Den moderne Robin Hood

 

Den moderne Robin Hood

Han blir kalt den moderne Robin Hood. Men også den moderne Karl Marx (født 1818). Dette er noen av navn han har fått etter sin lansering av boken «Kapitalen i det 21 århundret» våren 2014, boken ble nummer en på The New York Times bestselgerliste. Den har fått stor medieoppmerksomhet i blant annet Norge. Da jeg selv er utdannet økonom har jeg med stor interesse fulgt debatten i media over lengre tid. I min studietid ble vi introdusert for noen av de store klassikerne innen økonomi.

 

Den prisbelønte boken «Kapitalen i det 21 århundret», som er skrevet av Thomas Piketty. Hvor han ser på de økende økonomiske ulikhetene i verden, og de statistiske funn tilsier at de aller rikeste blir stadig rikere. Piketty mener derfor at kapitalismen har sviktet, og foreslår en global skatt på formue. Løsningen for dagens og fremtidens utfordring kan være ett samarbeid mellom internasjonale institusjoner. Verden står overfor en gyllen anledning til å innføre internasjonal formuesskatt i forbindelse med forhandlinger om frihandelsavtale mellom USA og EU.

 

Den amerikanske økonomen Arthur Laffer (født 1940) lanserte teorien Laffer-kurven, en teori innen økonomien som viser at økningen av skatter over ett visst nivå reduserte skatteinngangen i samfunnet. Som eks. 0% skatt gi null skatteinngang, også 100% skatt vil også gi null skatteinngang, dette fordi det vil ikke gi noen insentiv til å arbeide. Ett visst nivå vil representere den skattesatsen som gir maksimal skatteinngang til samfunnet.

 

 

A possible non-symmetric Laffer Curve with a maximum revenue point at around a 70% tax rate, based on "How Far Are We From The Slippery Slope? The Laffer Curve Revisited" by Mathias Trabandt and Harald Uhlig.

 

En god del litteratur antyder enn sats på omkring 70% skatt. Men dette nivået er noe forskjellig fra samfunn til samfunn. Øker man skattene over denne satsen, vil skatteinngangen synke.

Debatten i media i forbindelse med «kapitalen i det 21. århundret» har vært dominert av økonomenes makroperspektiv. De psykologiske og sosiologiske problem-stillinger knytte til ulikheter har vært så godt som fraværende. En bok som tar opp disse temaene er «The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always do better» (2009) skrevet av Richard G. Wilkinson og Kate Pickett, hvor de ser på hvordan ulikheter påvirker samfunnet.

 

En undersøkelse gjennomført av Norton og Ariely (2011), viser ulikhetens paradokser. Dette forsøket viser at vi tror at ulikhetene er mindre enn hva den faktisk er. Og hva kan grunnen til dette være. Og de kom frem til følgende forklaring. 1)For enhver misfornøyd som befinner seg under medianinntekten, befinner det seg en over som er minst tilsvarende fornøyd. 2) Vi sammenligner oss gjerne med andre på omtrent samme nivå, snarere enn med dem som er over oss 3) Inntektsulikhet antas gjerne å gå hånd i hånd med økonomisk mobilitet. Muligheten for å klatre, gjør at ulikhet assosieres med noe positivt 4)Inntektsulikhet kan være resultat av en økonomisk politikk, som oppmuntrer til nødvendig «onde» på veien mot noe bedre. Dette er noen av faktorene som kan forklare folks opplevd tilfredshet med egen livssituasjon, ved en viss grad av inntektsulikhet. Andre faktorer kan også finnes.

 

Bestselgerne «Kapitalen i det 21. århunderet», ble en bok som satte ulikhet på agenda i USA og i den vestlige verden. Det har vært størst fokus på makronivå. Lafferty-kurve ble beskrevet i 1974, i ett forsøk på å finne ett lands optimale beskatning. Ett annet aspekt ved ulikhet er det psykologiske og sosiologiske. En undersøkelse gjennomført av Norton og Ariely (2011), viser ulikhetens paradokser. Spørsmålet blir da, hvordan berører ulikhet oss. Gjør ulikhet oss mindre tilfreds eller har det kanskje ingen betydning?

 

I løpet av desember kommer Tomas Piketty til Norge, etter invitasjon fra tankesmien Agenda. Boken «kapitalen i det 21. århundret» skal være oversatt til norsk innen denne tid.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

gunnstorro

gunnstorro

51, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv

hits