hits

Nyliberalisme

Definisjon Nyliberalisme:

Er når de frie markedskreftene får fritt spillerom uten innblanding fra staten. Statlig innblanding i økonomien er ett minimum, uansett hvor edle motivene er.

Statens oppgave bør i henhold til nyliberalistisk teori være begrenset til å sikre konkurranse, gjennom lovverk og domsstoler. Ett større ansvar hos individet, ved siden av en ideologi om valgfrihet. Ingen velferdsordninger utover eksistensminimum.

De fremste teoretikerne innen nyliberlisme er Milton Friedman, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises. Som eksempel i praktisk politikk i nyere tid har vi Margaret Thatcher og Ronald Reagan på 80-tallet, men de kalte seg selv konservative 

 

I Norge fikk de konservative - Høyre, Frp, Krf og Venstre ett knapt parlamentarisk flertall ved valget 11 september. 66 dager etter valget har vi ikke fått en ny regjering. I Nederland fikk de dannet en regjering etter 208 dager, men uten høyrepopulistene i regjering.

 

I ett historisk perspektiv så kan vi se tilbake på børs-krakket i 1930. Dette dannet grunnlag for fremveksten for Hitler i Tyskland. Dette med uante følger for den europeiske befolkningen.

På 1970-tallet begynte den keynesianske politikken igjen å tape terreng i Europa og USA, de nyliberale ideene begynte å blomstre. De fikk god hjelp av sympatiserende journalister og gode politiske rådgivere. Presidenten i USA Jimmy Carter og Storbritannia's statsminister Jim Callaghans.

Etterfølgerne på 1980-tallet Margaret Thatcher og Ronald Reagen fulgte opp med skattereduksjoner for de rike, reduserte makten til fagorganisasjonen, deregulering, privatisering, outsourcing og konkurranse i offentlig sektor. I motsetning til:

 

keynesianske politikken, som går ut på at staten går aktivt inn i økonomien for å motvirke konjunktursvingninger. Viser økonomien tegn til stagnasjon, bidrar staten med økonomiske tiltak for å holde aktiviteten oppe. Tiltak kan være lavere renter, skatt, økte offentlige overføringer, trygdeordninger osv. På den andre siden trekker staten tilbake penger i en økonomi som går for godt gjennom inngrep i de offentlige budsjetter, høyere renter og høyere avgift på privat forbruk. Dette kalles også motkonjunkturpolitikk.

I tiden etter Thatcher og Reagen på slutten av 1980-tallet var Storbritannia og USA i økonomisk ruin. I Norge hadde vi den konservative regjeringen med Kåre Willoch som statsminister (1981 - 1986). Norge er ett lite land med en økonomi som blir påvirket av det som skjer i USA og Storbritannia. Det mest katastrofale resultatet for mange private husholdninger og bedrifter var en rente på opp mot 18%. Med de resultater dette fikk for Norge. I 1986 fikk vi en ny statsminister fra sosialdemokratene Gro Harlem Brundtland - Arbeiderpartiet.

Den nye bølgen av nyliberalisme og denne gangen også høyrepopulisme i Europa, fikk sin start ved finanskrisen i 2008. Organisasjonene IMF, Verdensbanken, Maastricht-traktaen og WHO er store verdensomspennende organisasjoner som har påvirket verdensøkonomien i en neoliberal retning, ofte uten mulighet for demokratisk påvirkning.

Neoliberalismen har også fått ytterligere næring igjennom epidemier av ensomhet og psykiske lidelser, som depresjoner, angst, fobier, selvskading og spiseforstyrrelser. Paul Verhaeghe har dokumentert dette i en bok: Hva med meg? Vi har kommet inn i en ond sirkel, som det ikke trenger å bli så lett å bryte.

 

Bok: Paul Verhaeghe - What about me?

 

I 2016 ble Donald Trump valgt til president i USA, hvor trickle-down economics og woorking-poor har fått en ny æra. Skattelette til de rike, deregulering av finansinstitusjonen og ikke minst nedbygging av Obamacare. De rike blir rikere, og de fattige blir fattigere. Donald Trump er aktiv på twitter, dette for å unngå fake news ifølge hans egne uttalelser. Det er Donald Trump, som sitter på sannheten i alt og ett.

 

fattidom og sult

 

I Norge fikk de konservative med de høyrepopulistiske i regjering fornyet tillit med en knapp margin. De har like før og rett etter valget, begynt en storstilt nedbygging av velferdsordningene i det stille, som har ført til økt fattigdom i Norge. I dag står menneskeverdet i Norge under sterkt press.

Det ser ut til å gå i bølger med krisene som har kommet i løpet av de siste 80-årene, utløst av økonomiske årsaker. Dette har igjen fått fremvekst av nyliberalisme og høyrepopulisme. En annen grunn til at neoliberalismen igjen har fått fotfeste er at politikken trenger nye tanker i den fjerde industrielle revolusjon, hvor mange oppfatter at arbeidstakernes arbeidshverdag blir satt under press. Den digitale hverdagen krever nye tanker og ideer fra politikken, samt klima og miljø har blitt en viktig utfordring i vårt forbrukersamfunn.

 

Kilde:

Wikipedia

The Guardian - neoliberalisme

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

gunnstorro

gunnstorro

51, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv