Årets merkevarenavn VIPPS

Merk dere merkevarenavnet VIPPS. DNB lanserte denne vennebetalingstjenesten sommeren 2015. Siden den gang har flere aktører vært med i kampen om betalingstjenester i Norge. Spørsmålet har vært hvem som ville få den mest forbrukervennlige betalingsløsningen. Konkurrenten til VIPPS har vært MobilPay, en stor aktør fra den DanskeBank. MCash hos Sparebank1-alliansen. Den som har kommet seirende ut i første rundet er VIPPS. Vinneren innen payment-tjenester vil bli den som leverer den mest brukervennlige og konkurransedyktige tjenesten i fremtidens marked.

 

App for payment!

 

Etter samtaler siden november har DNB i samarbeid med Sparebank1-alliansen kommet fremt til en samarbeidsavtale. DNB vil opprette et frittstående selskap der DNB er størst eier med en andel på om lag 52%. Sparebank 1-alliansen skal eie 25%, de selvstendige sparebanken 12%, Eika 10% og Sparebank Møre 1%.

 

Det er over 100 banker som går sammen om VIPPS. DNB hadde «muskler» strategisk og økonomisk til å samle Bank-Norge til en felles betalingsløsning. Så vil fremtiden vise om denne alliansen er sterk nok når det kinesiske og amerikanske payment-løsningen blir sluppet fri i 2018. Etter uttalelser fra grunnleggeren av Alibaba (AliPay) Jack Mae er deres mål å erobre markedsandeler i Asia og India.

  

På lengre sikt ønsker DNB ekspansjon i det nordiske markedet, om dette ønsket blir oppfylt får tiden vise. Sverige har sin Swish, og Danmark MobilPay. Vil DNB´s VIPPS bli konkurransedyktig i Norden. Bloggen skal følge utviklingen innen betalings-løsninger. Som forbruker vil vi velge den løsningen som er mest brukervennlig.

Kilde:

e24

Dagens Næringsliv

Twitter @gstorro

EU-direktive PSD2 - GDPR

 

Retail Payment - felles infrastuktur

Bloggen har fulgt utviklingen for Payment i Norge. Det har vært en jungel av betalingsterminaler. Dette har vært lite brukervennlig. I ett forsøk på å rydde i denne jungelen ble selskapet Retail Payment etablert i juni 2016. Formålet er å utarbeidet en felles infrastruktur. Retail Rayment er eid av NorgesGruppen og Coop. Selskapet har 10 egne ansatte.

Retail Payment har knytte til seg flere partnere som IBM, Intel, Verifon, Forgerock og Capgemini som vil levere ulike deler innen payment.  Plattformen skal tilrettelegges for å kunne akseptere alle betalingsmidler som kort, mobil og ny kontaktløs teknologi.

 

Ny terminal innen betalingstjenester og kundekort

 

I våre naboland Sverige, Danmark og Storbritannia har de samarbeidet bredt om digital betaling. Bankene har støttet opp om fellesløsningene - ikke bare i utviklingen, men også fasen der løsningen skal tas i bruk. Dette har ført til at kontantløs betaling har fått en stor utbredelse. Dette må også bli det langsiktige målet for Retail Payment. I dag finnes ulike payment i bankene, tilbudet er mangfoldig.

MobilPay fra DanskeBank , Nordea

Vipps - DNB

MCash - Sparebank1 

Snapcash - Eika

Det er absolutt behov for en felles infrastruktur. Rema er en av handelsaktørene, som støtter opp om initiativet. Forbrukerne ønsker en kostnadseffektiv, brukervennlig og helhetlg løsning.

Ny teknologi fører til en ny maktfordeling i bransjen. Bankene gir signaler om overtallighet i staben med ny teknologi. Dette er en naturlig utvikling i fremtiden. Vi vil få god tid til omstilling. Det vil bli behov for fornyet kompetanse i finansnæringen, som er tilpasset den ny teknologi. Nye jobber blir skapt med fremtidens teknologi. Ny næring vil bli skapt med ny teknologi. Fremtidens jobbmarked vil by på nye og spennende jobber.

Når EU-direktivet (PSSD2), som trer i kraft 2018 vil det komme nye konkurrenter innen Payment, som Apple, Google og Samsung. Store multinasjonale selskaper, som kan gi en skarp konkurranse til det norske Payment markedet. Hvis de kan gi ett bedre tilbud til forbrukerne, kan disse erobre store markedesandeler i Norge innen Payment. Får håpe at Retail Payment utvikler ett produkt, som er konkurransedyktig i internasjonal målestokk.

.

Kilde:

Dagens Næringsliv

EU-direktiv PSSD2

Norges Bank

Finans Norge

 

En hyllest til mannen

Verdens snilleste mann, stort varmt hjerte og stor omtanke for sine medmennesker. Positiv - god samtalepartner. En stor historie-forteller. Vill alltid at de nærmeste skal sovne med ett smil om munnen og glede i hjerte. «Det beste er bare godt nok»

 

Denne mannen ble jeg gift med for 7 år siden. Så jeg har brukt noen år for å finne ham, men verdt å vente på. Som dere ser så er jeg nå kommet midt i livet. Så noe «bagasje» hadde jeg da vi møttes, men samtidig så hadde også han ett levd liv. Og vi hadde begge ett ønske om en felles fremtid. Det ville si å gi og ta, og møtes på midten. Og forhandlingene har fortsatt, og de vil fortsette i all fremtid.

 

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>Dublin. Irland (2010) - Fantastisk arkitektur

Hva vil det si å være to; du har noen å lage middag til, spise middagen sammen med. Gir deg roser på fredag. En oppmuntring i hverdagen. Noen å dele gleder og sorgene med.

 

Det skal sies at det er enklere på noen områder når man er ung, og ett ganske ubeskrevet blad i livets mysterier. Det man kanskje har til felles er alle sine reiser i inn og utland. Dagene har vært fylt av livets glade dager, lite eller ingen av livets sorger. Meste av tiden har blitt brukt på deg selv. Og selvfølgelig så tror man at livets enkelhet vill vare evig. Man har da hele livet foran seg, og mulighetene er mange. Så hvor skal man starte!

 

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>Dublin, Irland (2010)

 

 

Årene går. Livets tilfeldigheter slår til. Noen av drømmene blir oppfylt, og noe av livets illusjoner blir knust. Opp fra skuffen henter man «kart og kompass», og orienterer seg i det nye terrenget. Finner nye mål og strekke seg etter.

 

Ja jeg har vært så heldig å treffe mannen i mitt liv. Med en varme og godhet, som ingen kan ta fra ham. Han er der når du trenger ham som mest, og enda litt til.

ENHVER KVINNES DRØM. Litt provoserende kanskje, men dog sant. Dere som leter etter drømmemannen/ kvinnen. Det finnes jo ingen som er PERFEKT.

Å være to det krever raushet og romslighet fra begge. Tålmodighet og enda mer tålmodighet. Og ikke minst masse kjærlighet og omtanke.

 

I februar 2015 ble vi besteforeldre. Nye gleder og nye opplevelser. Slik fortsetter livs-veven.

Nav med ny rapport for arbeidsledighet

I dag har Arbeids- og velferdsetat Nav kommet med ny rapport for arbeidsledighet. Den viser en ledighet på 3,2% i januar, fra 2,8% i desember. Dette er en økning på 0,4% den siste måneden.

 

Justert for sesongmessige svingninger faller ledigheten med 1 200 personer fra desember til januar ifølge Nav.

Januar tallene viser at antallet nye personer som har meldt seg ledig til Nav var på sitt laveste siden desember 2014. Den justere ledigheten er ned med 5 000 personer fra ett år siden, da ledigheten var på 3,4%, ifølge Nav.

I desember registrerte Nav 78 600 helt arbeidsledig, som er 2,8% av arbeidsstyrken. I januar var antall registrert ledige 88 200. Ett år tidligere var 93 300 registrert som helt ledige.

Svingninger i jobbmarkedet er mindre når man justerer for normal variasjon. Sesongjusterte ledigheten var på 80 914 personer i januar, mot 82 151 personer i desember, og 85 701 personer for ett år siden, ifølge Nav. 

Figur fra twitter: @NAVNorge

 

Navs tall for arbeidsledighet er lavere enn tall fra SSB, inkl de som er på jakt etter arbeid uten å ha registrert seg hos Nav. Arbeidsledigheten for november hos SSB var på 4,7%. TV2 fant en ledighet på 7,8% for januar. Noe av forklaringen kan vises i overstående figur hvor det er en nærmere inndeling av gruppene. 
 

Tallene spriker fremdeles mellom tallene hos Nav, SSB og TV2.

Kilde:

E24 - Kjell Malkenes Hovland

Twitter

@NAVNorge

 

 

Norsk innkjøpssjefsindeks - PMI

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i samarbeid mellom NIMA og Danske Bank. PMI viser den største sysselsettingen på 25 måneder.

 

Sysselsettingsindeksen steg fra 50,0 i desember til 51,5 i januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden november 2014. Disse tallene stemmer godt overens med faktisk industrisysselsetting fra SSB statistikk. Pund og amerikansk dollar har blitt styrket i forhold til NOK. Pundet pr 31.01 kurs på NOK 10,3133 og dollar NOK 8,2624. Den andre faktoren som påvirker PMI er en forsiktig økning i oljeprisen etter enighet i OPEC om oljekutt fra 1 januar.

 

Tall fra SSB - 30 januar 2017

 

Norsk PMI, sesongjusterte tall viser følgende:
Ordreindeksen falt fra 53,1 i desember til 50,6 i januar. Reduksjonen skyldes i sin helhet enda svakere ordreinngang fra eksportmarkedet, mens ordreinngangen fra hjemmemarkedet ble bedre. Ordreindeksen har vært svært volatil det siste året.


Produksjonsindeksen steg fra 51,5 i desember til 52,1 i januar. Det viser en positiv, men moderat vekst i produksjonen i januar. Færre bedrifter melder om redusert produksjon. Bortsett fra november målingen er dette niende måned med økende produksjon.

Endelige tall for innkjøpssjefens forventnigsindeks for industrisektoren i eurosonen viste onsdag en oppgang til 55,2 poeng i januar. I desember var PMI 54,9 i eurosonen. Dette er de beste tallene siden krisen begynte for alvor i 2011. Tyskland har en PMI 56,4, har ikke vært så høy på 36 måneder. Irland 55,5 det laveste på to måneder. 

 

Grafe og tall fra Eurostat

 

 

Kildere:

Twitter: @SSBnytt

NIMA og Danske Bank

Dagens Næringsliv

Twitter EU

Twitter @gstorro

 

Statistikk for arbeidsledighet i Norge

Del 2

I November var 130 000 personer uten jobb, det vil si 4,7% av arbeidsstyrken, ifølge AKU fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig som arbeidsledigheten har falt i November, har også sysselsettingen falt med 0,5%. Dette er ikke positivt for det norske arbeidsmarkedet. Yrkesdeltagelsen har falt gjennom hele 2016, men prosentvis arbeidsledige viser en nedgang.

 

AKU fra Statistisk sentralbyrå (November)

 

Det har vært en negativ utvikling i sysselsettingen gjennom 2016. Lavere tall i november enn ved starten av året. Ser vi på utviklingen helt fra 2014 har det vært en negativ utvikling i arbeidsledigheten.

SSB - AKU publisert 24 januar 2017
 

Grunnen til at ledigheten har vært stabil i 2016 er at de som er meldt ledig har blitt redusert. Årsaken til dette kan være at de har gått over til andre ytelser. Dagpenger har man rett på i to år.  

 

Dette kan være en svakhet i statistikken. Den fanger ikke opp alle nyansene i arbeidsmarkedet. Fylket med sterkest vekst i registrert ledighet fra november 2015 til november 2016 er Hordaland med en vekst på 1077 personer, det vil si 13%.

 

SSB - AKU for de med universitets- og høyskoleutdannelse 

 

I forrige post ble det diskutert nyanser i de forskjellige statistikkene til SSB, NAV og undersøkelser gjort av TV2. Dette kan fortelle litt om hvorfor det er avvik statistikkene for arbeidsledighet.

 

Kilde:

TV2 nyheter den 24 januar - Kenneth Fossheim og Steinar Figved

Dagens Næringsliv

Twitter @gstorro

Twitter @SSBnytt

Instagram: gunngtm

 

Statistikk for arbeidsledighet i Norge

Del 1

SSB statistikk sier at det finnes en ledighet i Norge på 4,7%, det vil si 130 000 mennesker i November. NAV´s statistikk viser en ledighet på 2,8% i desember. Det utgjør 78 556 personer. Summen av helt ledige arbeidssøkere og de på tiltak, var ifølge NAV på 3,6% i desember. Etter TV2 sine undersøkelser finnes det 223 165 arbeidsledige, 7,8% av arbeidsstyrken. Hvilke av disse tallene er riktig!

 

Hvor har de arbeidsledige «forsvunnet», og hvorfor er de ikke med i statistikken til SSB og NAV. TV2 sine undersøkelser viste en ledighet på 7,8%, det vil si 223 165 arbeidsledige. Dette er ett avvik på nærmere 100 000 i forhold til SSB statistikk. SSB statistikk viser at sysselsettingen falt med 0,5%. Det har vært en negativ trend for sysselsetting gjennom hele 2016. Tallene viser en negativ utvikling helt siden utgangen av 2014. 

 

 

Det vil si at ikke alle som står utenfor arbeidslivet i Norge i dag får være med i den offisielle ledighetsstatistikken. For mange mennesker er dette helt uforståelig. TV2 sin undersøkelse viser at 88 000 av 143 000 mottakerne av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Norge får beskjed om at de er arbeidssøkere når de logger seg inn på sine sider på NAV, likevel tas de ikke med i statistikken.

Ifølge NAV blir ikke disse 88 000 mottakerne av AAP inkludert i statistikken. De internasjonale kriterier tilsier at man må være klar til å begynne raskt i arbeid.

 

En annen gruppe er arbeidssøkere som tar en midlertidig jobb. De kan arbeide inntil 50 prosent av det de gjorde i sin tidligere jobb. Jobber de en halvtime eller mer i løpet av 14 dager, er de ikke lenger helt ledige, men delvis ledige. Det finnes 35.672 arbeidssøkere er i denne kategorien.

I tillegg finnes det 19 950 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak, de er ikke definert som helt ledige.

 

Spørsmålet blir hvilke tiltak kan gjøres for å bedre statistikken, så det blir større samsvar imellom NAV, SSB og TV2 sine statistikker! Det vil også gi mulighet for større målrett tiltak fra NAV. «Skjult» ledighet er en «sovepute» for våre politikkere. Det ser ut til at den «skjulte» ledigheten har økt siden 2014. 

 

 

Kilde:

TV2 nyheter den 24 januar - Kenneth Fossheim og Steinar Figved

Dagens Næringsliv

Twitter @gstorro

Twitter @SSBnytt

Instagram: gunngtm

 

Statement from Nobel prize winner Angus Deaton

Theresa may came across as the anti-Thatcher

 

Angus Deaton tells that may´s speech missed out some key issues.

For starters, there was no mention of Scotland - Deaton´s home country. He wants to be a member of the European Union, and a member of the United Kingdom - and now that doesn´t seem possible.

 

Scottish economist Angus Deaton
 

 

And on trade, Deaton says:

- I was surprised she talked about free trade all the time, ande she didn´t talk about the customs union

- That´s a big deal. Free trade and custom union are not the same thing, and I thin that will hurt Britain

- Deaton haven´t change the expectation that in the long run Britain would be a lot better of in the EU than out

- This was the first time that Deaton has watched May speak in the flesh, and he was reminded of an earlier Conservative leader.

- The immediate analogy when you see her for the first time is, this looks like Mrs Thatcher. But when you listen to her, she´s sort of the anti-Thatcher in some sense. Mrs Thatcher used to say there is no society, while she was talking about society.

- Mrs Thatcher would have not been very keen on taking us out of the EU.

- So it really is very different from Mrs Thatcher

 

 

Kilde:

The Guardian - 19 january 2017 - World Economic Forum 2017

Twitter @gstorro

Nobel Prize winner in Economy Angus Deaton

Brexit

Brexit har vært ett av temaene i Davos under World Economic Forum. Theresa May holdt en tale torsdag i denne uken, hvor hun sa at hun ville lede an innen globale handelsavtaler, rettferdig beskatning av bedrifter og multinasjonale selskaper.

Planen er at skilsmissen skal starte i mars 2017. Forhandlingen skal foregå med EUs politikere og ikke næringslivet. For Storbritannia vil forhandlingen få en større kompleksitet. England vil selvfølgelig prøve å få beholde det vil som gi dem fordeler, men dette vil nok ikke EU. Om Storbritannia vil få noe som Norge, en EØS-avtale er i dag uklart. Utfra Therese May´s uttalelser i den senere tid er lite avklart innad i regjeringen hvordan dette skal foregå. Denne vinglingen har gitt store svingninger i pundet, men valutaen har hentet seg fort inn igjen.

 

Statsminister Storbritannia Theresa May (Bilde: Davos 2017)

 

- I det indre marked ønsker statminister May en omfattende handelsavtale med EU, som gir markedsadgang for bilindustri, tjenestesektor og finansnæringen.

- Det vil bli en snarlig dom i britisk høyesterett, som avgjør om regjeringen kan på egen hånd ta England ut av EU med mandat fra folkeavstemmingen eller om parlamentet skal få si sitt. Mye er uavklart i hvordan dette skal foregå.

 

- Britene ønsker ikke å gi milliardbidrag til EU´s budsjetter, men åpner for å være med i enkelte programmer. EU ønsker at britene skal betale 30-40 milliarder euro til pensjoner og andre prosjekter, der de allerede har forpliktet seg.

- Ønsker fortsatt ett samarbeid med EU og bekjempelse av kriminalitet og terror. På dette punktet er det enighet mellom EU og Storbritannia.

 

- Når det gjelder tollunionen ønsker Storbritannia ett slags delvis medlemskap. Men vil EU godta noe slikt. Alle godene, men ingen ulemper. Sjelden det er mulig i andre skilsmisseforhandlinger.

- Ett av hovedformålene med Brexit er å få stanset EU-innvandringen. Men England som for andre land er en viss innvandring en ressurs for ett landet, såfremt de får delta på lik linje med andre borgere. Utvandring/ innvandring har foregått til alle tider.

 

Statsminister Theresa May ønsker fortsatt alle godene ved ett EU-medlemskap. Det spørs om dette er mulig. I forhandlingen med EU kan det bli knallhardt , og i ytterst tilfelle iskaldt. Hvor mye vil England bidra med til EU-kassen. EU kan ikke gi meget gode avtaler til Storbritannia, for dette kan gi incentiver til andre land til å forlate EU. Pascal Lamy, tidligere ansatt i EU og generaldirektør i World Trade Organisation sier at vil egentlig Storbritannia noen gang forlate EU!

 

 

Oppdatering 24 januar 2017

Theresa May må få godkjenning fra parlamentet for å sette i verk artikkel 50. Selv om folkeavstemmingen ga ett resultat på JA 52% og NEI 48%. Dette kan forsinke prosessen. Høyesterett har bestemt dette i dag 8 mot 3 stemmer. Det vil si at PM bare har to måneder frem til slutten av mars. Travle tider i Storbritannia. Bloggen vil følge prosessen videre i Brexit.

 

 

Kilder:

Twitter - @gstorro

The Guardian

World Economic Forum 2017

Dagens Næringsliv

 

Enklere å starte aksjeselskap

 

Ett utvalg oppnevnt av regjeringen, ledet av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI - NOU 22:2016 har kommet med forslag til forenkling av aksjeloven. I dette innlegget skal vi se nærmere på aksjelovens § 3-1 1. ledd, der det er foreslått at minstekravet for aksjekapital blir satt ned fra 30 000 til én krone. Hva innebærer dette for de som vil starte en bedrift? Vil enkeltmannsforetak endre selskapsform til AS. Utredningen er nå sendt på høring, og planen er å fremme lovforslaget for stortinget i 2017. 

Forenklingen av lover og regler ble startet av flertallregjeringen høsten 2009. De hadde ett ønske om ett enklere regelverk for næringslivet, spesielt små og mellomstore bedrifter. Det første utvalget ble ledet av advokat Gudmund Knutsen.

Forenklingen i stiftelsesreglene ble første gang gjennomført 1 januar 2012, da aksjekapitalen ble redusert fra 100 000 til 30 000 kroner.

Grunnen til dette var ett ønske om å gjøre det attraktivt å stifte norske aksjeselskaper i stedet for et NUF-selskap. Selv om aksjekapitalen blir redusert til én krone vil finansinstitusjonene kreve garanti eller pant for sikkerhet ved låneopptak i selskapet/ firma. Fordelen er at aksjekapitalen ikke er bundet i firma. 

Tabell 7.2 nedenfor viser at av alle aksjeselskaper som ble stiftet i 2015, ble 65 prosent av selskapene stiftet med minste lovlige aksjekapital på 30 000 kroner (kilde: Foretaksregisteret).Videre viser statistikk at antall registrerte NUF har gått ned fra 17.184 pr. 31. desember 2011 til 9.150 pr. 31. desember 2015, jf. tabell 7.3 nedenfor. (Kilde: Foretaksregistret)

Statistikk viser at det i 2015 ble stiftet 26.706 aksjeselskaper, mens det i 2011 ble stiftet 16.249 aksjeselskaper, jf. tabell 7.4.

 

Nedgangen i antall NUF tyder på at reduksjon i kravet til minste aksjekapital har vært vellykket i den forstand at den norske aksjeloven er blitt mer konkurransedyktig sammenliknet med aksjelovgivningen i andre aktuelle europeiske land.

 

Samtidig som Norge endrer sine lover og regler må dette harmonisere med EU og EØS lovgivning. Det må også hensyn tas lover og regler i de andre nordiske land. En rekke land som Tyskland, Frankrike, Irland og Storbritannia har én euro som minstekrav.

Utvalget mener også at det bør satses på ny teknologi. Utfordringen for bedriften/ regnskaps-organisasjonen ved innføring av ny teknologi er den rivende utviklingen innen den digitale verden. Organisasjonen vil også få behov for å oppdatere bedriftens internkontroll. Det vil også bli behov for opplæringa av ansatte i ny teknologi, ikke minst en godt utnyttelse av nyvunnen datateknologi i organisasjonen. Å finne eldre dokumenter på «utgått» IT-teknologi kan bli en utfordring i fremtiden.

 

Forenkling av aksjeloven i 2013 har ifølge tabellene vært etter forventningen. Mindre registrering av NUF. Enklere og starte ett firma. Ny teknologi har også gitt nye muligheter, men også nye utfordringer 

 

 

Kilde:

Norges offentlig utredning 22:2016 - Aksjelovgivning for økt verdiskapning

Dagens næringsliv

Twitter

 

Economists React to the December Jobs Report: «Very Close to full Emlpoyment»

 

  • The Labour Department reported 156,000 new jobs and 4,7% unemployment

The Wall Street Journal, jan 6 2017 by Josh Mitchell 

Job creation slowed in December but other details pointed to a tightening labor market. The economy added 156,000 jobs last month, while the jobless rate rose slightly to 4.7% as more Americans entered the labor force. Workers - hourly wages grew 2.9% over the past 12 months, the strongest yearly gain in more than seven years. Here´s how economists and analysts reacted to Friday´s report.

For the year, the economy averaged job creation of about 180,000 per month - a solid result, but one that represents the slowest pace since 2012. While this is partially reflective of the slowdown in the pace of economic growth, it also reflects a labor market that is increasingly tight. «Employers are simply having a harder time filling open positions as the economy nears full employment» - Jim Baird Plante Moran financial Advisor

 


Twitter: @NYCdisinterest - Obama handed one of the strongest economies in modern American politics.

 

This solid report further underlines the Fed´s point in December that the economy is now very close to full employment. Job growth was decent and wage growth is picking up nicely. But the only real show in town is Donald Trump´s inauguration. «The economy is doing well and doesn´t obviously need the shot in the arm that Trump is planning on providing.» Interaction between the Fed and Trump, and the resulting policy mix, is likely to be the defining theme for investors this year. - Luke Bartholomew, Aberdeen Asset Management 

 

 

Update:

January 20 2017, will president Trump move into the White House, and the blog will continued follow the economy in USA. Chart from twitter @NYCdisinterest

 

Kilde:

The Wall Street Journal - January 6, 2017

Twitter

               

Rekordhøy pris på Bitcoin

Prisen på Bitcoin har mer enn blitt doblet i 2016. Ved inngangen på året var prisen $435, den 3 januar har Bitcoin en pris $1021,52. Bitcoin har nytt momentum. Prisen har ikke vært så høy de siste tre årene.

Bitcoin er en global digital mynt, som raskt kan kjøpes og selges. Valutaen har blitt populær i økonomier som har en usikkerhet i sin egen valuta. Dette gjelder først og fremst Kina, men også Hellas og Argentina. I løpet av 2016 har yuan blitt svekket med 7 prosent.

Når investorer  opplever makroøkonomisk usikkerhet er ett alternativ å kjøpe Bitcoin. Grunnen til dette er at strukturer og organisering i samfunnet ikke fungere optimalt. Det har også blitt større aksept innen finans, først og fremt for teknologien Blockchain. Janet Yellen i FED har også uttalt de skal utrede Bitcoin og Blockchain. Tidligere finansminister Lawrence Summers i administrasjonen til Bill Clinton, uttalte at dette er en historisk endring som skjer her og nå.

Etter forespørsel av mine twitter-venn @olhuveli1988 om hva jeg trodde Prisen på Bitcoin ville bli i 2017.  Ett utdrag fra Coindesk 1 januar 2017:

Utdrag fra @coindesk 1 januar 2017

 

Dette er en uttalelse fra de som jobber tett på teknologien i hverdagen. Og har en god innsikt i hva som skjer. Spådommene for 2016 ble ikke helt som forutsett. Det er knyttet mye usikkerhet rundt Bitcoin, men etter hvert som jeg har fulgt både teknologien og de digitale myntene er det først og fremt teknologien som er av størst interesse i dag.

Den totale verdien av Bitcoin er $16,41 milliarder i dag 3 januar 2017. Bitcoin nærmer seg all time high. Bloggen skal fortsette å følge utviklingen innen Blockchain og Bitcoin

 

Kilder:

Coindesk

Twitter

Reuters news

Bitcoin price

Wikipedia

Alipay fra Kina har blitt valgt som betalingstjeneste av FinansNorge

Jack Mae er grunnlegger av Alibaba Group Holdings år 2004. Bedriften Alibaba støtter Ant Financial Service Group, som har lansert Alipay, en paymenttjeneste som i dag er støttet av 65 finansinstitusjoner. Visa og MasterCard har kjøpt seg inn i selskapet. To viktige aktører innen betalingstjenester. I Kina har Alipay 400 millioner brukere, som er nesten 50% av Kinas online payment marked i 2016. Jack Mae eier også South China Morning post. Jack Mae har blitt en suksessrik businessmann i Kina med sin teknologi. Ant Financial Service Group satser mot de store markedene som India, Filipinene og Malaysia. De ønsker å satse mot de landene som ikke har så godt utviklet markeder, istede for markeder som allerede har godt utviklede paymentmarkeder som Europa og USA.

App tech

 

Finans Norge har valgt Alipay som sin samarbeidspartner innen betalingstjenester på grunnlag av dens utbredelse på verdensmarkedet. De har vært avventende for å se hvilke selskaper MasterCard og Visa har valgt som samarbeidspartnere. Da disse er ledende innen betalingstjenester i dag.

  

Noe av utfordringen med valg av en betalingstjeneste fra Kina er deres styresett - kommunisme. President i Kina Xi Jinping har de siste årene orientert seg mer mot markedsøkonomi, og tillater private aktører i forretningslivet. Dette har ført til økonomisk vekst.

 

I disse dager har Kina en markering av nettopp menneskerettighetene i Bejing. Det ble holdt ett internasjonalt symposium, og den kinesiske regjeringen sitt eget dokument om landets «filosofi, praksis og bidrag» til retten til utvikling. I år er det 30 år siden FN-erklæringen om menneskerettighetene ble vedtatt.

 

Fremdeles har Kina mange utfordringer, som manglende økonomisk omstrukturering, skjev inntektsfordeling, energiproblemer, moralsk forfall og dårlig internasjonal omdømme.  Kinas myndigheter har ett ønske om å forbedre befolkningens levekår. Økonomiske fremskritt er ett godt grunnlag for å oppfylle de grunnleggende menneskerettighetene.

 

For seks år siden tildelte Norge fredsprisen til demokratiforkjemperen Liu Xiaobo. Han har fremdeles ikke mottatt sin fredspris, men sitter fengslet i Kina. Dette har ført til at Kina har ett anstrengt forhold til Norge i dag. Demokrati og menneskerettigheter er nært knyttet sammen. Der har Kina fremdeles ett stykke igjen.

 

Kilde:

South China morning post - Eier Jack Mae

Dagens Næringsliv

Twitter

Wikipedia

 

 

Hva skjer med NOK

i løpet av 2016 har kronen styrket seg. Både til glede og bekymring for en økonom. Den absolutte glede for Norge er at det blir billigere og feriere for nordmenn i utlandet, billigere og importere varer til Norge, men også dyrere for de næringene som skal eksportere til utlandet.

 

Brexit ble en vekker for EU. Hvordan kunne dette skje! Grunnen til dette kan være at Britene synes ikke at de har fått noe bedre økonomisk levestandard ved å være medlem av EU. Det britiske pundet ble svekket etter Brexit, med ca 2 pund, fra 12 til 10 pund. Og har i dag (Desember 2016) ikke kommet tilbake til sin storhetstid på over 12 pund.

Kursutviklingen fra mars til august 2016


I dag har Italias Statsminister Matteo Renzi fått nei til sitt forsøk på redde finansnæringen i Italia. Dette skulle gjøres med en grunnlovsreform ved å gi landets regjering større evne til å gjennomføre grepene som skulle til for å få den italiensk økonomien på rett kjøl. Dette skulle gjøres i hovedsak gjøres ved: 1)begrense senatets innflytelse over italiensk politikk 2) overføre makt fra regionen til statlige myndigheter. Euroen fikk seg ett lite «rystning» i den forbindelse, men hentet seg inn igjen i morgentime. Både USD og EUR har blitt svekket i forhold til NOK i løpet av 2016.

 

Bilde fra twitter: @GemmaActon

Euro/ Dollar etter nei til grunnlovsendring i Italia

 

I USA skal den republikanske kandidaten Donald Trump innta det hvite hus den 20 januar. Hva som vil skje med USD med den nye presidenten! Trolig vil økonomien få en «boost» med den nye presidenten, men på lengre sikt kan USD bli svekket. Han har lovet den amerikanske befolkningen å gjøre «Amerika great again», i overført betydning «alt var så mye bedre før». Globalisering og ny teknologi har kommet for å bli. På lengre sikt må man finne løsninger i politikken innenfor disse rammene.

Norsk kronekurs blir påvirket av det som skjer i Verdensøkonomien. Men vi er i den heldige situasjonen at vi har oljefondet. Med kloke politikere kan vi unngå at norsk økonomi blir hardt rammet.

 

Kilder:

The Guardian

E24

Twitter

 

Insekter til mat

Hva sier du til insekter som lørdags-godt, som ett alternativ for sjokolade, potetgull og lakris til barna. Fra dette perspektivet så er det mye sunnere. Insekter er rik på proteiner. Det er mange i dag som er intolerante mot ulike tilsetningsstoffer.  I disse tilfellene så kunne insekter være ett godt alternativ. Men Norge har ikke kultur for insekter til mat, i motsetning til feks Thailand.

 

Insekter til mat!

Insekter kan være med å skaffe nok mat til klodens voksende befolkning i fremtiden. Ny teknologi gir mulighet for utnyttelse av produkter fra primærnæringen på en ny måte. Dette sier professor Anne Sverdrup Thygeson ved Institutt for Naturforvaltning (NMBUI).

Det finnes 1900 spiselige insekter, og i en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika er insekter i dag en del av kostholdet.

Firmaet Protix avlser insekter på plantebaserte organisk avfall, noe som krever liten plass og lite vann. Dette er to ressurser vi bruker for mye av i dagens matproduksjon

I fremtiden kan det være mulig å erstatte kjøtt med produkter av insekter, som er bra for både jordkloden og vår egen helse. Dette kan bli bærekraftig for fremtiden.

Norge må satse på grønn konkurransekraft i fremtiden, og dette kan skape arbeidsplasser. Ny teknologi gir nye muligheter. Den helsemessige gevinsten kan være stor for befolkningen.

 

Kilder:

Dagens Næringsliv

Forskning.no

Twitter

http://www.protix.eu/projects/

 

 

Historiske kvinner 1872 - 2016

Med god hjelp av Time Magasin har jeg blitt kjent med kvinner som tidligere har stilt som presidentkandidater i USA fra 1872-2016. Presidentkandidaten Victoria Woodhull må ha vært en modig kvinne. Kvinners rettigheter sto ikke så sterkt den gangen. Dette var også før prevensjonen´s tid. Og den friheten som dette ga kvinnene. Kvinner i USA fikk stemmerett først i 1920.

Kandidatene til ett presidentvalget har behov for å reise økonomiske midler. For mange kan dette være en utfordring.

 

Her får du også bli kjent med fem kvinner som har stilt til presidentvalg i USA igjennom tidene, noen av disse lenge før SoMe:

 

Navn: Victoria Woodhull

År: 1872

Parti: Equal Rights Party

Stemmer: Finnes ikke offentlig tilgjengelig

Parti-program: Stemmerett for alle, Politiske reformer, Borgerrettigheter og Sosial velferd

Bilde: Victoria Woodhull

 

Som visepresident utnevnte hun Fredrick Douglass, den første afro-amerikanske visepresidenten. Dette var 48 år før kvinnene fikk stemmerett. Historikerne har ikke blitt enig om hennes navn faktisk dukket opp på landets stemmesedler, eller om hun fikk noen stemmer, men en ting er de enig om at dette var ett historisk løp.

Hun kunngjorde sitt president-kandidatur i New York Herald i 1870. Men hun var kontroversiell og polariserende. Noen dager før valget publiserte hun en artikkel, som slettes ikke var akseptabelt etter datidens normer og regler. Dette ble slettes ikke populært. Hun var kun 34 år på dette tidspunktet.

 

Navn: Gracie Allen

År: 1940

Parti: Surprise Party  

Stemmer: Ukjent

Parti-program:  «Redwood, trimmed with nutty pine»

Gracie Allen stilte som presidentkandidat for å skape blest om sitt radio show. The Hids Honey & Almond Cream Program. Delvis alvor i sitt kandidatur, men også noe satire. I utgangspunktet visste hun at muligheten for å bli presidentkandidat var umulig for en kvinne i 1940. Men om ikke annet så fikk hun oppmerksomhet for sitt kandidatur som president.

 

Navn: Shirly Chisholm

År: 1972

Parti: Demokratene

Stemmer: 152 delegate votes in the Democratic primary

Program: Like rettigheter og økonomisk rettferdighet

 

Bilde fra BBC News - Shirley Chisholm at the Democratic National Convention 1972
 

Shirley Chisholm var den første afro-amerikanske kvinnen som ble valgt til Kongressen i 1968. Endelig var Kongressen i USA moden for en kvinne med afrikansk bakgrunn. I 1972 bestemte hun seg for å ta neste steg i sin karriere. Hun gjorde ett forsøk på å bli demokratenes presidentkandidat. En av årsakene til at hun ikke ble nominert var at hun ikke hadde de økonomiske midlene som sine motkandidater. Hun tapte for Richard Nixon. Men var egentlig USA moden for en kvinnelig president i 1972. I 2014 fikk hun sitt eget frimerke. Dette som en anerkjennelse for sitt forsøk på å bli president i 1972.

 

Navn: Linda Jenness

År: 1972

Parti: Sosialistisk arbeider parti

Stemmer: 83 000

Program: Frigjøring for kvinner, aldri mer krig i Vietnam

 

Etter hvert er det flere kvinner som stiller til presidentvalg. Linda Jenness, en sekretær fra Atlanta, stiller til valg samme året som Shirly Chisholm. Hun samarbeidet med Evelyn Reed. Hun utfordret George McGoven til debatt, men han nektet å stille. Også L. Jenness hadde problemer med å finansiere sin valgkamp. På tross av liten vilje hos sine motkandidater for å ta henne på alvor, skal hun ha kredit for sin innsats i valgkampen.

 

Navn: Jill Stein

År: 2012 og 2016

Parti: Grønne verdier

Stemmer: 469 015/ 2012 

Twitter: @DrJillStein

Program: Miljø og grønne jobber

 

Dr. Jill Stein


Jill Stein stilte til valg som president i 2012. H. Clinton stilte til valg som presidentkandidat i 2008, men ikke i 2012. Hun kom tilbake i 2016. Jill Stein´s motivasjon for å stille som presidentkandidater: «Våre barn trenger mødre som ikke gir opp».  Stein var også presidentkandidat i 2016, og fikk 2% av stemmene. Hun var ikke så synlig i media. I USA er Økonomi viktig for mulighet til å bygge seg en stab og markedsføring. 

 

Det har vært interessant å bli kjent med de kvinnelige presidentkandidatene i USA fra 1872 - 2016. Som vi ser har tidene forandret seg, og mulighetene for å bli president i Det Hvite Hus blitt større og større. Hvem som en dag vil bli den første kvinnelige presidenten i USA, tja si det. Og hvilket år! Hillary Clinton er 69 år, så hun stiller vel ikke til valg igjen, men Jill Stein kan fremme sitt president-kandidatur igjen.

 

Kilde:

Time Magasin - 12 mai 2015

Twitter

Wikipedia

 

 

Demonstrations outside the Bank of England

 

A protest is taken place outside the Bank of England, by campaigners who oppose its bond-buying QE programmer. 

The group, called Positive Money, belive that the goverment should take back the ability ta make and distribute money fram the commercial banks (who currently create money whenever they issue a loan).

Positive Money that the current levels of inequality, personal debts, and high government borrowing all stem from the banks - control of the money-printing.

As they put it:

"We believe the power to create money must be removed from the banks that caused the financial crisis and returned to a democratic, transparent and accountable body. New money must only be created and used to benefit the public and society as a whole, rather than just financial sector."

 

City economist and author George Cooper isn't convinced you can actually create money without debt*, but still welcomes their contribution to the debate....

- basically because money is (among other things) transferrable credit

Fran Boait - Positive Money Executive Director
 

 

Update:

Positive Money's Executive Director, Fran Boait says the BoE and the goverment should rethink monetary policy, rather than relaying on QE and ultra-low interest rate:

She told CNBC that:

"Since the crach we've had low interest rate, and the've created one of the slowest recoveries in history"

 

(as explained here)  http://www.davekuhlman.org/blog/?p=576

 

Kilde:

The guardian 3 november 2016

Twitter

 

 

Presidentvalget 2016 - USA

Norske medier har vært lite entusiastiske for Hillary Rodham Clinton (f 1947), som USA's neste president. Hva er grunnen til dette! HIllary Clinton har en lang og solid erfaring som advokat og politiker, men også i å leve som kvinne, og ikke minst livserfaring. Bernie Sanders kjempet også om å bli (D) kandidat, men fikk ikke den støtten han trengte hos (D). BS har en politikk som ligger nærmere den norske velferdsmodellen, av ulike grunner hadde han ikke så stor oppslutning hos (D), H. Clinton har vært en profilert politiker i lang tid, og har ett stort kontaktnettverk innen næringsliv og politikk.

Donald Trump (R) presidenkadidat, the «self made man». En stor forretningsmann med eget show på TV «Apprentice». Dette kan være noe av grunnen til at han har blitt (R) sin presidentkandidat. Kjendisfaktoren er høy, men liten politisk erfaring. Hvis D. Trump vinner valget, hvem blir utenriksminister! Har han kontakter innen politikken, og finner kandidater med erfaring.

 

Noe av grunnen til at D. Trump står så sterkt i politikken er finanskrisen i 2008. Når krisen rammer blir de fattige rammet hardest, mens de rikeste kommer tilbake til normal levestandard hurtigere. Enda i dag lever mange amerikanere i ytterst fattigdom etter finanskrisen i 2008. Disse har mistet troen på politikk, og håpet på en bedre hverdag. For disse er D. Trump politikk som musikk i ørene , som «Let's make America great again». Alt var så mye bedre før.

H. Clinton hører til de mer etablerte innen politikken i USA. Hun har kjempet for kvinner og barn rettigheter i hele sitt yrkeskarriere. Hun giftet seg med Bill Clinton, flyttet til Arkansa, og jobbet for Legal aid society - fri rettshjelp for de fattige. Hun ville beholde sitt eget etternavn Rodham, men dette førte til at Bill Clinton tapte valget ifølge ekspertene. Så til neste valg endret hun etternavn til Clinton for å hjelpe sin mann å bli valgt.

  

Hillary Rodham Clinton er organisatorisk, analytisk og strategisk. Hun har alltid vært politisk interessert, dette har ført henne dit hun er i dag. Hvilke utfordringer hun har møtt underveis for å komme dit hun er i dag er mange. Men hun har en egen evne til bygge relasjoner til sine medmennesker, som gir en vinn-vinn situasjon for alle. Ett eksempel er da Bernie Sanders måtte gi tapt for Hillary Clinton, for å bli (D) sin kandidat. Bernie Sanders har fått gjennomslag for noe av sin politikken, som vil prege USA de neste 4 årene. In politics, sometime you lose an sometime you win. Hillary Clinton tilhører til de etablerte innen politikken, dette trenge ikke å være en fordel. Men USA vil få en kandidat med lang erfaring innen politikken.

2016 USA presidential election poster. EPS 10

 

Valget i USA kan bli avgjort som ved Brexit, hvor strømmingene hos en mindre masse i befolkningen går til valgurnen, og gir flertall for Donald Trump. Uansett utfallet av valget, det kan bli en turbulent tid i Amerika de neste fire årene. Donad Trump kandidatur i kraft av hans «ustabilitet». Hillary Rodam Clinton kan bli forsøkt avsatt, som president. Hos republikanerne (konservative) er hun nok ikke så populær. Men i en slik situasjon vil hun nok bruke sine egenskaper som brobygger mellom de ulike grupperinger for å skape ro, slik at alle amerikanere opplever en bedre hverdag, selv de aller fattigste i USA. Dette er en av de viktigste faktoren for vekst i verdensøkonomien.

 

Virtuell reality- (VR) - i helsesektoren

Ny teknologi innen helse som vil gi en revolusjon i helsesektoren. Virtual reality (VR), dette omfatter syn- og lydinntrykk, som gir brukeren en del av virkeligheten ved bruk av stereoskopike apparater.

 

VR-headset

I dag samarbeider bedrifter innen spill-tekonologi og aktører innen helsesektoren. Men dette er bare i en startfase, etter hvert som denne formen for behandling innen helsesektoren blir tatt i bruk vil det gi muligheter. På dette grunnlaget vil det bli utviklet nye bedrifter og store besparelse innen helsesektoren. Og ikke minst reduserte lidelser for de som kan gjøre nytte seg av denne behandlingsformen. Sunnaas sykehus er den helseaktøren som i dag har kommet lengst i å ta i bruk spillteknologi i behandling.

Howard Rose og Ari Holland har i dag bedriften DeepStream VR med base i San Francisco, som har eksistert i tjue år. De utvikler VR opplevelser til bruk i smerteterapi, basert på teorien om at smerter blir dempet ved å distrahere hjernen med andre inntrykk. I Norge har bedriften Attensi, med kontor i Oslo (etabl. 2009) sju års erfaring fra spillbransjen, og de har i dag levert flere prosjekter til helsesektoren. Attensi deltar i flere forskningsprosjekter der man tester bruk av VR i ulike typer behandling.

 

Tenk deg at du ligger på sykehus ett operativt inngrep med store smerter, og du savner dagliglivet. Du får utdelt VR-briller, og kan velge å «reise» på safari med hvaler, elefanter eller løver. Når dette har god effekt på pasienten, vil antall sykedager bli redusert og ikke minst tiden for rehabilitering . 

Smerter er en tilstand som helsevesen opplever som vanskelig og behandle. Årsakene til at vi får smerter er sammensatt. Med ny teknologi innen helse vil det gi nye muligheter, og ikke minst forbedret livskvalitet for de som blir rammet av slike invalidiserende tilstander.

VR-teknologi har også uante muligheter for bruk innen film, journalistikk, utdannelse, markedsføring og reiseliv. Vi har bare oppdaget en liten del av VR sine muligheter i dag. VR vil gi oss en ny hverdag, som da smart-telefonen kom på markedet.

 

VR-teknologi i bilindustri

 

Kilder:

D2 - juli 2015

Dagens næringsliv

Internett

Twitter

 

 

 

Konkurranse innen mobilbetaling

Mobilbetaling har en formidabel vekst både i Norge og verdens markedet. Hvem vil bli markedsleder. Nye EU-regler (PSSD2), som vil tre i kraft 2018 for mobilbetaling, vil åpne markedet for nye aktører. Er det Facebock, Amazon, Apple eller Google, som vil komme med stor tyngde inn på det norske markedet i løpet av 2018. Innen den tid bør payment i det norske markedet få til en felles løsning, ellers er jeg redd for at de små blir spist av de store. Selvsagt vil forbrukeren velge den løsningen som er billigst og mest brukervennlig.

 

I dag har Vipps (DNB) 1,9 millioner brukere, mCash (Sparebank1) 440 000 brukere og Mobilpay (Danske Bank, Nordea) 300 000 brukere. DNB sier at det er til forbrukernes beste at hver bank konkurrerer om å lage den beste løsningen. Men er dette så sikkert, vi forventer å kunne få en app som er enkel å bruke. Det samme som vi forventer å kunne ringe alle mobiltelefoner uavhengig av operatør. Kan Vipps, mCash og Mobilpay få til en felles teknologisk plattform, som kan fungere i alle butikker. Dette kan gi de norske apper en absolutt konkurransefortrinn når de store amerikanske bedriftene fra Silicon Valley inntar det norske markedet i 2018.

I våre nabolandene Sverige, Danmark og Storbritannia har de samarbeidet bredt om den digitale betaling. Banken har støtte opp om en felles løsning - ikke bare i utviklingen, men fasen der løsningen skal tas i bruk. Dette har ført til at kontantløs betaling har fått en stor utbredelse.

 

Noe av grunnen til at det kan være vanskelig å samarbeide om en løsning er at banken kjemper om store inntekter i fremtiden. Den er beregnet til å omhandle ett beløp på omkring 15 milliarder kroner. 

Visa verdens største aktør innen betalingssystemer og kortnettverk, følger utviklingen innen mobilbetaling nøye. Visa vil i fremtiden kjøpe seg inn i payment-markedet. Med stor sannsynlighet den som vil bli markedsleder på verdensbasis. I dag er Nord-Europa ikke langt unna ett kontantløst samfunn, så når løsningen blir tilgjengelige og gode nok vil det går fort.

 

Bloggen vil følge utviklingen videre, vil Norge ta ett samfunnsansvar og utvikle en felles teknologisk plattform. Dette vil gjøre mobilbetalingen forbrukervennlig og vi har mulighet til å konkurrere med de store amerikanske selskapene i Sillicon Valley. Vi må også huske at personvern og sikkerhet står sterke i Norge enn USA.

 

 

 

Kilder:

Dagens Næringsliv

EU-direktiv PSSD2

 

 

 

Årets Nobel Pris vinner i litteratur - Bob Dylan

Årets Nobel Pris vinner i litteratur er Bob Dylan 75 år, en vel fortjent pris. Som korsanger har jeg fått kjennskap til hans sanger. Sangtekstene er fascinerende. De setter seg i kropp og sjel. Han får sagt tusen ting ved noen enkle ord.

Nobel komitéen uttaler: "Bob Dylan får prisen for å ha skapt poetisk uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen"

 

Bob Dylan

 

Bob Dylan har blitt foreslått flere ganger siden 1997. Han har også vunnet Oscar for låten «Things Have Changed» som var med i filmen «Wonder boys». Det gikk ett gisp igjennom salen da Bob Dylan ble tildelt Nobel Prisen i litteratur 2016.

Prisen deles ut i Stockholm 10. desember.

Nobel Prisen i litteratur ble opprettet i 1901. Bare tre norske forfattere har fått den: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928.

Som korsanger i Sjetnekoret gratulerer jeg Bob Dylan med Nobel Prisen i litteratur. Det er en stor glede og ære å få synge hans sanger.

Den 30 oktober - Allehelgensdag, skal koret synge i Tiller kirke.

"Fordi eg elsker deg" - Bob Dylan  Ett lite utdrag av teksten kommer her:

Nå raser stormen over åpent hav

Å gjennom sorg sin mørke sko

Framtidas vind vil blåse himlen klar

Alt skal bli mykje bedre enn du trur

 

Eg vil sjå deg lykkeleg, vil sjå deg glad

Gje deg alt det som du helst vil ha

Alt du har drømt om skal bli av en dag

Fordi eg elskar deg

Fordi eg elskar deg

 

Kilder:

Vg.no

Twitter

 

 

Litteraturhuset i Trondheim åpner 15 oktober

Trondheim er teknologi- og kunnskapsbyen, i disse dager åpner Litteraturhuset i Trondheim. Disse to institusjonene er tett vevet sammen. Ett samfunn uten kultur er ett «fattig» samfunn. Kultur skal være med å gi oss kjennskap til vår historie, gi oss kunnskap om tiden vi lever i, og gi oss fremtidsvisjoner.

 

Litteraturhuset i Trondheim

 

Innbyggerne i Trondheim ønsker Litteraturhuset velkommen. Oslo fikk sitt Litteraturhuset i 2007, Bergen i 2013. Litteraturhuset vil bli en spennende møteplass mellom mennesker. Litteraturhuset i Trondheim er nært knyttet til biblioteket og kunsthallen i Trondheim. I ett «Cluster» oppstår nye ideer og tanker. Hvor de kan dra veksler på kunnskap.  

«Cluster» - «næringsklynge»- ble introdusert av Michael Porter i boken «The Comentitive Adventage of nations (1990). Dette vil gi økt innovasjon, stimulere til nye ideer og bedre samhandling. Dette er viktig både nasjonalt og globalt - wikipedia

I høstens program er det ett mangfold av aktiviteter innen teknologi, kunnskap og kultur. Vi får ett møte med forfatter Jørgen Brekke, Arkitekt Ole Wiig, møte mellom ulike religioner, aktiviteter for barn og unge, formidling av ny teknologi og byutvikling.

Dette kan gi ett nytt løft for Trondheim by, og dette ønsker vi velkommen. Trondheim har tatt ett strategisk valg ved å lage en næringsklynge. Noen av samarbeidspartnere er Sør-Trøndelag fylkeskommune, Stiftelsen Fritt Ord, Kulturrådet og NTNU.

 

Program for våren 2016 

Kilder:

Wikipedia

Adresseavisen

litteraturhusetitrondheim.no

Innovasjon i norsk økonomi

Diskusjonen går både høyt og lavt - hvordan skal Airbnb og Uber - Delingsøkonomien skattlegges i Norge. EU og Europakommisjonen i Brussel har 28 medlemsland, og de ber Europa omfavne den nye økonomien. De arbeider nå med å utarbeide en felles europeisk retningslinje for selskaper innen Delingsøkonomien.

  

EU vil spesielt regulere innenfor to områder; arbeidsliv og skatt. Dette for å sikre arbeidstagere rettigheter som forsikring, pensjon og sosiale rettigheter.  Når organisering og strukturer i samfunnet er lite regulering i form av lover og regler blir arbeidstager lett den tapende part. Det vil også være ett behov for regulering, for å sikre at selskaper innen Delingsøkonomien betaler skatt der virksomheten utføres.

 

Norge har i dag eksisterende lover og regler som kan anvendes. Lov om merverdiavgift § 2-1 første ledd som sier at næringsdrivende og offentlige virksomheter skal registreres i mva-registre når omsetning og uttak til sammen overstiger kr 50.000 i en periode på tolv måneder. Hvis ikke blir det å regne som hobby. 

Lov om skatt av formue og inntekt § 5-1 første ledd; sier at skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet. Det vil si at aktiviteten må objektivt sett være egnet til å gi overskudd på lengre sikt. En skatteyter som er næringsdrivende har også krav på fradrag for underskudd i hht skattelovens §6-3 første ledd.

Utleie av egen bolig er skattefritt opptil 20 000 kroner. Det samme gjelder om du leier ut mindre enn 50% av en bolig du bor i selv- Utleie av hytte er skattefritt opptil 10 000 kroner.

 

NHO Reiseliv er kritisk til dagens ordning for bruk av Airbnb, dette må også ses i lys av hotellnæringen har fått en konkurranse fra Delingsøkonomien. De ser på dagens skatteregler, som skjev da hotellnæringen både må betale skatt og moms på sine tjenester.

La oss se på hvilke løsninger myndighetene i Nederland har valg for Airbnb. De har satt ett tak på 60 overnattingsdøgn i året. Turistene skal betale en skatt, men Airbnb vil ikke dele data med myndighetene.

I Tyskland er det ikke lov til å korttidsutleie hele boligen. Det finnes en mulighet for å søke myndighetene, men det er sjelden dette innvilges.

 

Delstaten San Francisco krever at utleier på Airbnb i byen registrer seg, Men dette ønsker ikke Airbnb. Utfordringen i de globale selskapene er å dele informasjon fra databasen til de enkelte lands myndigheter. Som vi ser så skal både EU og Europakommisjonen utforme ett felles regelverk for Europa.

 

Delingsøkonomien utfordrer det allerede etablerte innen næringslivet. Det blir behov for nye lover og regler  i Europa for regulering av verdensøkonomien.

 

Innbrudd i Blockchain

I sommerferien var det ett innbrudd i Blockchain, hvor Bitcoin av en verdi 575 millioner kroner (65 millioner dollar) ble stjålet. Dette har også skjedd en gang tidligere, da store summer ble «stjålet» i ett hackerangrep.

Den digitale valuta Bitcoin hadde «innbrudd» i begynnelsen av august. Verdien falt med over 20%, fra 604 dollar til 482 dollar, før den igjen steg til 540 dollar.

Det har en gang tidligere vært innbrudd i Blockchain. I februar 2014 stupte Bitcoin-verdien etter at den japanske handelssiden Mt. Gox ble hacket. Den gang ble minst 850 000 Bitcoin stjålet og det ble sendt en begjæring om konkurs i april 2014.

I den digitale verden er det også muligheter for kriminalitet. Før teknologien kom i vårt samfunn hadde vi skapsprengere og togrøvere. En av de mest kjente togrøverne i vår tid er Ronald Biggs. Etter mange år på rømmen i Australia med kone og barn ble han straffet.

Teknologien blockchain er en hovedbok, der brukerne kan se alle transaksjonen. Det er en enkel digital plattform, hvor man må godkjenne transaksjonen, og den er sporbar i datasystemet. Alle brukere av systemet kan se overføringene. Det finnes ingen administrator/ bokholder eller sentrale myndigheter. Den er avhengig av kryptografi. Det finnes ingen mulighet til å slette transaksjonene. 

Spørsmålet i dag blir hvem som skal belastes for tapene som har oppstått ved hacking! Den digitale verden er ikke innbrudds sikker. Denne sårbarheten finnes også i den teknologiske verden.

 

Kilde:

e24

Twitter: @coindesk

Twitter: @bitcoin

 

Prisene steg mer enn ventet i juli

 

Årets julehandel i Storbritannia alternativt New York vil bli billigere i år. Etter at pundet/ dollar har blitt svekket med 12%/ 4,06% i løpet av de siste seks månedene. Dette har også ført til at det er billigere å importere varer til Norge. Årets juleshopping kan godt gjøres i utlandet.

Julehandel i London

 

 

Halvparten av alle matvarene i Norge blir importert fra utlandet. Dette har påvirket konsumprisindeksen og kjerneinflasjonen i juli. Forventet konsumprisindeks var 4,4% og forventet kjerneinflasjon var 3,7%, men ble hhv 3,8% og 4,4%. 

 

Norsk kjerneinflasjon (kpi-jae) var 3,7% på årsbasis, høyeste nivå siden starten i 2004

 

Produsentprisindeksen (PPI) steg med 0,4 prosent fra juni til juli. Metallprisene i PPI nådde i juli sitt høyeste nivå siden november 2015, og bidro til oppgangen. De har nå steget sammenhengende siden april - og fra juni til juli steg de 4 prosent, melder SSB.

 

Det var de ikke-jernholdige metallene som steg mest, med en økning på 5,3 prosent. Nikkel, aluminium, sink og kobber, som inngår i norsk metallproduksjon og dermed i PPI, steg alle i pris. Fra juli 2015 til juli 2016 falt PPI 7,2 prosent.

Storbritannia kuttet i forrige uke renten fra 0,5% til 0,25%. I de siste 7 år har renten vært uendret på 0,5%, men etter Brexit ble renten kuttet ytterligere. Storbritannia gjør som USA (FED) og EU, og bruker en ekspansiv politikk for å stabilisere og styrke økonomien i Storbritannia.

Hvorfor ble det nei til Brexit! Og konsekvensene for økonomien i Storbritannia! Og hvordan påvirker dette norsk økonomi.

 

Kilde:

SSB

Dagens Næringsliv

Dagbladet

Digitale betalingsløsninger - morgendagens kontanter!

Sverige har fått det til, en standardisert mobilbetaling - Swish. Vil Norge også i tiden som kommer utvikle noe tilsvarende. I mitt blogginnlegg - august 2016 - «Endelig har den kommet» - fikk vi en introduksjon av mobilapper fra Bunnpris (mCash), samtidig med Danske Bank sin (MobilPay), som også blir brukt av REMA1000.

Denne våren (1 april) har også Finans Norge etablert ett selskap - Bits - som skal sitte i førersetet for arbeidet med å utvikle en standard mobilapp for den norske forbruker.

De to største aktørene i daglivarebransjen Norgesgruppen og Coop skal sammen med Eika-gruppen, utvikle en løsning for mobilbetaling basert på BankAxept-standarden.

 

 

Digitale betalingsløsninger

 

I dagens mobilapp marked er det en konkurranse om å få til den billigste og mest brukervennlige mobilbetalingen. Vil det bli ett samarbeid mellom Finans Norge - Bits - og Retail Norway, som er to av de største aktørene i dagligvarebransjen. Eller blir det slik at de norske forbrukere får 100-via av apper å forholde seg til når vi skal handle forbruksvarer.

Nye aktører og ny teknologi er på vei inn i betalingsmarkedet. Disse må ta ett samfunnsansvar for en felles standard i Norge. Den felles standarden må være konkurransedyktig på brukervennlighet og pris når de store selskapene som Apple, Google, Facebook og Paypal kommer med full tyngde inn på det norske markedet.

I våre naboland Sverige, Danmark og Storbritannia har de samarbeidet bredt om digital betaling. Bankene har støttet opp om fellesløsningene - ikke bare i utviklingen, men også fasen der løsningen skal tas i bruk. Dette har ført til at kontantløs betaling har fått en stor utbredelse.

Spørsmålet blir hvem som vinner kappløpet med digital betaling. Aktør som kan tilby forbrukeren det beste grensesnitt og image, kan lett bli den som støvsuge markedet, sier Professor Tor W. Andreassen - leder Senter for tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole. Tidligere har han uttalt at norske banker må komme ut av tornerosesøvnen i sin tro på trofaste bankkunder.

  

 

Kilde:

Dagens Næringsliv - juni 2016

Adressavisen - mars 2016

EU-direktiv PSSD2

Norges Bank

Finans Norge

 

En valglov for #SoMe

Ett forslag om endring i valglov for #SoMe og den digital hverdagen. Denne endringen i valgloven kan favorisere de som mestere til å formidlet sitt budskap på de forskjellige digitale medier. I USA har de Sean Gardner og Hillary Clinton som er brilliant på #SoMe - De er geniale i å formidle sine budskap. Hillary Clinton i sin kampanje for å bli USAs neste president. Sean Gardner som ledende Key Note Speaker/ foredragsholder.

Bilde: Twitter - Sean Gardner

Sean Gardner

@2morrowknight 

World Traveler, Board Member/VP of Social @WorldCommForum, Keynote Speaker, #GivingTuesday Ambassador, SM Producer @TwinStarCU, Authorhttp://bit.ly/1tCkBa7 

 

Denne valgloven er for fremtiden på digitale medier. Men hvorfor møter dette stor motstand på Stortinget.

Regjeringen har lagt frem forslag om endring av valgloven. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil gi velgerne større påvirkningskraft ved stortingsvalget enn de har i dag. Etter dagens valglov kan velgerne gi personstemmer. Men det skal så mange personstemmer til at det i realiteten er umulig å endre på rekkefølgen av kandidater.

Etter uttalelser fra de som sitter på stortinget ser det ut til at dette ikke vil bli aktuelt. Frp på stortinget er sterkt imot denne endringen, mens Høyre, Venstre og MDG stemmer for å gi folk større innflytelse på hvem som blir valgt inn på Stortinget. De får også støtte fra SV. AP tror at denne valgloven vil gi menn ett fortrinn. SV foreslår å utrede en litt annen modell enn den regjeringen har lagt frem.

Hvorfor er man så imot den nye valgloven. Jo, det kunne komme «kjente» personer på listen som har liten tilknyttning til partiet, og egentlig ikke bør velges! Ett annet argument imot denne loven er at det vil favoritisere menn. Men i dette tilfellet burde kvinner mobilisere ved valg for å stemme inn sine kandidater. Dette skulle da absolutt være mulig. I dag er det allerede en stor overvekt av menn i partiene, og dens ledelse. Så i dette tilfellet kan det da ikke bli verre enn det allerede er.

Kan en ny valglov styrke demokratiet i Norge? Ville dette gitt større representasjon av kvinner i de styrende organer på Stortinget. Har dette gitt mulighet for å styrke kvinners rettigheter i demokratiet!

 

Kilde:

Prop 73L- Endring i valgloven (2015-2016)

Dagens Næringsliv - juni 2016

ABC-nyheter - april 2016

Twitter @gstorro

Optimismen er tilbake i verdensøkonomien

I sitt møte på Harvard fredag 27 mai, var (FED) Yellen optimistisk for en renteøkning i juni eller juli viss USA får positive veksttall. Neste rentemøte blir den 14-15 juni.

Aksjemarkedet reagerte positivt på denne uttalelsen fra Janet Yellen, men amerikanske statsobligasjoner falt. USAs inflasjon er under sentralbankens inflasjonsmål på 2% (Hawkish). Noe av grunnen til dette er den svake oljeprisen og en styrket dollar.

Tallene er postitive, men det er en svak vekst. Det ser ut til å ta tid. En eventuelt rentøkning i juni/ Juli kan bli for tidlig. Hvis rentehevingen skjer for hurtig har ikke sentralbanken noen virkemidler å bruke, da økonomien allerede ligger nede med brukket rygg.  

 

Yellen (FED) har behov for å skape optimisme i markedet. I ett håp om at den økonomiske veksten vil bli sterkere i den kommende tiden. Det er en av de beste virkemidlene i dag. De hadde ett anslag på BNP-vekst på 0,5% i første kvartal, men dette ble justert opp til 0,8%. Veksten i økonomien ble bedre enn først antatt. På grunn av den meget svake veksten i økonomien i første kvartal vil det nok gå en tid før renten vil øke i USA. Vi får se hva som vil skje i september. Dette vil ta tid.

Bloggen vil fortsatt følge veksten i verdensøkonomien

 

Kilde: 

The Guardian

Yahoo Finance

Ny teknologi - nye muligheter

I disse dager har det vært en viktig konferanse i Austin, Texsas. Hvor det blant annet har vært mulig å se Virtual Reality (VR), Argumented Reality (AR) og selvkjørende biler. Ett viktig samling hvor man har fått se hvordan fremtidens teknologi vil prege vår fremtidig hverdag både på vår arbeidsplass og hjemme.

En av de nye teknologiene som har kommet til Norden i den senere tid er blockchain. Nordea er i dag fremst på denne teknologien, de samarbeider med 45 banker verden over - Goldman Sachs, Citi Bank, Deutche Bank, Santander etc. For å lære seg teknologien, og finne gode løsninger for bruk innen finansnæringen.

 

Twitter: @gstorro

 

Hva er egentlig blockchain og hva gjør den så unik. Satoshi Nakamoto har utformet et dataprogram basert på den matematiske løsningen fra den kjente spillteorien Bysantinske generalsekretærens problem. Den kjennetegnes ved at Generalen må finne en måte å sende en melding som ikke kan saboteres.

Blockchain har en hovedbok, der brukerne kan se alle transaksjonen. Det er en enkel digital plattform, hvor man må godkjenne transaksjonen, og den er sporbar i datasystemet. Alle brukere av systemet kan se overføringene. Det finnes ingen administrator/ bokholder eller sentrale myndigheter. Den er avhengig av kryptografi. Det finnes ingen mulighet til å slette transaksjonene.

 

Daglig leder i Oslo Business Region, Fredrik Winther mener også at det finnes ett potensiale i teknologien for norske gründere. Det som gjør denne teknologien så unik i forhold til internett er at man kan programmere inn tillit i digitale løsninger.

En viktig konferanse avholdes i 2017 innen teknologi og kommunikasjon, SXSW Interactive i Austin, Texas den 6-9 mars. Den verdensledende politikere President Obama med sin kone Michelle - USA var tilstede på årets konferanse. Det er viktig at ledende politikere deltar på slike konferanser for å få kunnskap om fremtidens teknologi, og forstå hva dette er. 

Kilde:

DN

Twitter

Internett

The Guardian

Bloomberg

 

Digitale mynter - myter og mystikk

Digitale mynter er omspunnet med myter og mystikk. Hvem er oppfinneren av Bitcoin og teknologien Blockchain! Nesten som en moderne novelle av Agatha Christie, hvor plottet er teknologi. Så for de som følger med i dette, kan det i tiden som kommer få mange spennende leseropplevelser, ettersom nye kapitler blir skrevet.

 

Blockchain har gått fra å være en omdiskutert teknologi til en hype. Finans Norge har begynt å se på mulighetene som finnes ved bruk av blockchain. Dens geniale oppbygging ved bruk av den kjente spillteorien Bysantiske generalsekretærens problem. Dette gir blant annet en mulighet for raskere overføringer av pengetransaksjoner, hvor det blant annet ikke er behov for en tredjepart.

 

Teknologien kan brukes til å overføre verdier og kontrakter, som kan være penger, skip, hus - hva som helst. Som eksempel en aksjehandel kan utløse opptil ti deltransaksjoner mellom kjøper, megler og børs, verdipapirsentral og banker. I blockchain kan dette skje i én transaksjon.

The guardian lanserte teorien i denne uken at Craig Wright, en 45 år IT- og sikkerhetsekspert er skaperen av Bitcoin og blockchain. C. Wright er en serie-gründer fra Australia, som eier ett dusin selskaper. I 2015 solgte han flere av disse.

Foto: Business Insider - Konferansen "Ethereum", Devcon1, London

 

 

På den andre siden har vi Nick Szabo er forsker og spesialist innen digitale kontrakter og digital valuta. I November 2015 ble konferansen «Etherium» arrangert i Devon1, London. Hvor N. Szabo var gjesteforeleser. Szabo har en dyp innsikt i både Bitcoin og blockchain.

Hvorfor er Nick Szabo oppfinneren av Bitcoin og blockchain. Det er flere grunner til dette:

  1. Forsker innen teknologi 
  2. Alderen
  3. Noe for de spesielt interesserte
  4. Kommer fra en innvandrer-familie i USA
  5. En dyp innsikt og interesse for dette, grenser til det litt uforståelig for de andre
  6. Twitterkonto @NickSzabo4

 

Craig Wright har ingen av disse kvalifikasjonen som Nick Szabo. Ved søk på internett om Craigh Wright er det lite informasjon å finne som gir noe grunnlag for dette.

Det er ingen i dag som fult ut vet hvordan denne teknologien vil bli anvendt i samfunnet i fremtiden. I ett historisk perspektiv så burde dette bli ett fremskritt i den videre utviklingen. Dette vet man i fra tidligere industrielle revolusjoner.

 

 

Kilde:

gunnstorro.blogg.no

The guardian

Vg.no

Twitter

DN.no

Business Insider UK

 

Les mer i arkivet » Februar 2017 » Januar 2017 » Desember 2016
gunnstorro

gunnstorro

50, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits