hits

En spennende høst på Stortinget for opposisjonen

Denne høsten har opposisjonen; Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på fått gjennomslag for mye av sin politikk. Grunnen til dette er en svekket borgerlig regjering etter valget høsten 2017. Kristelig Folkeparti ønsker ikke å bli en samarbeidspartner med de borgerlige, men støtter Erna som statsminister. Fordi om Venstre blir med i regjeringen vil Norge få en mindretallsregjering i denne fire års perioden. Høstens valgresultat har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget. 

 

Dette har gitt mulighet for å danne flertall for mange politiske saker for opposisjonen. Det har gitt mange seire for hjertesaker på venstre-siden, ved å danne nye koalisjoner. 

 

De borgerlige med populistene i regjering har ett ønske om størst mulig frie markedskrefter, med ett minimum av statlig innblanding i økonomien, uansett hvor edle motivene er. De vil gi ett større ansvar for individet, ved siden av en ideologi om valgfrihet. Ingen velferdsordning utover eksistensminimum. Norge har også satt populistene i regjeringen, som setter menneskeverdet under sterkt press med sin politikk. 

 

De fremste teoretikerne innen nyliberlismen er Milton Friedman, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises. Som eksempel i praktisk politikk i nyere tid har vi Margaret Thatcher og Ronald Reagan på 80-tallet, men de kalte seg selv konservative (Wikipedia)

 

Noen av de politiske sakene som sosialdemokratene med Krf har fått gjennomslag for denne høsten:

 

1) Profitt i Velferd: SV har fått gjennomslag for at pengestrømmen i selskaper som leverer velferdstjenester skal granskes. 

2) Pleiepenger: Fra 1 oktober ble pleiepengeordningen endret. I denne saken ble det omkamp i opposisjonen. Stortinget vedtok at femårsregelen skal bort, og det skal utredes at foreldrene som ikke har opparbeidet seg rettigheter, skal kunne få en form for pleiepenger. Krf stemte for at saken skulle sendes tilbake til regjeringen. Så nå blir det opp til regjeringen, om de vil følge opp. Bloggen vil følge saken videre.

 

3) Lærerløftet: Det har lenge vært jobbet for ett løft i skolen, denne høsten ble det gjennomslag for en grense for antall lærere per elev. For 1. til 4. klasse skal det fra 2018 ikke være mer enn 16 elever per lærer, fra 5. til 7. klasse er det 21 elever per lærer, og i 2019 skal tallet være 15 og 20. På lengre sikt ønsker SV en heldagsskole

4) Fysisk aktivitet: Ett annet viktig element i SVs heldagsskole er fysisk aktivitet. Dette er ett viktig tiltak for folkehelse og læring. Den ekstra timen er ikke gym, men snarere at man legger til bevegelse og aktivitet i de vanlige timene. Opposisjonen fikk flertall mot regjeringens ønske

 

Fysisk aktivitet i skolen

 

5) Atomvåpen: Flertall i Stortinget for SVs forslag med å forby atomvåpen. Det vil også bli utredet konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge. Vinner av årets Nobel fredspris ble ICAN

 

Leder i Nobel-komiteen: Berit Reiss-Andersen

 

6) Frys i strukturendringen i fiskerinæringen: Per Sandberg (Frp) har forsøkt å liberalisere politikken innen fiskerinæringen. Etter flertall på Stortinget kan Sandberg ikke gjennomføre noen strukturendringer i kvotefiske

 

7) Pappaperm: Stortinget hevet pappakvoten i foreldrepermisjon, fra 10 til 14 uker. Krf gikk inn for å støtte Arbeiderpartiets forslag om å øke fedrekvoten

 

 

8) Oktoberbarna: Mot regjeringen ønske bestemte Stortinget at mange av "oktoberbarna", enslige mindreårige asylsøkere som har fått midlertidig opphold, skal få asylsøknaden vurdert på nytt. Sårbarhetskriterier skal gis større vekt, for å se om barna er utsatte eller i fare, om de sendes tilbake til landet de kom fra.

8.1) Instruksjonsrett over UNE: Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet har tapt et viktig slag i asylpolitikken når Utlendingsnemnda (UNE) har fått sin selvstendighet tilbake. Nå er det ikke lenger et politisk styrt organ etter at den såkalte instruksjonsretten, som først kom på banen i 2015, ble tatt fra regjeringen.

9) Landmakt:  I behandlingen av utredningen om landmakt har opposisjonen sørget for at vi fikk en sterkere landmakt enn regjeringen ønsket. 

 

10) Dagpenger: Regjeringen ville endre dagpengeordningen slik at 3 500 færre fikk rett til dagpenger i 2018. Dette fikk Krf stanset i budsjettforhandlingene.

 

11) Søndagsåpne butikker: I det nye året vil det bli fremmet forslag om at søndag skal være fridag for de fleste. Ap, SV, Senterpartiet og Krf har sagt de vil stemme for dette.

 

 

12) Kommunereformen: opposisjonen fikk ett flertall for et nei til nye tvangssammenslåinger av kommuner i denne stortingsperioden. Stortinget har også sagt nei til å bruke kommunes inntektssystem som pisk for å presse fram sammenslåinger ved å økonomisk straffe kommuner som forblir «frivillig små».

 

13) Papirslipp: Sp fremmet forslag om å gjeninnføre papirversjon av pensjonsslippen. Slik at pensjonister uten digital kompetanse skal få utbetalingsmelding i posten. SV støttet forslaget til Stortinget før sommeren, mens Krf la inn penger i revidert nasjonalbudsjett tidligere i år

 

De borgerlige har fått kjenne på hva det vil si å være en mindretallsregjering i de siste måneden. Flere kompromisser vil komme i løpet av de fire årene. Dette vil gi mulighet for å markere forskjellene mellom høyre- og venstre-siden i politikken.

 

Arbeiderpartiet vil også komme med nye politiske løsninger innen områder som: 

- Flere ut i arbeid 

- Redusert klimautslipp

- Bedre helse- og omsorgstilbud

- Utjevning av sosial ulikhet for befolkningen

- Sørge for at flere elever lykkes i skolen

 

For Norge er det beste bare godt nok. Ønske om en fremtidsrettet politikk som sikrer mer rettferdighet, mindre ulikhet og mer fellesskap, samtidig som det skal investeres i framtiden og legge grunnlag for at alle i Norge skal kunne ha arbeid, mulighet og leve i trygghet.

 

Kilde:

Sosialistisk Venstre

Arbederpartiet

Twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

gunnstorro

gunnstorro

51, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv