hits

Vårt forbruk blir påvirket av boligpriser, arbeid, lønn og inflasjon

Etter tre måneder med en nedadgående spiral i detaljhandelen ble det i november en økning på 2,1%, ifølge tall fra sesongjustert volumindeksen fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Detter er salg utenom motorvogner. Netthandelen opplevde også en vekst i omsetningsvolumet i denne perioden. Den langsiktige trenden i detaljhandelen har vist en stigning siden i høst, men utviklingen har vært stabil siden i våres.

 

Kilde: Trading Economics

 

Indikatorer som påvirker vårt forbruk er boligpriser, arbeidsledighet, reallønningene, inflasjon, kronekursen og Brexit. Dette er alle tall som er tett vevet sammen, og påvirker hverandre. Storbritannia vil kanskje i fremtiden bli en handelspartner i EFTA med Brexit. I den siste tiden har inflasjonen vært stigende i Storbritannia, over 3% i november. Dette er inflasjon som Norge eventuelt kan importere.

Arbeidsledigheten (AKU) holder seg stabil på 4,0%, men sysselsettingsprosenten er fallende år for år siden finanskrisen i 2008. Det vil komme nye tall på sysselsettingsprosenten for februar 2018. Vi får håpe disse viser bedring i sysselsettingen.

 

Twitter: via @EigilKnutsen 

 

Reallønningene har vist en nedgang på 2,2% i 2016, dette begrunnes med sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner til alle husholdninger . Blant de gruppene med størst nedgang i inntektene er barnefamiliene. Dette har ført til ett redusert forbruk i 2017. 

 

SSB - Reallønningen 2017

 

Prisene på boliger i november og desember 2017 har utviklet seg negativt, men dette er bare er en liten korreksjon. Når prisene faller og markedet er usikkert favoriseres brukte boliger foran nye på grunn av tidsaspektet, men det er ikke så usannsynlig at salget av nye boliger øker igjen så snart prisene begynner å øke, dette ifølge @nejramacic (twitter). Tross nedgangen i salg av boliger i desember ble det solgt 2 906 boliger i Norge, noe som er 7,4% flere enn i tilsvarende måned i 2016.

 

Twitter: @nejramacic - Nasjonal prisutvikling på bolig - 12 mnd

 

For desember hadde vi en kraftig svekkelse av kronen i forhold til dollar og euro. Men etter rentemøte i Norges Bank den 14 desember, ble rentebanen hevet for 2018. Dette styrket kronen betraktelig, og denne trenden har holdt seg i januar 2018. Men vil dette bli midlertidig, det er stor sannsynlighet for at Norske kroner (NOK) igjen vil styrke seg når USA fortsetter sin renteheving i 2018. Den vedtatte nye skattereformen kan gi en boost for renteheving i USA.

Den lave inflasjonen i 2017 har gitt økt kjøpekraft for nordmenn. Men samtidig har reallønnen blitt redusert. Vi får følge utviklingen i 2018, og se om dette vil gå i en positiv retning for økonomien.

 

Bilde: Trading Economics - Kjerneinflasjone (KPI-JAE) Norge 2017 YoY

 

Etter Brexit ønsker Storbritannia å knytte tettere bånd til Norge ved handelsavtalen EFTA. Men det er store interesseforskjeller mellom Norge og Storbritannia. Dette gjelder særlig innen landbruk. En så stor og tung aktør som ønsker å gå inn i EFTA vil ikke Norge være tjent med. Dette vil bli en dominerende part i samarbeidet. Men samtidig vil det gi EFTA en større tyngde ut i markedet ved forhandlinger. Men også de urovekkende høye inflasjonstallene på 3% burde gjøre Norge skeptisk til ett samarbeid. For Norge kan dette gi import av inflasjon, så Storbritannia burde absolutt få kontroll på sin inflasjon før en eventuelt avtale.

 

Spørsmålet for norsk økonomi vil bli hvordan den nyliberale regjeringen vil tilrettelegge for videre jobbskaping og vekst i norsk økonomi. De liberale ser helst at de frie markedskreftene skal gi det løft i økonomien, med minimalt av offentlig støtte. De fremste teoretikerne innen nyliberalisme er Milton Friedman, Friedrich August von Hayek og Ludwig von Mises.

 

Kilder:

E24

Twitter

Dagens Næringsliv

2 kommentarer

Økonomen

04.01.2018 kl.20:07

Nok en gang et interessant innlegg. Verdt å merke seg spesielt er den skremmende utviklingen i sysselsettingsprosent du skriver om, hvor blir det av de arbeidsledige..
Når det kommer til boligmarkedet vil jeg mene det vil være rart med sterk videre nedgang slik den økonomiske situasjonen er i Norge i dag, vi er ikke akkurat i noen finanskrise.
Vi trenger flere slike blogger her på blogg.no så "keep up the good work"

gunnstorro

04.01.2018 kl.20:10

Økonomen: Takker for kommentaren, bloggen vil følge norsk økonomi videre i 2018. Vi får håpe våre politikere tar grep og får økt sysselsettingsprosenten.

Skriv en ny kommentar

gunnstorro

gunnstorro

51, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv