hits

Vårt forbruk blir påvirket av boligpriser, arbeid, lønn og inflasjon

Etter tre måneder med en nedadgående spiral i detaljhandelen ble det i november en økning på 2,1%, ifølge tall fra sesongjustert volumindeksen fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Detter er salg utenom motorvogner. Netthandelen opplevde også en vekst i omsetningsvolumet i denne perioden. D...

Diettgodtgjørelse - nye regler for skattelegging

Det finnes forskjellige måter å få økt skatteinntektene for samarbeidsregjeringen Høyre, Frp, Venstre og Krf. En lur idé er å skattelegge diettgodtgjørelse av arbeidstakere. Dette kompliserer det allerede eksisterende regelverket, økt arbeidsmengde hos arbeidsgiverne, ikke minst mye mer å følge m...

Den norske kronen faller som en stein

Den norske kronen faller som en stein. Vi må tilbake til desember 2014, for å finne forrige gang euroen og USD var like dyr som i november 2017. Kronen har vært utrolig svak denne høsten, til tross for en bedre oljepris USD 63,77   Brent Oil pris USD 63,77 - 24 november 2017 &...

Årets Nobel pris i økonomi til Richard Thale

  Årets Nobel pris i økonomi ble tildelt den amerikanske økonomen Richard Thale, ett spennende valg. Thale har forsket på adferdsøkonomi. Han har også samarbeidet med økonomene Daniel Kahnemann, Amos Tversky, Colin Camere og Mathew Rabin. Men som det svenske Nobelinstiuttet har vurdert...

PMI-tallene -aktiviteten for industribedriftene i september

  Norsk PMI, som er temperaturmåler for aktiviteten i industribedrifter, viser 52.5 i september. Dette er en nedgang fra 54.9 i august, forventet tall i september var 56.0. Dette er laveste indeksverdien siden januar 2017.    (Kilde: Trading Economics)     En inde...

Adam Posen and Mark Carney are speaking - the Bank's conference on indepence

Mark Carney: We can't fix inequality.  Adam Posen, a former Bank of England Policymaker, says central bankers cannot ignore the fact that they make us all rich, or poorer, by their actions.   Adam Posen and Mark Carney was speaking at the Bank's conference on independence. The co...

Oil price are rising

Oil boosted by production cut hopes   Oil prices are rising ahead of a meeting of Opec producers next week, as hopes grow that a production cut agreed in November could be extended by nine months to March 2018.   Foto: dn.no   Both Saudi Arabia and Russia, key producers, re...

Vind i seilene for industrien i Norge og Europa

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefensindeks og offentliggjøres i samarbeid mellom NIMA og Danske Bank. PMI viser de høyeste indeksverdien på fem år. Dette betyr at aktiviteten i industrien har økt ytterligere i mars. Men vi må huske på at påskens plassering skaper utfordring for sesongjus...

Good news for the Eurozone

Meanwhile in the eurozone, Mario Draghi might be tempted to enjoy a glass of gavi with his lunch, following the latest inflation data.   Inflation (KPI) in the eurozone tumbled to just 1.5% this month, according to new flash figures, down from 2% in February. Core inflation (KPI-JAE...

Norsk økonomi

Del 2 I fremtiden vil bli behov for omfattende ekspertise innen IKT, materialteknologi, nanoteknologi, livsvitenskap og nye energiformer. Disse nye teknologiene vil danne plattform for fremtidens næringsliv. Vi trenger forskning, innovasjon og utdannelse, både i bedrifter og universiteter.&...

Svak vekst i norsk økonomi

Del 1 Rundt 1900 var Norge en av de mest fattige nasjonene i Europa. Folketallet var 2,2 mill innbyggere. I dag bor det  5,1 mill i Norge. På 1960-tallet begynte Norge å lete etter olje, dette ble den nye næringen. Samtidig ble det en velstandsvekst i Norge. I løpet av 1990 b...

Nav med ny rapport for arbeidsledighet

I dag har Arbeids- og velferdsetat Nav kommet med ny rapport for arbeidsledighet. Den viser en ledighet på 3,2% i januar, fra 2,8% i desember. Dette er en økning på 0,4% den siste måneden.   Justert for sesongmessige svingninger faller ledigheten med 1 200 personer fra desember t...

Norsk innkjøpssjefsindeks - PMI

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i samarbeid mellom NIMA og Danske Bank. PMI viser den største sysselsettingen på 25 måneder.   Sysselsettingsindeksen steg fra 50,0 i desember til 51,5 i januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden november 2014. Disse tallene...

Statistikk for arbeidsledighet i Norge

Del 2 I November var 130 000 personer uten jobb, det vil si 4,7% av arbeidsstyrken, ifølge AKU fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig som arbeidsledigheten har falt i November, har også sysselsettingen falt med 0,5%. Dette er ikke positivt for det norske arbeidsmarkedet. Yrkesdeltagelsen har ...

Statistikk for arbeidsledighet i Norge

Del 1 SSB statistikk sier at det finnes en ledighet i Norge på 4,7%, det vil si 130 000 mennesker i November. NAV´s statistikk viser en ledighet på 2,8% i desember. Det utgjør 78 556 personer. Summen av helt ledige arbeidssøkere og de på tiltak, var ifølge NAV på 3,6% i desember. Etter...

Enklere å starte aksjeselskap

  Ett utvalg oppnevnt av regjeringen, ledet av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI - NOU 22:2016 har kommet med forslag til forenkling av aksjeloven. I dette innlegget skal vi se nærmere på aksjelovens § 3-1 1. ledd, der det er foreslått at minstekravet for aksjekapit...

Economists React to the December Jobs Report: «Very Close to full Emlpoyment»

  The Labour Department reported 156,000 new jobs and 4,7% unemployment The Wall Street Journal, jan 6 2017 by Josh Mitchell   Job creation slowed in December but other details pointed to a tightening labor market. The economy added 156,000 jobs last month, while the job...

Hva skjer med NOK

i løpet av 2016 har kronen styrket seg. Både til glede og bekymring for en økonom. Den absolutte glede for Norge er at det blir billigere og feriere for nordmenn i utlandet, billigere og importere varer til Norge, men også dyrere for de næringene som skal eksportere til utlandet.   Brexi...

Demonstrations outside the Bank of England

  A protest is taken place outside the Bank of England, by campaigners who oppose its bond-buying QE programmer.  The group, called Positive Money, belive that the goverment should take back the ability ta make and distribute money fram the commercial banks (who currently create ...

Innovasjon i norsk økonomi

Diskusjonen går både høyt og lavt - hvordan skal Airbnb og Uber - Delingsøkonomien skattlegges i Norge. EU og Europakommisjonen i Brussel har 28 medlemsland, og de ber Europa omfavne den nye økonomien. De arbeider nå med å utarbeide en felles europeisk retningslinje for selskaper innen ...

Prisene steg mer enn ventet i juli

  Årets julehandel i Storbritannia alternativt New York vil bli billigere i år. Etter at pundet/ dollar har blitt svekket med 12%/ 4,06% i løpet av de siste seks månedene. Dette har også ført til at det er billigere å importere varer til Norge. Årets juleshopping kan god...

Optimismen er tilbake i verdensøkonomien

I sitt møte på Harvard fredag 27 mai, var (FED) Yellen optimistisk for en renteøkning i juni eller juli viss USA får positive veksttall. Neste rentemøte blir den 14-15 juni. Aksjemarkedet reagerte positivt på denne uttalelsen fra Janet Yellen, men amerikanske statsobligasjoner falt. USAs inflasj...

Internasjonal økonomi

Nivå på anemi i den globale økonomien er faretruende lavt. Absolutt ingen god start på 2016. Gårsdagens håp var FED, og eventuelt en ny renteøkning i mars. I desember hadde de den første renteøkning på sju år. Men renten ble holdt uendret. Det var ett visst håp for økning i renten i USA. God...

ECB øker stimuleringstiltakene i den europeiske økonomien

  ECB kom torsdag med nye pengepolitiske stimulitiltak for å øke veksten i den europeiske økonomien. Dette for å unngå deflasjon og negativ rente. I januar var det ett kraftig fall i aksjemarkedet, som ikke var positivt for den europeiske sentralbanken. Foto: Den europeiske sentralbanken ...

Are you ready, I am ready.

Europakommisjonen avslutter i disse dager prosessen som tar for seg de digitale plattformenes virksomhet. Høringsnotat ble sluttført den 6 januar. Dette skal regulere de internasjonale selskapene som Uber og Airbnb. EU-lovgivningen vil på dette feltet bli tatt inn i EØS-avtalen i norske lover. Sa...

Den internasjonale økonomien i knestående

Europa står på sine ustødige bein. USA i knestående. Kina opplever ett lite jordskjelv. Verdensøkonomien er litt rufsete i kantene i det nye året. Vi får håpe kuldegradene blir til varmegrader i første halvår 2016.   Finanskrisen i 2008 har satt sitt preg på verdensøkonomien i de siste sju...

Økonomisk dilemma ved - Delingsøkonomien

I Norge er delingsøkonomien i startfasen.  I september -15 hadde jeg mine første blogginnlegg. I 2016 har delingsøkonomien fått ett større fokus hos LO og NHO. Regjeringen skal utarbeide nye lover. Hvem skal tildeles lisenser, løyver og konsesjoner. Og ikke minst forsikring. Såfremt saken ko...

Nye strukturer i samfunnet - Delingsøkonomi

  Den fjerde industrielle revolusjon har også kommet til Norge. Vi går fra tjenesteøkonomi til delingsøkonomi. Og hva er dette!   Def. Delingsøkonomi Privatpersoner som selger tjenester eller leier ut eiendeler ved hjelp av nettsider/ SoMe/ mobilapp. Dette gir reduserte transaksjons...

Oljefondet

Oljefondet (pensjonsfondet) burde være av allmenn interesse for nordmenn, det er av stor betydning for fellesskapet i Norge. Norges "gull"   I 1990 vedtok Stortinget loven om Statens petroleumsfond. Det ble bestemt at statens inntekter fra olje- og gass skulle overføres til et fond. Fonde...

Ett grønnere samfunn - delingsøkonomi

Miljøpartiet De Grønne fikk stor oppslutning blant de unge velgerne ved årets kommunevalg i Oslo. Etter opptelling så fikk de hele 8,2 prosent, en fremgang på 5,7 prosent. Dette kan bety at de kan få varaordføreren i Oslo. Dette sier oss noe hva de unge i dag ønsker å prioritere. I sitt ...

Fri flyt av informasjon

Del 2 Hva ville Adam Smith (1723-1790) ha sagt viss han hadde levd i dag, om den nye tiden som vil komme, han var for de frie markeds kreftene, så fremt d er ett behov for produktet i ett marked vil det bli kjøpt. Både tidliger president i USA Ronald Reagen (1981-1989) og Statsministeren i Storb...

Vår digitale fremtid

Del 1 Den digitale teknologien har gitt nye muligheter for deling av varer og tjenester, samt deling av varer og tjenester i privat og offentlig sektor. I følge Jeremy Rifkin (1946- ), som arbeider ved Universitet i Pennsylvania Warton School. Som også er rådgiver for Angela Merkel og den kinesi...

Full fart i verdensøkonomien!

Full fart i verdensøkonomien! Finanskrisen i 2008, gjorde at verdensøkonomien stagnerte, og mange land opplevde økonomiske lavkonjunktur. Både Spania, Portugal og ikke minst Hellas. Fortsatt i dag er økonomiene i Europa og USA preget av svak vekst. USA startet med kvantitative lettelser (QE)...

Startkapital til en forretningside

Crowdfunding Hvordan kan d være mulig å få startkapital til en bedrift eller å bligründer uten å eie en krone! Denne muligheten finnes ved Crowdfunding! Denne finansieringsformen har blitt mer utbredt i Norge de siste to årene. Nordic Crowdfunding Allianse anslår at nordiske selskaper har hent...

Livsvitenskap

Livsvitenskap Vi er nå i starten på den fjerde industrielle revolusjon. Samfunnet er konstant i endring. Beregnet levealder i år 1900 var 52 år, og levealder i dag er anslått til å være 83,6 for kvinner og 79,7 for menn. Dette vil øke presset på blant annet helsesektoren. For 100 år siden kunn...

Norske arbeidsplasser innen industriell produksjon

  Den fjerde industrielle revolusjon - Del 2 Den nye industrielle revolusjonen er i gang. Og vi ser at land som USA, England, Tyskland og Danmark er tettere på utviklingen, som driver den industrielle produksjonen fremover. Dette gir nye utfordringer og muligheter. For Norge sin del er d...

Den fjerde industrielle revolusjonen

Den fjerde industrielle revolusjon - del 1 Den nye teknologien er i ferd med drive frem en ny industriell revolusjon i Norge. All inkrementell utviklinger, gjør at vi får en stadig bedre hverdag. Det blir behov for omstilling i bedriftene, og arbeidstakerne får en ny hverdag, og det blir behov f...

Den moderne Robin Hood

  Den moderne Robin Hood Han blir kalt den moderne Robin Hood. Men også den moderne Karl Marx (født 1818). Dette er noen av navn han har fått etter sin lansering av boken «Kapitalen i det 21 århundret» våren 2014, boken ble nummer en på The New York Times bestselgerliste. Den har fått stor...

Lovendring fra 1 juli

    Lovendring fra 1 juli - Forenkling i bokføringsloven   I disse dager kommer ett nytt og forenklet regelverk ved innlevering av reise- og utleggsregninger. Det vil si at du slipper å oppbevare alle papir- kvitteringer til arbeidsgiveren. Skattedirektoratet opphever kravet om...

Kapitalen i det 21. århundre

Kapitalen i det 21. århundre I mai 2014 ble Le Capital av XXle siècle (kapitalen i det 21 århundret) publisert. Boken ble nummer en på The New York Times bestselgerliste. Den tar for seg 25 land, for å se på rikdom ulikhet, i blant annet Frankrike, USA, England og Sverige. Forfatteren, den ...
gunnstorro

gunnstorro

52, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv