hits

Ett Norge hvor jeg ønsker at mine barn og barnebarn skal vokse opp

De siste seks måneder's turbulens på Stortinget har skapt store bølger. Vi må nevne SSB og finansdepartementet, Stortingspresidenten som måtte gå av i mars og deretter måtte justisministeren fratre sin stilling. Der står vi i dag, påsken 2018.

 

Hva er veier videre i det norske politiske landskapet. Det gode vil vinne over det onde til slutt. Vi får håpe på ett bedre diskusjonsklima i norsk politikk. I fremtiden skal det rekrutteres nye medlemmer til politiske verv. Disse vervene enten i lokalpolitikken eller sentralt, må være noe som de vil oppleve som lystbetont og ikke en stor belastning for seg selv og sin familie.   

Populistenes forsøk på politisk avsporing, over til å spre uro, redsel, splittelser og personhets er ikke Norge verdig. Slikt skaper ikke gode politiske avgjørelser for befolkningen. Til slutt vil vi alle sitte igjen som tapere i dette spillet.

Derfor ønsker jeg framsnakk av god politikk for befolkningen, der går sosialdemokratene i dag foran med ett godt eksempel. Deres ønske om å bygge god politikk rundt likeverd, rettferdighet og menneskeverd. Denne muligheten har Norge.

 

Sosialdemokratene vil også ta opp kampen mot de økende ulikheten i samfunnet. Fortsette å arbeide for rettferdighet, jevn fordeling av makt og ressurser. Satse på barn og unge, Norge's fremtid. Finne gode løsninger for å bedre befolkningens psykiske helse - i den forbindelse har Arbeiderpartiet fremmet forslag for Stortinget for å bekjempe ENSOMHET.

 

Bilde: Aftenposten

 

De vil også fortsette kampen for likestilling, som under de blåblå har blitt satt i revers. De liberale markedskreftene vil ikke få til dette uten statlige insentiver. Likestilling er noe som det må jobbes med kontinuerlig.  

 

Velferd som gir alle en reell mulighet for å ta valg, som utdannelse man ønsker, muligheter for en jobb etter endt utdannelse med en rettferdig lønn. Dette oppnås gjennom samarbeid med fagforeningene.

Blir du eller noen i din familie rammet av sykdom, uførhet eller alderdom skal man ikke trenge å bekymre seg unødig om økonomien. Er det slik at helsen tilsier at du har mulighet for igjen å delta i arbeidslivet, så burde det finnes ett velfungerende system som gir deg den økonomiske og sosiale hjelpen du trenger for å komme deg tilbake til arbeidslivet. Der har Arbeidsforskningsinstituttet og OsloMet (tidligere HIOA) kommet godt i gang, som kan være ett godt hjelpemiddel for hvordan løse disse utfordringene. Dette uavhengig av tykkelsen på din egen lommebok.

Siden finanskrisen i 2008 har vi hatt en synkende sysselsettingsandel, dette er noe som blant annet fagforeningen begynt å se nærmere på. I 2017 fortsatte denne å falle til 67%.  På sitt høyeste i 2008 var den på 74,8%. Det er behov for tilrettelegging med statlige virkemidler. Hadde sysselsettingen vært på samme nivå som for ti år siden ville 185 000 flere vært i arbeid. 

Disse målene kan sosial demokratene begynne å jobbe mot allerede i 2018. Jonas Gahr Støre har uttrykt ønske om ett rødgrønt samarbeid, også ett samarbeid med KrfNorge hvis de ønsker. Dette som ett alternativ til dagens mindretalls regjering. I dagens politiske landskap må det tenkes nytt i forhold til hvem som kan samarbeide. Dette har allerede skjedd i både Nederland og Tyskland. I Tyskland har Angela Merkel sagt seg villig til å danne regjering sammen med sosial demokratene og de bayerske søstre. Dette innebærer også at man ikke får gjennomslag for «alle» sine hjertesaker i politikken.

 

Det bestående høyre og venstre aksen i norsk politikk

Kilde:

Klassekampen

Arbeiderpartiet

gunnstorro.blogg.no

twitter

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

gunnstorro

gunnstorro

51, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv