunder.

  

 

Kilde:

Dagens Næringsliv - juni 2016

Adressavisen - mars 2016

EU-direktiv PSSD2

Norges Bank

Finans Norge

 

En valglov for #SoMe

Ett forslag om endring i valglov for #SoMe og den digital hverdagen. Denne endringen i valgloven kan favorisere de som mestere til å formidlet sitt budskap på de forskjellige digitale medier. I USA har de Sean Gardner og Hillary Clinton som er brilliant på #SoMe - De er geniale i å formidle sine budskap. Hillary Clinton i sin kampanje for å bli USAs neste president. Sean Gardner som ledende Key Note Speaker/ foredragsholder.

Bilde: Twitter - Sean Gardner

Sean Gardner

@2morrowknight 

World Traveler, Board Member/VP of Social @WorldCommForum, Keynote Speaker, #GivingTuesday Ambassador, SM Producer @TwinStarCU, Authorhttp://bit.ly/1tCkBa7 

 

Denne valgloven er for fremtiden på digitale medier. Men hvorfor møter dette stor motstand på Stortinget.

Regjeringen har lagt frem forslag om endring av valgloven. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil gi velgerne større påvirkningskraft ved stortingsvalget enn de har i dag. Etter dagens valglov kan velgerne gi personstemmer. Men det skal så mange personstemmer til at det i realiteten er umulig å endre på rekkefølgen av kandidater.

Etter uttalelser fra de som sitter på stortinget ser det ut til at dette ikke vil bli aktuelt. Frp på stortinget er sterkt imot denne endringen, mens Høyre, Venstre og MDG stemmer for å gi folk større innflytelse på hvem som blir valgt inn på Stortinget. De får også støtte fra SV. AP tror at denne valgloven vil gi menn ett fortrinn. SV foreslår å utrede en litt annen modell enn den regjeringen har lagt frem.

Hvorfor er man så imot den nye valgloven. Jo, det kunne komme «kjente» personer på listen som har liten tilknyttning til partiet, og egentlig ikke bør velges! Ett annet argument imot denne loven er at det vil favoritisere menn. Men i dette tilfellet burde kvinner mobilisere ved valg for å stemme inn sine kandidater. Dette skulle da absolutt være mulig. I dag er det allerede en stor overvekt av menn i partiene, og dens ledelse. Så i dette tilfellet kan det da ikke bli verre enn det allerede er.

Kan en ny valglov styrke demokratiet i Norge? Ville dette gitt større representasjon av kvinner i de styrende organer på Stortinget. Har dette gitt mulighet for å styrke kvinners rettigheter i demokratiet!

 

Kilde:

Prop 73L- Endring i valgloven (2015-2016)

Dagens Næringsliv - juni 2016

ABC-nyheter - april 2016

Twitter @gstorro

Optimismen er tilbake i verdensøkonomien

I sitt møte på Harvard fredag 27 mai, var FED Yellen optimistisk for en renteøkning i juni eller juli viss USA får positive veksttall. Neste rentemøte blir den 14-15 juni.

Aksjemarkedet reagerte positivt på denne uttalelsen fra Janet Yellen, men amerikanske statsobligasjoner falt. USAs inflasjon er under sentralbankens inflasjonsmål på 2% (Hawkish). Noe av grunnen til dette er den svake oljeprisen og en styrket dollar.

Tallene er postitive, men det er en svak vekst. Det ser ut til å ta tid. En eventuelt rentøkning i juni/ Juli kan bli for tidlig. Hvis rentehevingen skjer for hurtig har ikke sentralbanken noen virkemidler å bruke. Da økonomien allerede ligger nede med brukket rygg.  

Yellen (FED) har behov for å skape optimisme i markedet. I ett håp om at den økonomiske veksten vil bli sterkere i den kommende tiden. Det er en av de beste virkemidlene i dag. De hadde ett anslag på BNP-vekst på 0,5% i første kvartal, men dette ble justert opp til 0,8%. Veksten i økonomien ble bedre enn først antatt. På grunn av den meget svake veksten i økonomien i første kvartal vil det nok gå en tid før renten vil øke i USA. Vi får se hva som vil skje i september. Dette vil ta tid.

Bloggen vil fortsatt følge veksten i verdensøkonomien

 

Kilde: 

The Guardian

Yahoo Finance

Ny teknologi - nye muligheter

I disse dager har det vært en viktig konferanse i Austin, Texsas. Hvor det blant annet har vært mulig å se Virtual Reality (VR), Argumented Reality (AR) og selvkjørende biler. Ett viktig samling hvor man har fått se hvordan fremtidens teknologi vil prege vår fremtidig hverdag både på vår arbeidsplass og hjemme.

En av de nye teknologiene som har kommet til Norden i den senere tid er blockchain. Nordea er i dag fremst på denne teknologien, de samarbeider med 45 banker verden over - Goldman Sachs, Citi Bank, Deutche Bank, Santander etc. For å lære seg teknologien, og finne gode løsninger for bruk innen finansnæringen.

 

Twitter: @gstorro

 

Hva er egentlig blockchain og hva gjør den så unik. Satoshi Nakamoto har utformet et dataprogram basert på den matematiske løsningen fra den kjente spillteorien Bysantinske generalsekretærens problem. Den kjennetegnes ved at Generalen må finne en måte å sende en melding som ikke kan saboteres.

Blockchain har en hovedbok, der brukerne kan se alle transaksjonen. Det er en enkel digital plattform, hvor man må godkjenne transaksjonen, og den er sporbar i datasystemet. Alle brukere av systemet kan se overføringene. Det finnes ingen administrator/ bokholder eller sentrale myndigheter. Den er avhengig av kryptografi. Det finnes ingen mulighet til å slette transaksjonene.

 

Daglig leder i Oslo Business Region, Fredrik Winther mener også at det finnes ett potensiale i teknologien for norske gründere. Det som gjør denne teknologien så unik i forhold til internett er at man kan programmere inn tillit i digitale løsninger.

En viktig konferanse avholdes i 2017 innen teknologi og kommunikasjon, SXSW Interactive i Austin, Texas den 6-9 mars. Den verdensledende politikere President Obama med sin kone Michelle - USA var tilstede på årets konferanse. Det er viktig at ledende politikere deltar på slike konferanser for å få kunnskap om fremtidens teknologi, og forstå hva dette er. 

Kilde:

DN

Twitter

Internett

The Guardian

Bloomberg

 

Digitale mynter - myter og mystikk

Digitale mynter er omspunnet med myter og mystikk. Hvem er oppfinneren av Bitcoin og teknologien Blockchain! Nesten som en moderne novelle av Agatha Christie, hvor plottet er teknologi. Så for de som følger med i dette, kan det i tiden som kommer få mange spennende leseropplevelser, ettersom nye kapitler blir skrevet.

 

Blockchain har gått fra å være en omdiskutert teknologi til en hype. Finans Norge har begynt å se på mulighetene som finnes ved bruk av blockchain. Dens geniale oppbygging ved bruk av den kjente spillteorien Bysantiske generalsekretærens problem. Dette gir blant annet en mulighet for raskere overføringer av pengetransaksjoner, hvor det blant annet ikke er behov for en tredjepart.

 

Teknologien kan brukes til å overføre verdier og kontrakter, som kan være penger, skip, hus - hva som helst. Som eksempel en aksjehandel kan utløse opptil ti deltransaksjoner mellom kjøper, megler og børs, verdipapirsentral og banker. I blockchain kan dette skje i én transaksjon.

The guardian lanserte teorien i denne uken at Craig Wright, en 45 år IT- og sikkerhetsekspert er skaperen av Bitcoin og blockchain. C. Wright er en serie-gründer fra Australia, som eier ett dusin selskaper. I 2015 solgte han flere av disse.

Foto: Business Insider - Konferansen "Ethereum", Devcon1, London

 

 

På den andre siden har vi Nick Szabo er forsker og spesialist innen digitale kontrakter og digital valuta. I November 2015 ble konferansen «Etherium» arrangert i Devon1, London. Hvor N. Szabo var gjesteforeleser. Szabo har en dyp innsikt i både Bitcoin og blockchain.

Hvorfor er Nick Szabo oppfinneren av Bitcoin og blockchain. Det er flere grunner til dette:

  1. Forsker innen teknologi 
  2. Alderen
  3. Noe for de spesielt interesserte
  4. Kommer fra en innvandrer-familie i USA
  5. En dyp innsikt og interesse for dette, grenser til det litt uforståelig for de andre
  6. Twitterkonto @NickSzabo4

 

Craig Wright har ingen av disse kvalifikasjonen som Nick Szabo. Ved søk på internett om Craigh Wright er det lite informasjon å finne som gir noe grunnlag for dette.

Det er ingen i dag som fult ut vet hvordan denne teknologien vil bli anvendt i samfunnet i fremtiden. I ett historisk perspektiv så burde dette bli ett fremskritt i den videre utviklingen. Dette vet man i fra tidligere industrielle revolusjoner.

 

 

Kilde:

gunnstorro.blogg.no

The guardian

Vg.no

Twitter

DN.no

Business Insider UK

 

Ny valglov

Kommunalministeren i regjeringen til Erna Solberg har i disse dager sendt en proposisjon til Stortinget om endring i valgloven. Det inne bærer at en sikker plass på Stortinget kan bli valgt bort av folket.

For vår folkevalgte regjering kan det å være aktiv på de sosiale mediene bli av stor betydning. En av de som har vært meget aktiv er Venstres leder Trine Skei Grande. I fremtiden vil det å beherske sosiale medier få en stor betydning for utfallet av ett Stortingsvalg. Det vil bli spennende å se hvordan dette kan påvirke det neste Stortingsvalget. De yngste i befolkningen har lettest for å ta i bruk nye dataverktøy.

I praksis betyr dette at minimum 8% av partiets velgere i ett fylke må gi en ekstrastemmer til en kandidat på en usikker plass langt nede på valglisten, for at denne kandidaten vil rykke helt øverst på listen og få stortingsplass. Dette forutsetter selvsagt at kandidaten totalt har flere personstemmer enn toppene på valglisten. Tidligere har kravet vært en endring på 50% av velgerne.

Saken blir behandlet til sommeren, og viss saken blir vedtatt vil dette gi befolkningen i Norge en større innflytelse i demokratiet. Velgerne har mulighet til å gi en personstemmer til kandidater som står oppført på valglistene. Såfremt du står oppført på en liste så har du en større mulighet til å bli Stortingsrepresentant.

Vil den nye valgordningen eventuelt gi sosiale medier større makt i en valgkamp. Men først må den bli vedtatt i Stortinget.

#Valglov #Demokrati #SOME #Stortinget

Kilde:

Prop 73L- Endring i valgloven (2015-2016)

Dagens næringsliv

 

Hvordan lykkes!

I det første forskningsprosjektet ble det lagt vekt på jobbintervjuet. Og hvordan arbeidsgiveren resonnerer når de evaluerer og rangerer søkere. I denne forskningen er man opptatt av fasen etter at man har fått jobben. Hvordan oppleves dette i fra en arbeidstakers ståsted.

 av: Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til - Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere

 

Hva er det arbeidsgiver ønsker av sin medarbeider. En fordel med god personkjemi. En bestevenn. Men den personen kan være litt vanskelig å finne. I fasen jobbintervju overselger gjerne arbeidstaker og arbeidsgiver seg.

En arbeidsplass er et samfunn i miniatyr. Du tilbringer en stor del av din våkne tid på arbeidsplass. Derfor er det også viktig å få en faktor av trivsel i din nye jobb. Dette er ett gjensidig arbeid mellom arbeidstakere i bedriften og arbeidsgiveren. Dette synes å være enkelt, men noen ganger så vanskelig.

Dette innebærer en faglig og sosial integrasjon. Og hva vil dette si. Du kan vel huske når du første gang får beskjed om at her gjør vi det slik (faglig sosialisering). I din tidligere jobb var arbeidsmetodene en annen. Så dette krever en omstilling. Men det som er viktigst er trivsel. Den sosiale integrasjonen. Det er bare slik at noen blir en del av gruppen tidlig, mens noen aldri blir en del av teamet. Begge deler må være like akseptert på en arbeidsplass. Vi har to typer mennesker de ekstroverte og introverte. De ekstroverte har lettere for å være synlig i bedriften. De introverte ikke bestandig så synlig i bedriften. Men de gjør en like bra jobb for bedriften. Ett arbeidsforhold er en lang forelskelse mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

 

Happy Days!

 

 

For arbeidstakeren er det viktig med opplevelse av mestring. I denne fasen er det arbeidsgiverens ansvar for tilrettelegging så arbeidstaker lykkes. Samtidig har arbeidstaker sin del av ansvaret. I utgangpunktet er det arbeidsgiveren som har makten i arbeidsforholdet. Det vil si at mye av ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

 

Hvilket ansvar har arbeidsgiveren for å tilrettelegge for en god arbeidshverdag i bedriften. Fadder/ mentor er en løsning. Mentor blir brukt i mellom- og lederstillinger. Noe mindre i lavere stillinger. I mange tilfeller kan arbeidsgiveren bare «la det skure og gå». Dette er ikke arbeidsgiver eller arbeidstaker tjent med. En ansettelse er en investering i bedriften. En god start i bedriften er en samfunnsøkonomisk investering.

 

Kilde: 

Forskningen fra FAFO som ble finansiert av NAVs forskningsmidler FARVE

 

 

 

 

 

Jobbintervju

Det sies at det tar fem sekunder etter at du har hilst, om du blir den kandidaten som blir ansatt i jobben. Ja, så lang tid tar dette. Og hva er det da som styrer ansettelses-prosessen. Biologi, litt mer enn vi ønsker å innrømme.

 

Foto: e24
 

Forskerne fra FAFO - Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri sier at å gå i ett jobbintervju er det samme som å gå på dating. Hva innebærer dette. Hvem sitter med fordelene i dette spillet. Det å være god på small talk er en fordel, kanskje litt i overkant god på small talk i ett kleint jobbintervju. Spørsmålet blir, hvor godt egnet er jobbintervjuer som virkemiddel for å skille mellom kvalifiserte arbeidssøkere.

 

Forskning av: Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

"Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet"

 

En ting er hva arbeidsgiver sier han gjør, noe annet er hva som gjøres. Arbeidsgiveren sier at de absolutt ikke er negativ til innvandrere. De ser på mangfold som noe positivt i sin bedrift. Men hva skjedde i virkelig. Forskning viste at det var 25 prosent mindre sjanse for å bli kalt inn til jobbintervju hvis du hadde minoritets-navn, fremfor ett norsk navn. Vi vill så gjerne, men får det ikke til. Stigmatisering av grupper skjer automatisk. Og hva kan en arbeidsgiver - HR-avdeling i en bedrift gjøre for bedre sine holdninger og verdier på dette området.

 

Gode utviklede personalanalytiske evner, integritet og emosjonelle intelligens. Den finner du ikke på karakterskalaen hos universitetene og høyskolene.

Hvordan finne den beste kandidaten i ett jobbintervju blant allerede kvalifiserte arbeidssøkere. Hvordan finne den personligheten som passer inn i virksomheten. Hvordan spør de etter sterke og svake sider. I mange situasjoner velger vi det som vi kjenner, som gir oss trygghet.

Hvis så skjer, hvem er vinnere og hvem blir tapere i en slik prosess!

 

Kilde:

E24

Forskningsstiftelsen FAFO

#ny_jobb #HR #HumanREsources #Business #Success #EQ #JonRogstad #ErikaSterri

 

 

 

Internasjonal økonomi

Nivå på anemi i den globale økonomien er faretruende lavt. Absolutt ingen god start på 2016. Gårsdagens håp var FED, og eventuelt en ny renteøkning i mars. I desember hadde de den første renteøkning på sju år. Men renten ble holdt uendret. Det var ett visst håp for økning i renten i USA. Gode jobbtall i februar -  242 000. Aksjemarkedet hadde styrket seg med 10 prosent. En oljepris som har økt med 23,7 prosent den siste måneden. I dag er oljeprisen på $41,92 fatet.

FED forventer en forsiktig justering av pengepolitikken, dette for at den økonomiske aktiviteten vil vokse moderat og arbeidsmarkedet vil fortsatt styrke seg.

Etter hvert som tweetene kom fra det internasjonale finansinstitusjonen ble det klart at den globale økonomien har en veldig svak vekst. Indonesia kuttet renten fra 7 prosent til 6,75 prosent. Sveits har for tiden en negativ rente på 0,75 prosent. I Storbritannia har renten vært uendret i sju år. De som skilte seg litt fra de andre var Sør- Afrika, som hevet renten fra 6,75 prosent til 7,00 prosent. Komiteen i Sør-Afrika sto ovenfor det dilemma mellom økende inflasjon og forverrede vekstutsikter, ifølge sentralbanksjef Lesetja Kganyago.

Styringsrenten i Norges Bank

 

Styringsrenta i Norges Bank ble redusert fra 0,75 prosent til 0,5 prosent. Dette var ikke uventet. Men man kunne håpe på en uendret rente. Spådommene fra sentralbanksjef Øystein Olsen er at det i løpet av året vil bli negativ rente. Dette er en historisk lav rente i Norge. Valutakursene styrket seg i forhold til utenlands valuta. ((29.3)Oppdatering kursutvikling -  kronen har svekket seg i forhold til utenlandsk valuta, en midlertidig endring etter rentemøte i Norges Bank mars -16) 

 

Kursutviklingen:

kurs 16 mars     17 mars 18 mars 29 mars
         
EUR/NOK     9,4998 9,4603 9,39 9,48
GBP/NOK 12,1057 11,9779 12,02 12,086
USD/NOK 8,5514 9,3917 8,33 8,476

                                          Yahoo finans@gunn.com oppdatert 29.3.16

 


Det har blitt dyrere å importere varer. Ferien utenlands blir dyrere. Samlet sett for Norge er ikke denne utviklingen positiv. Men vi må ikke glemme at Norge har oljefondet. Dette gjør at vi står i en særstilling internasjonalt. Men den lave oljeprisen er en utfordring for Norge!

Sentralbanken advarer mot risikoen som følger av enda lavere renter. Dette kan gi økt sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenta nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. For Norge gjelder å gå varsomt frem i rentesettingen.

Lav vekst i den internasjonale økonomien gir utfordringer for finansmarkedet og næringslivet. Bloggen vil følge utviklingen videre i 2016.

Kilde:

Twitter

e24

ECB øker stimuleringstiltakene i den europeiske økonomien

 

ECB kom torsdag med nye pengepolitiske stimulitiltak for å øke veksten i den europeiske økonomien. Dette for å unngå deflasjon og negativ rente. I januar var det ett kraftig fall i aksjemarkedet, som ikke var positivt for den europeiske sentralbanken.

Foto: Den europeiske sentralbanken

 

Anslaget for vekst for 2016 var 3,1%, den ble redusert til 2,7%. Etter to måneder inn i 2016 ser veksten ut til å bli enda lavere. Dette har ført til at ECB på torsdag bestemte nye pengepolitiske tiltak, for å få fart på økonomien. Sentralbanken har bestemt å øke støttekjøpet av obligasjoner fra 60 til 80 milliarder euro pr. mnd. I utgangpunktet var det 75 milliarder euro pr. md i støttekjøp, men dette anslaget har blitt oppjustert den siste måned. Programmet vil også i denne omgangen inkludere kjøp utstedt av selskaper og ikke bare av finansinstitusjoner. Aksjemarkedet reagerte positivt på denne meldingen.  

USA hevet renten med 0,25%, for første gang på åtte år i desember 2015. Neste rentemøte blir i løpet av denne måneden. Det ser lyst ut for en ny renteheving i mars, da februar har viste gode jobbtall og ett aksjemarked som har økt med 10%. Positiv vekst i USA vil også gi gode meldinger til den europeiske sentralbanken.

I dag ser det ut til at USA har lykkes med sin ekspansive politikk. Det er stor sannsynlighet for en ytterligere renteheving i løpet av mars. Dette gir gode meldinger til verdensøkonomien.

Den ledende økonomene John M. Keynes og den nobelprisvinnende Paul Krügman, mener at i økonomisk lavkonjunktur, er de beste tiltakene å øke den offentlige pengebruken, når renten allerede er veldig lav.

Thorium - Fornybar energi

I dag forskers det på Thorium, dette kan bli fremtidens energikilde. Det vil bli behov for nye energikilder, kan dette være ett alternativ? I dag er det 440 kraftverk Internasjonalt, og det er det en økende interesse for bruk av thorium som energiressurs. Så det finnes ett globalt marked.

I dag brukes uran i kjernekraftverk, og dette vil med tiden ta slutt. For å erstatte uran i fremtiden kan Thorium være ett alternativ. Thorium-avfall brytes raskere ned enn uran, og etter spalting forsvinner plutonium som er spesielt farlig. Både uran og thorium vil produsere radioaktivt avfall, men thoriumavfall brytes raskere ned, og har ikke behov for like lang lagring. Thorium blandingen har «liten strålingsfare». Risikoen for å kunne utnytte dette stoffet til produksjon av kjernefysisk våpen er minimal.

Våren 2013 startet Institutt for Energiteknikk på Kjeller. Testene blir på oppdrag av firmaet Thor Energy (Adm. Dir Øystein Asphjell). Det er frem til i dag brukt sju år på forskning av Thorium, ennå vil det minst gå fem år før man har ett grunnlag angående fremtidig bruk av Thorium.

Thorium er et sølvhvitt radioaktivt metall. Dette metallet ble oppdaget i 1828 av en svensk kjemiker. I 1898 oppdaget både Marie Curie og Gerhard Schmidt, at thorium var radioaktivt. Dette er ett metall som forekommer i større eller mindre mengder i norsk natur. Anslagsvis seks prosent av verdens forekomst, først og fremst i Fensfeltet i Telemark. India har også store forekomster Thorium.

Den nåværende regjering blå-blå er positiv til forskningen på thorium. Miljøorganisasjonen Bellona synes ikke at denne forskningen er ett framskritt i klimakampen. De frykter at denne forskningen kan fortrenge satsingen på kunnskap om fornybar energi.

I løpet av de senere år har vi hatt tre store kjernekraftverkulykker: 1) Windscale (England) 1957, Three Mile (Island) 1979 og Fukushima (Japan) 2011.

Hvilke meninger har mine blogglesere om Thorium?

 

Are you ready, I am ready.

Europakommisjonen avslutter i disse dager prosessen som tar for seg de digitale plattformenes virksomhet. Høringsnotat ble sluttført den 6 januar. Dette skal regulere de internasjonale selskapene som Uber og Airbnb. EU-lovgivningen vil på dette feltet bli tatt inn i EØS-avtalen i norske lover. Samtidig arbeider EU med en skattepakke, hvor de utarbeider en plan for tiltak mot de multinasjonale selskapenes uthuling av skattefundamentene og flytting av overskudd. Dette skal forhindre konkurransevridning i markedene.

Det vi har sett så langt er nok bare begynnelsen. Etter som tiden går får man ett større innblikk i hva dette vil si for Norge. Det som blir viktig for Norge, er å få eierskap til sine egne digitale apper, dette for å beholde arbeidsplasser, inntekter og skatter i Norge. I dag er det slik at de store amerikanske selskapene har ett konkurransefortrinn i markedet, ved bruk av skatteplanlegging. Som gjør det mulig å sette en lav pris på produktene.

Den britiske økonomen og nobelprisvinner Ronald Coase var den første til å beskrive hvorfor det oppstår bedrifter. Dette ble skrevet i artikkelen «The Nature of Firm» (1937). Når litt komplekse oppgaver skal utføres, kan det lønne seg å danne en bedrift, der de ansatte kan knyttes sammen med arbeidskontrakter, lojalitetsrelasjoner og felles organisasjonskultur. Prosessen med å gjennomføre en markedsbasert transaksjon er forbundet med kostnader, såkalte transaksjonskostnader.

Eks: Taxi næringen i samarbeid med DNB vipps har begynt å se på utvikling av app for å konkurrere med Uber. Utfordringen ser ut til å få til en felles løsning for Norge. Resultatet ser ut til å bli utvikling av individuelle løsninger for det enkelte taxi-selskap. Spørsmålet blir om de største selskapet kjøpe de mindre bedriftene. Markedet vil på lengre sikt regulere seg selv.

Forskning av økonomene i OECD ved John Davies, Sean Ennis og Yohee Kim. Finner at lavinntektsgrupper er de som vinner mest på større konkurranse i markedet. Dette krever en aktiv konkurransepolitikk fra EU og Europakommisjonen. Men også tiltak fra myndighetene. Og de mest målrettede virkemidlene er skattepolitikk og arbeidsmarkedspolitikk.

Vi har bare sett begynnelsen hvilke muligheter app-teknologien kan gi av ny næringsutvikling. Og ikke minst forenkling, en bedre hverdag for det enkelte menneske. Myndighetene må også bli en aktiv deltager for utforme en politikk, som gir oss en bedre utnyttelse av ressurser. Dette vil føre til mindre ulikhet i samfunnet.

 

Kilde:

EU-dokument

Forskning fra Narket Power and Wealth Distribution ? John Davis, Sean Ennis og Yohee Kim

Forskning fra Antitrust, Competition Policy and Inequality ? Jonathan Baker og Steven Salop

Dagens Næringsliv

 

Den internasjonale økonomien i knestående

Europa står på sine ustødige bein. USA i knestående. Kina opplever ett lite jordskjelv. Verdensøkonomien er litt rufsete i kantene i det nye året. Vi får håpe kuldegradene blir til varmegrader i første halvår 2016.

 

Finanskrisen i 2008 har satt sitt preg på verdensøkonomien i de siste sju årene. I 2008 startet USA med QE, for å øke aktiviteten i økonomien. For første gang på åtte år økte USA renten i desember 2015 med 0,25%. Neste rentemøte blir i mars. Utsiktene for en fortsatt renteheving er veldig usikker. Jobbtallene i USA er stabile, men i den senere tid har det vært stor uro i aksjemarkedet. Børsfallet har vært betydelig den senere tid. Dette har rammet forbrukerne. Sparepengene har forsvunnet. Dollaren har styrket seg markant mot handelspartnerene. Dette har skapt utfordringer for eksporten i USA. Janet Yellen - FED - har uttalt hvis dette vedvarer kan det skape problemer for den amerikanske økonomien. Renteheving i mars kan bli utsatt. Kutt i renten gir ingen gode signaler i den internasjonale økonomien.

 

Frankrike og Italia er landene i eurosonen med lav vekst i økonomien. Frankrike hadde en vekst på 0,2 % i siste kvartal 2015, og Italia en vekst på 0,1 %. Til sammenligning hadde Tyskland, som er den største økonomien i eurosonene, en vekst 1 % for 2015. Og en vekst i siste kvartal på 0,3 %. Verdiskapningen i USA var på 0,7 % i 4. kvartal 2015. En blodfattig lav vekst i den globale økonomien. Er dette ett tegn på at neste krise i eurosonene er i ferd med å begynne.

ECB vil på kort sikt gi ytterligere stimulanse enten gjennom kutt i renten eller en utvidelse i QE, mest sannsynlig begge deler. Dette for å stimulere økonomien i eurosonen, og unngå negativ rente og deflasjon. I lys av prognosen for global vekst for 2016 som i utgangpunktet var 3,1 % har blitt redusert til 2,7 %. Prognosene for USA er en redusert vekst fra 2,3% til 2,1%. Dette er det siste verdensøkonomien har behov for i 2016.

En reduksjon i råvareprisen har ytterligere forverret den svake internasjonale økonomien. Oljeprisen er i dag på $33 fatet. For to år siden i Oljeøkonomiens storhetstid var prisen $120 fatet. De som har blitt hardest rammet av den lave oljeprisen er Brasil, Russland og Saudi Arabia. Norge står i en særstilling med sitt oljefond, dette vil gi oss lengre tid til omstilling fra oljeøkonomi til grønnøkonomi. Håpet er at vi har noen kloke politikere som oppmuntrer til ny næringsutvikling i den nærmeste fremtid. Det er av stor betydning hvordan myk eller hard landing dette vil få for Norge. En ressurs som Norge har i dag, og ikke klarer å se potensiale, er den store migrasjonen i Europa. På sikt kan dette bety en vekst i Norsk økonomi. I dag har Norge en for lav befolkningsvekst. Norge har behov for de arbeidene hender i årene som kommer.

Den verdensledende økonomi Kina, har ett korrigerende aksjemarked og lav vekst, dette kan føre til devaluering av Yuan. Prognosene for vekst i økonomien er forventet å gå sidelengs. I 2015 var veksten på 6,9 %. Forventet vekst i 2016 er 6,3 %, og 6 % i 2017.

 

Den internasjonale økonomien stagnerer og solidariteten blir satt på prøve i 2016. Mulighetene som migrasjonen har gitt eurosonen er det bare Tyskland som har utnyttet. Mario Draghi - ECB - har uttalt at: «Migrasjon er ikke negativt for unionen». Han ser på migrasjonen som en mulighet for vekst i økonomien. Med lav vekst vil Europa og resten av verden oppleve en større sårbarhet. Hvordan vil den lave veksten påvirke Norsk økonomi på kort og lang sikt. Utfordringen i den globale økonomien ved inngangen i det nye året har behov for noen kloke ledere i verden.

Kilde:

The guardian - prognoser

 

Entreprenøren

I boken «7 Habits of Highly Effective People» av Stephen R. Covey beskrives sju trekk som er viktig for entreprenøren.

 

Foto: Twitter @GrunderNorge

 

Det kan være en utfordring, spennende og ikke minst arbeidskrevende å starte sin egen bedrift. En entreprenør kan skape sin egen arbeidsplass, men også skape nye arbeidsplasser.

 

Def: Entreprenørskap er å etablere og utvikle en ny forretningsmessig virksomhet. I den hensikt med å skape profitt (Gunn)

 

Def: Innovasjon betyr å skape noe nytt og bedre, noe som er mulig å selge og gi fortjeneste (Gunn)

 

Bloggen har skrevet en god del om Delingsøkonomien, utvikling av app-tech, hvor dette har skapt nye arbeidsplasser. Både mCash og  Zwipe er norske payment-apper. Mens Danske Banks mobilpay ble utviklet i Danmark, og etter to år kom den til Norge. Utvikling av apper til bruk i Delingsøkonomien har blitt det trendye innen næringsutvikling. Teknologien er motoren i utviklingen av den nye økonomien.

 

85% av ny virksomhet kommer fra allerede eksisterende bedrifter. Såkalte "spin-off", som eksempel Norsk Gjenvinning - Sirkulærøkonomi, og Finn.no som lar de ansatte i bedriften bli gründere, gjennom innovasjonsinkubatoren «Sandbox». Det er sjelden norske selskaper har slike løsninger, som hos finn.no. Tiden vil vise om dette er en god modell for entreprenørskap. Hos finn.no gir man fra seg en eierandel, til gjengjeld får man økonomisk bistand i startfasen. Dette vil gi noen begrensinger i muligheten til å satse videre internasjonalt. Du er og blir ansatt i firmaet, med lite kontroll over produktet du har skapt. Stephen Covey beskriver 7 viktige trekk ved en entreprenør! Vil da finn.no sin forretningsmodell tiltrekke seg en entreprenør!

 

Telenor - statlig eierskap - prøvde også på utvikling av appen Valyou, dette produktet ble ikke vellykket. Så etter kort tid ble den delen av virksomheten avviklet. I utgangpunktet er staten ingen god gründer. Gründere vil i en tidlig-fase ha behov for risiko-kapital, dette er før man vet om produktet vil gi god økonomisk avkastning til eiere og investorer. Der har Norge ingen god tradisjon. Norge har ett «hull i økosystemet».

 

Norge er på 14. plass i en global internasjonal index rangering for nyskapende virksomhet. Sør-Korea er på 1. plass. Sverige kommer på 3 , og Danmark 9. I undersøkelsen var det 141 land. Norge med sine 5 millioner, og Sør-Korea med 49 millioner innbyggere har ikke d samme utgangpunktet. Kultur- og holdninger er forskjellig i forhold til entreprenørskap. Norge er også ett høykostland, fortrinnet til Norge er kompetansenivået, så vi kan absolutt konkurrere globalt. Norges 14. plass kan vi være stolt av. Vi er på god vei til å skape nye arbeidsplasser innen bioteknologi, bioøkonomi, livsvitenskap og ikke minst havbruk, som allerede er godt utviklet i Norge. Der har vi mye ressurser, da Norge består av 70% kystlinje.


 

Internasjonal ranking for nyskaping                                          

Bilde: Twitter @GrunderNorge

 

Silicon Valley er den store drømmen for tekno-entreprenørene...........drømmenes land. Ett godt utviklet miljø, med muligheter for mentorhjelp, kontorplass og ikke minst tidlig-fase-kapital. USAs arbeidsliv er nok mer effektivt enn det norske, fordi det er større konkurranse. Hvis man lykkes så er mulighetene desto større. Men bare tre av ti innovasjoner eksisterer fortsatt etter fem år. Lykken blir å lykkes!

 

Kilde:

Dagens Næringsliv

Wikipedia

Twitter

 

#Entreprenør #SiliconValley #StephenCovey #Entreprenørskap #innovasjon 

Les mer i arkivet » Januar 2017 » Desember 2016 » November 2016
gunnstorro

gunnstorro

50, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits