hits

Norge har en fallende sysselsettingsprosent

 

KIlde: @SSBnytt - AKU-ledighet

 

I følge AKU-tallene har vi dag en arbeidsledighet på 4,0%, og det har blitt mindre arbeidsledigheten i Norge, men ser vi på sysselsettingsprosenten så har den falt dramatisk de siste årene. Spørsmålet til våre politikere blir

1) Hva gjør dere for å øke sysselsettingsprosenten

2) Hvor blir det av dem som faller ut av arbeidsmarkedet

3) Hva er forskjellen på sosial demokratisk politikk og konservativ m/høyrepopulister

4) Politiske tiltak for å øke sysselsettingsprosenten

 

Sysselsettingsprosenten var på sitt høyeste i 2008 med 72% , etter den tid har den falt jevnt år etter år.  I 2008 fikk vi finanskrisen. Dette fikk store virkninger i verdensøkonomien. Ett resultat var økt arbeidsledighet, som igjen gjorde at folk flest fikk dårligere økonomi. Dette igjen førte til mindre forbruk, som er avgjørende for vekst i økonomien.

 

Som motkonjunkturpolitikk, meddelte FED-sjef Ben Bernanke at de ville starte med kvantitative lettelser (QE) i USA, dette var i mars 2009. I mars 2015 startet Eurosonen med kvantitative lettelser (QE), videre nedskalering starter fra januar 2018. I dag ser dette ut til å være ett godt tiltak for øke vekst i økonomien.

Siden finanskrisen har sysselsettingsandelen falt jevnt, med en sysselsettingsandel på 74,8% i 2008, 72,5% - 2010,  70,3% - 2016. Spørsmålet blir hva kan dagens politikere gjøre for å øke sysselsettingsandelen?

 

Kilde: SSB - Sysselsettingsprosenten i befolkningen mellom 15-74 år

Kilde: Twitter: @EigilKnutsen

 

De borgerlige har funnet en løsning igjennom kutt i velferdsordningene, så de sender de arbeidsledige på «fattigkassa» ved kutt i arbeidsavklaringspenger/ dagpenger. Bortevekke ble de i statistikken over arbeidsledige (AKU). De satser mindre på forskning og utvikling, noe som også gir mulighet for økt aktivitet i samfunnet Den borgerlige regjeringen er i dag en svekket utgave av seg selv etter valget høsten 2017.

 

Venstresiden har også vært for lite aktiv i sin motkonjunkturpolitikk for å øke sysselsettingen, men vi har i dag også en omstilling i økonomien til den fjerde industrielle revolusjon. For myndighetene kan dette ta tid. Men de har ett sterkt ønske om å ivareta dagens velferdsordninger for de som er arbeidsledige for en kortere tid, og de langtidsledige med mindre og større helseproblemer, som for eksempel: Dagpenger og Arbeidsavklaringspenger (AAP)

 

Det er altfor mange som er uten jobb, dette har rammet de mest sårbare på arbeidsmarkedet. Mange har forsvunnet ut av arbeidsmarkedet. Det er ingen som vet hvor de er.

Den blåblå regjeringen har ingen mål i hvordan de skal skape nye arbeidsplasser etter oljen. De forsøker seg med kutt i velferdsordningen og «woorking-poor» kontrakter, men hvordan skaper dette nye arbeidsplasser!

 

I den nye digitale tidsalderen er det behov for en aktiv politikk for omstilling til den digitale hverdagen - hva med en digital- minister! Sverige har en digital- og bostadsminister. Dette kunne være noe for Norge. Dette gir mulighet for å tilrettelegge for mange nye arbeidsplasser. I dag risikerer vi å tape arbeidsplasser til Norden, USA og Kina. Det er noe som ikke er ønsket politikk i Norge.

 

Viser også til tidligere blogginnlegg, hvor temaet har vært omstilling til nye næringer, digital, gründere, innovasjon og nyliberalisme

 

Kilde:

E24

@SSBnytt

twitter

4 kommentarer

Finansinteressert

06.12.2017 kl.20:31

Skremmende hvordan sysselsettingen faller. Må da være samfunsøkonomisk lønnsomt å ha folk i arbeid. Det de blåblå gjør med den norske velferden sikkert i en nyliberal ånd eller noe.

gunnstorro

07.12.2017 kl.11:03

Finansinteressert: Nyliberalisme er trickle-down-economics, skattelette til de rike. Ingen velferdsordninger utover minimum. Økonom John Maynard Keynes er for en plan- og markedsøkonomi - en blandingsøkonomi, slik som vi kjenner den i Norge med velferdsordninger. Hvilke av disse teoriene funger best for å øke sysselsettingsprosenten!

Finansinteressert

07.12.2017 kl.21:17

Selv er jeg tilhenger for det Keynes talte om å påvirke etterspørselen i økonomien. Tror mange kom i arbeid på 30-tallet som følge av den tankegangen.

gunnstorro

07.12.2017 kl.21:26

Finansinteressert: Liberal politikk ble sist ført av regjeringen til Kåre Willoch på slutten av 80-tallet. Resultat ble en rente på 18% på våre huslån. Keynes - #motkonjunkturpolitikk gir mulighet til å sette inn tiltak som går ut på å dempe svingningene i økonomien. I praksis utføres dette ved å bruke mye penger når man har lite, og lite penger når man har mye.

Skriv en ny kommentar

gunnstorro

gunnstorro

51, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv