hits

Ett Norge hvor jeg ønsker at mine barn og barnebarn skal vokse opp

De siste seks måneder's turbulens på Stortinget har skapt store bølger. Vi må nevne SSB og finansdepartementet, Stortingspresidenten som måtte gå av i mars og deretter måtte justisministeren fratre sin stilling. Der står vi i dag, påsken 2018.   Hva er veier videre i det norske politi...

Ett historisk øyeblikk for Norge

Maktfordeling Stortingspresidenten er den som har mest makt etter kongen i Norge. Så når Stortingspresidenten Olemic Thommessen må gå av etter store sprekker i budsjettet ved oppussing av Stortinget er dette første gang dette skjer i Norges historie. Dette kan få større konsekvenser fo...

Brexit - britenes ønske om å "plukke godis" fra øverste hylle

EU-rådets president presenterte ett utkast til forhandlingsavtale med Storbritannia - (link av dokument lengre ned på siden) - Dette er en frihandelsavtale, som ligger nær til Canada modellen: Avtalen omfatter frihandel med industrivarer, med med en begrenset avtale med handel i tjenester. Det å...

Brexit - 499 kilometer - dilemma

Ett av de største dilemma til de konservative og Theresa May når det gjelder Brexit er den 499 kilometer lange grensen mellom Nord-Irland og republikken Irland. Dette er den ytre grense for Storbritannia etter Brexit. Den største frykten er at dette skal rive opp gamle sår i de blodige konfl...

Brexit - en nervøs stemning

Storbritannia har ett ønske om alle fordeler med Brexit, men den sterke part i denne forhandlingen er EU. Spørsmålet blir hvilke sanksjonsmuligheter har Storbritannia viss EU ikke oppfyller sine avtaler. Klimaet i forhandlingene virker noe nervøs og tilspisset etter uttalelser i Politico Europe. ...

Regjeringen må søke støtte på Stortinget for flertall i mange saker de neste fire årene

Høstens valgseier til de borgerlige med høyrepopulistene, ble med ett knapt flertall. 88 mandater til den borgerlige siden, 81 mandater til den sosialistiske venstresiden. I dag har vi en mindretallsregjering da Krf ikke ønsker å delta i regjeringen. Krf vil komme til å støtte politikk både ...

En spennende høst på Stortinget for opposisjonen

Denne høsten har opposisjonen; Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på fått gjennomslag for mye av sin politikk. Grunnen til dette er en svekket borgerlig regjering etter valget høsten 2017. Kristelig Folkeparti ønsker ikke å bli en samarbeidspartner med...

Norge har en fallende sysselsettingsprosent

  KIlde: @SSBnytt - AKU-ledighet   I følge AKU-tallene har vi dag en arbeidsledighet på 4,0%, og det har blitt mindre arbeidsledigheten i Norge, men ser vi på sysselsettingsprosenten så har den falt dramatisk de siste årene. Spørsmålet til våre politikere blir 1) Hva gjør...

Nyliberalisme

Definisjon Nyliberalisme: Er når de frie markedskreftene får fritt spillerom uten innblanding fra staten. Statlig innblanding i økonomien er ett minimum, uansett hvor edle motivene er. Statens oppgave bør i henhold til nyliberalistisk teori være begrenset til å sikre konkurranse, gjennom lovv...

Er vi blitt udemokratiske?

  Ett innlegg av Professor Noralv Veggland ved Høgskolen i Lillehammer, som ble publisert i Nye meninger 13 november 2017. Dette har jeg ønske om at flere kan få lese!   Professor Noralv Veggland   Regjeringens tro på forenkling og mindre demokrati er stor og ambisiøs &n...

Brexit - No deal

Theresa May skrev ut nyvalg 8 juni, som hun håpet skulle gi de konservative en større oppslutning i Parlamentet for en hard «Brexit». Statsminister May fikk ikke den oppslutningen hun ønsket. De konservative fikk bare 316 seter i Parlamentet, for å danne en regjering må man ha 362 seter. Alt...

En mykere Brexit

Regjeringen til Theresa May led ett sviende nederlag i valget. Hennes ønske var å styrke sitt kandidatur til forhandlingen i Brexit. Resultatet ble at de konservative mistet sin majoritet. For næringslivet og befolkningen kan dette bety en mykere Brexit, en overgangsfase fremt til 2022, dett...

Valg i Storbritannia - General Election

Det ble ingen en brakende valgseier for Statsminister Theresa May, som hun hadde håpet. Grunnen til ønske om nyvalg var for å styrke sin posisjon som Statsminister, da hun ikke var valg av folket, men ble etterfølger til Statsminister David Cameron. De konservative ønsket også å styrke ...

Emmanuel Macron vant kongeriket til sin Brigitte

Emmanuel Macron vant kongeriket til sin Brigitte. Den 14 mai flyttet de inn i Elyséepalasset i Paris. Den 39 år gamle E. Macron er den yngste president i Frankrike's historie. Med en ungdommelighet, entusiasme, og en stor fremtidstro og ett ønske om å reformere fransk økonomi. Han vil også gi EU ...

Vil Emmanuel Macron vinne kongeriket til sin Brigitte

De siste meningsmålingen som kommer fra Politico viser ett "close race" for de fire president-kandidatene. Noen timer før valg-lokalene stengte viste målingene en knapp ledelse for den revolusjonære Jean-Luc Mélenchon (65) foran Marine LePen, men to timer senere viser den løpende valgda...

"Close race" ved valget i Frankrike

Den høyrepopulistiske vinden blåser friskt igjennom Europa. I morgen er det valg i Frankrike. Det har blitt opprettet grupper på twitter både i Irland, Sverige og Norge for sosialisten Benoît Hamon, men han blir nok ikke en av kandidatene i andre valgrunde 7 mai.  I den siste målin...

Brexit - Lisboa-traktat artikkel 50

Grunnsteinen i EU ble lagt i 1952, da Frankrike, Italia, Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg opprettet Den europeiske kull- og stålunionen (EKSF) - den hadde to formål:   1) Felles forvaltning av de viktigste innsatsfaktorene til rustningsindustrien 2) Hindre en krig mello...

Brexit

I januar ble World Economic forum avviklet i Davos. Tilstede var statsministeren i Storbritannia. I sin tale sa Theresa May at hun ville fortsette arbeidet med Brexit. Hun ville blant annet arbeide for globale handelsavtaler, rettferdig beskatning av bedrifter og multinasjonale selskaper.  ...

Største valgdeltagelse på 31 år i Nederland

Mangfoldighetenes land - Nederland. Der har de partier for det meste, et parti som er imot kvinners stemmerett, ett parti for dyras rettigheter, ett innvandrerparti, og ikke minst partiet for Jesus Lever. Valgmulighetene er mange. Til sammen er det 28 partier. Men ved årets valg har det vært...

Valg i Nederland

I morgen er det valg i Nederland. Geert Wilders Frihetsparti ser ut til å få stor oppslutning blant velgerne. Den høyre populistiske vinden blåser sterkt i Europa. Men det ser ut til at Mark Ruttes liberale parti (ALDE) VVD vil få en stor oppslutning, med "close race" på siste...

Après la primaire, Benoît Hamon sera-t-il la révélation de la présidentielle - Premiers indices

LE HUFFINGTON POST POLITIQUE   Porté par une belle dynamique, le vainqueur de la primaire de la gauche veut rassembler au-delà du PS. Malgré la tenaille Mélenchon-Macron. 30/1/2017 Geoffrey Clavel - Chef du service politique du HuffPost Alexandre Boudet - journaliste politique au HuffP...

Statement from Nobel prize winner Angus Deaton

Theresa may came across as the anti-Thatcher   Angus Deaton tells that may´s speech missed out some key issues. For starters, there was no mention of Scotland - Deaton´s home country. He wants to be a member of the European Union, and a member of the United Kingdom - and now that doe...

Brexit

Brexit har vært ett av temaene i Davos under World Economic Forum. Theresa May holdt en tale torsdag i denne uken, hvor hun sa at hun ville lede an innen globale handelsavtaler, rettferdig beskatning av bedrifter og multinasjonale selskaper. Planen er at skilsmissen skal starte i mars 201...

Historiske kvinner 1872 - 2016

Med god hjelp av Time Magasin har jeg blitt kjent med kvinner som tidligere har stilt som presidentkandidater i USA fra 1872-2016. Presidentkandidaten Victoria Woodhull må ha vært en modig kvinne. Kvinners rettigheter sto ikke så sterkt den gangen. Dette var også før prevensjonen´s tid. Og den fr...

Presidentvalget 2016 - USA

Norske medier har vært lite entusiastiske for Hillary Rodham Clinton (f 1947), som USA's neste president. Hva er grunnen til dette! HIllary Clinton har en lang og solid erfaring som advokat og politiker, men også i å leve som kvinne, og ikke minst livserfaring. Bernie Sanders kjempet også om...

En valglov for #SoMe

Ett forslag om endring i valglov for #SoMe og den digital hverdagen. Denne endringen i valgloven kan favorisere de som mestere til å formidlet sitt budskap på de forskjellige digitale medier. I USA har de Sean Gardner og Hillary Clinton som er brilliant på #SoMe - De er geniale i å formidle ...

Ny valglov

Kommunalministeren i regjeringen til Erna Solberg har i disse dager sendt en proposisjon til Stortinget om endring i valgloven. Det inne bærer at en sikker plass på Stortinget kan bli valgt bort av folket. For vår folkevalgte regjering kan det å være aktiv på de sosiale mediene bli av stor betyd...

Hvordan lykkes!

I det første forskningsprosjektet ble det lagt vekt på jobbintervjuet. Og hvordan arbeidsgiveren resonnerer når de evaluerer og rangerer søkere. I denne forskningen er man opptatt av fasen etter at man har fått jobben. Hvordan oppleves dette i fra en arbeidstakers ståsted.  av: Jon Rog...

Jobbintervju

Det sies at det tar fem sekunder etter at du har hilst, om du blir den kandidaten som blir ansatt i jobben. Ja, så lang tid tar dette. Og hva er det da som styrer ansettelses-prosessen. Biologi, litt mer enn vi ønsker å innrømme.   Foto: e24   Forskerne fra FAFO - Jon...

Thorium - Fornybar energi

I dag forskers det på Thorium, dette kan bli fremtidens energikilde. Det vil bli behov for nye energikilder, kan dette være ett alternativ? I dag er det 440 kraftverk Internasjonalt, og det er det en økende interesse for bruk av thorium som energiressurs. Så det finnes ett globalt marked. I dag ...

Gjør deg klar for det nye arbeidslivet

Ny arbeidsmiljølov - Del 2   Den senere tid har d vært en hissig debatt i media knyttet til endringene i vår egen arbeidsmiljølov. Først og fremst fra fagforeningene, som mener at den nye loven vil svekke arbeidstagernes rettigheter i arbeidslivet. Frykten er at dette vil øke bruken av m...

Ny arbeidshverdag for Ola og Kari Normann

Ny arbeidsmiljølov fra 1 juli - del 1   Fra 1 juli har samarbeidsregjering Høyre, Frp, Venstre og Krf blitt enige om følgende endringer i arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ser jeg også på endringene i permitteringsregelverket, da dette også angår vår nye arbeidshverdag.   ...

Fra demokrati til "konsultokrati"

  En bransje som sysselsetter flere medarbeidere i dag er PR-bransjen. Vi har fått færre journalister med begrensede ressurser. De får sitt materiale fra PR-byråene, som igjen har blitt betalt av næringslivet for å påvirke særinteresser. Den ene dager er de politikere og ministrer, og neste...

USA's første kvinnelige president

  USA's første kvinnelige president Hillary Rodham Clinton (f. 1947), utdannet jurist, en fremadstormende politiker (D) i USA, som tar sikte på å bli den første kvinnelige presidenten i USA -2016. Gift med Bill Clinton i 1975. Som var president i USA i perioden (1993-2001 ), allerede den g...
gunnstorro

gunnstorro

52, Trondheim

kone, mor, bestemor - BI BBA - musikk - sang - Fremtiden er nå! #SoMe - #Ny jobb Følge meg på twitter: @gstorro Kontaktinformasjon: gunn727@yahoo.no

Kategorier

Arkiv